Hiện nay hầu hết các quốc gia phát triển đều có chính sách định cư diện đầu tư để thu hút vốn cũng như tạo thêm việc làm cho người dân nước đó và Canada cũng không hề ngoại lệ. Tuy nhiên chính sách định cư Canada diện đầu tư có khá nhiều bởi mỗi tỉnh bang lại được quyền áp dụng yêu cầu khác nhau nhưng vẫn dựa trên các điều kiện chung trong đó không thể bỏ qua chương trình đầu tư liên bang.

Điều kiện cơ bản tham gia chính sách đầu tư liên bang

Dĩ nhiên để có thể tham gia vào chính sách định cư Canada diện đầu tư liên bang thì ứng viên cũng chính là doanh nhân nước ngoài cần phải đáp ứng các điều kiện cơ bản mà chương trình này đề ra cụ thể như sau:

+ Ứng viên cần có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong hoạt động kinh doanh của một trong những trường hợp sau:

 • Ứng viên đã từng quản lý doanh nghiệp và có cổ phần nhất định tại doanh nghiệp quản ý tối thiểu là 2 năm trong vòng 5 năm gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ.
 • Quản lý tối thiểu 5 nhân viên toàn thời gian trong doanh nghiệp hoạt động ít nhất là 2 năm trong 5 năm gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ.
 • Ứng viên có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong vòng 5 năm gần nhất quản lý doanh nghiệp và có cổ phần tại doanh nghiệp này đồng thời có thời gian quản lý 1 năm với 5 nhân viên toàn thời gian tại doanh nghiệp trong 5 năm gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

+ Ứng viên cần phải thỏa mãn các điều kiện về sức khỏe và tư pháp để có quyền nhập cảnh vào Canada.

+ Người tham gia cần phải đạt tối thiểu là 35 điểm theo thang điểm dành cho diện doanh nhân hoặc đầu tư Liên Bang.

Điều kiện về tài sản với ứng viên

Ngoài các các yêu cầu cơ bản về kinh nghiệm, trình độ thì ứng viên còn phải có một số tài sản nhất định. Nguyên nhân là do chính sách mà ứng viên tham gia chính là chính sách định cư Canada diện đầu tư nên dĩ nhiên ứng viên cần phải có vốn để đầu tư. Cụ thể thì ứng viên cần phải có ít nhất là 1.600.000 CAD có từ những nguồn được xác định là hợp pháp và đưa ra bằng chứng cụ thể để chứng minh.

Ngoài ra ứng viên cần phải cam kết và chấp nhận đầu tư một số vốn tối thiểu là 800.000 CAD. Số tiền này sẽ được đầu tư cho chính quyền Canada và sẽ được duy trì trong thời gian là 5 năm. Sau 5 năm ứng viên sẽ được đảm bảo hoàn vốn 100% không hưởng lãi. Với hình thức này ứng viên sẽ phải thông qua trung gian là Ngân hàng cho vay được chấp nhận bởi chính phủ Canada. Quỹ này sẽ không được trả lại cho ứng viên mà chỉ chịu trách nhiệm nộp thay.

Bên cạnh đó ứng viên cần phải đảm bảo có đủ tài chính cho bản thân và những người phụ thuộc cùng nhập cư có thể sinh sống tại Canada. Cụ thể thì ứng viên sẽ phải có số tài tiền cần thiết tùy thuộc vào số lượng thành viên trong gia đình như sau:

 • 1 người – 11.086 CAD.
 • 2 người – 13.801 CAD.
 • 3 người – 16,967 CAD.
 • 4 người – 20,599 CAD.
 • 5 người – 23,364 CAD.
 • 6 người – 26,350 CAD.
 • 7 người trở lên – 29,337 CAD.

Ngoài ra ứng viên còn cần phải đóng thêm lệ phí khi tham gia vào chính sách định cư Canada diện đầu tư liên bang cụ thể được quy định như sau:

 • Ứng viên chính – 1,050 CAD.
 • Vợ hoặc chồng hay người cùng chung sống như vợ chồng – 550 CAD.
 • Người phụ thuộc trên 22 tuổi – 550 CAD.
 • Người phụ thuộc dưới 22 tuổi – 150 CAD.
 • Lệ phí cấp thẻ xanh có ứng viên và vợ hoặc chồng – 490 CAD.
 • Lệ phí cấp thẻ xanh cho con phụ thuộc – được miễn.