Giáo viên

Thị thực J-1 dành cho các cá nhân tham gia vào các chương trình trao đổi hoặc đào tạo. Chương trình được ban hành để thúc đẩy thiện chí quốc tế thông qua trao đổi văn hoá. Những người có thị thực J-1 của Hoa Kỳ hay visa Mỹ có thể tham gia vào các loại hình chương trình khác nhau, bao gồm các chương trình của chính phủ, các chương trình học thuật hoặc tư nhân.

 1. Giới thiệu chung

Thị thực J-1 dành cho người xin thị thực trao đổi

Thị thực J-2 cho vợ / chồng hoặc con của đương đơn J-1 dưới 21 tuổi

a. Người nộp đơn phải nộp đơn:

 • DS 2019
 • DS-160

  Mẫu đơn xin visa Mỹ DS-160

b. Lệ phí xử lý : $ 100

Để đơn của bạn được chấp nhận thường mất sáu tuần

c. Visa J-1 là gì?

Hơn 170.000 du khách tham gia vào chương trình visa J-1 mỗi tháng. Thời gian lưu trú được cấp cho người giữ hộ chiếu J-1 phụ thuộc vào chương trình đặc biệt mà họ tham gia. Việc mở rộng thị thực J-1- visa Mỹ cho phép người giữ visa tiếp tục ở lại Hoa Kỳ trong thời gian dài hơn đôi khi được cho phép. Một số chủ sở hữu thị thực J-1 phải tuân theo các yêu cầu về cư trú  hai năm. Những người có yêu cầu này không thể trở thành thường trú nhân, thay đổi địa vị của họ tại Hoa Kỳ, hoặc có được thị thực dựa vào gia đình hoặc một số công việc nhất định, trừ khi họ trở về quê hương trong hai năm. Họ không thể trở về một quốc gia nào khác ngoài quê hương của họ. Người có thị thực J-1 có thể phải cư trú trong vòng hai năm nếu:

 • Chương trình J-1 được tài trợ từ một tổ chức quốc tế, từ chính phủ nhà ở của ứng viên, hoặc từ chính phủ Hoa Kỳ,
 • Người có thị thực J-1 đã học hoặc làm việc trong một lĩnh vực chuyên biệt đang được yêu cầu ở nước sở tại của họ và được liệt kê trong Danh sách các Kỹ năng Giao tiếp của Bộ Ngoại giao, hoặc
 • Người giữ visa J-1 đã tham gia vào một chương trình đào tạo y tế của Ủy ban Giáo dục cho Chương trình đào tạo Y khoa nước ngoài (ECFMG).

d. Yêu cầu

Có một số yêu cầu mà đương đơn phải hội đủ để xin thị thực J-1. Các đương đơn phải tham gia vào một chương trình do một tổ chức tài trợ được chỉ định điều hành. Các nhà tài trợ được chỉ định bao gồm các tổ chức như trường đại học, doanh nghiệp tư nhân hoặc các cơ quan chính phủ quản lý các chương trình trao đổi cá nhân J-1. Mỗi chương trình này đều có một bộ tiêu chuẩn cụ thể mà ứng viên phải đáp ứng. Tất cả người tham gia thị thực J-1 phải có trình độ thông thạo tiếng Anh để đáp ứng các yêu cầu của chương trình đặc biệt của họ. Các đương đơn cũng phải có bảo hiểm y tế đủ và phải cung cấp tất cả các khoản phí chương trình thích hợp. Các khoản phí này có thể bao gồm các khoản lệ phí do chương trình bảo trợ cá nhân yêu cầu, phí Sở An ninh Nội địa, lệ phí gia công, cũng như phí bảo hiểm visa Mỹ áp dụng. Số tiền lệ phí khác nhau tùy thuộc vào các chương trình cụ thể mà người nộp đơn tham gia.

e. Quy trình đăng ký visa J-1

DS-2019

Quá trình đăng ký bắt đầu bằng cách lấy Mẫu DS-2019 từ nhà tài trợ chương trình. Biểu mẫu này sẽ cho biết thời gian của chương trình, mục đích của chương trình, các khoản tiền liên quan đến chương trình và nếu người nộp đơn phải tuân theo yêu cầu về cư trú tại nhà hai năm thông qua việc tham gia vào chương trình. Khi đạt được DS-2019, người xin cấp visa J-1 xin thị thực nhập cảnh Hoa Kỳ qua lãnh sự quán Hoa Kỳ hoặc đại sứ quán ở nước ngoài. Thị thực J-1 là những visa không nhập cư được cấp trong một thời gian tạm thời. Người có thị thực J-1 có thể nộp đơn xin thị thực loại khác có thể dẫn đến nơi ở vĩnh viễn, nhưng họ không thể đi lại khi làm việc đó, trừ khi được cấp phép theo đơn của họ hoặc cho đến khi họ nhận được thẻ xanh. Người phối ngẫu J-1 và trẻ em dưới 21 tuổi đủ điều kiện nhận được tình trạng phụ thuộc J-2 cho phép họ đi kèm với thành viên gia đình họ đến Hoa Kỳ và xin phép làm việc. Thời gian xử lý cho chương trình thị thực J-1 phụ thuộc vào quốc gia mà người nộp đơn áp dụng, mặc dù thường mất 6 tuần hoặc ít hơn.

 1. Đối với giáo sư

a. Yêu cầu visa J1 đối với giáo sư

Để đủ điều kiện để được cấp thị thực J1 như là một giáo sư ở Hoa Kỳ, người nộp đơn phải được chấp nhận tham gia chương trình trao đổi giáo sư có chứng nhận ở Mỹ.

Để tham gia chương trình trao đổi giáo sư, ứng viên phải là giáo sư ở nước ngoài, có trình độ tiếng Anh thông thạo và có bằng tiến sĩ hoặc trình độ cao nhất trong lĩnh vực chuyên môn của mình. Các ứng viên cũng có thể được yêu cầu phải đáp ứng các yêu cầu của chương trình cụ thể của tổ chức tài trợ.

Hơn nữa, ứng viên không phải là ứng cử viên cho vị trí giám sát sở hữu hoặc đã hoàn thành một chương trình trao đổi giáo sư trong 24 tháng trước khi bắt đầu chương trình mới. Các đương đơn đã có thị thực J1 trong thời gian 12 tháng trước khi bắt đầu chương trình trao đổi giáo sư có thể không đủ điều kiện. Tuy nhiên có một số ngoại lệ đối với yêu cầu này.

Người xin visa Mỹ cũng có thể được yêu cầu phải đáp ứng các yêu cầu về sức khoẻ và nhân cách nhất định.

b. Các quyền lợi visa J1 đối với giáo sư

Thị thực J1 cho phép chủ sở hữu tham gia chương trình trao đổi giáo sư với một tổ chức tài trợ của Hoa Kỳ. Thị thực J1 dành cho trao đổi giáo sư thường được cấp tối đa là 3 năm và có thể được gia hạn để hoàn thành một hoạt động nghiên cứu cụ thể.

Giao sư thuộc diện của visa J1
 1. Đối với học giả nghiên cứu

a. Yêu cầu về visa J1 cho các học giả nghiên cứu

Để đủ điều kiện để được cấp thị thực J1 như một học giả nghiên cứu tại Hoa Kỳ, người nộp đơn phải được chấp nhận tham gia chương trình trao đổi học giả nghiên cứu được chứng nhận tại Hoa Kỳ.

Để tham gia chương trình trao đổi học giả, ứng viên phải là một học giả nghiên cứu ở nước ngoài, được tham gia vào nghiên cứu trong một lĩnh vực cụ thể mà họ đã có những đóng góp đáng kể và đáp ứng các yêu cầu cụ thể của tổ chức tài trợ.

Hơn nữa, ứng viên không phải là ứng cử viên cho vị trí giám sát sở hữu hoặc đã hoàn thành chương trình trao đổi học giả trong 24 tháng trước khi bắt đầu chương trình mới. Các đương đơn đã có thị thực J1 trong thời gian 12 tháng trước khi bắt đầu chương trình trao đổi học giả nghiên cứu có thể không đủ điều kiện; tuy nhiên có một số ngoại lệ đối với yêu cầu này.

Người xin visa J1 có thể phải đáp ứng các yêu cầu về sức khoẻ và nhân cách nhất định.

b. Các quyền lợi Visa J1 đối với các học giả nghiên cứu

Thị thực J1 cho phép chủ sở hữu tham gia chương trình trao đổi Scholar nghiên cứu với một tổ chức tài trợ của Hoa Kỳ. Thị thực J1 dành cho trao đổi Scholar cho nghiên cứu thường được cấp tối đa là 3 năm và có thể được gia hạn để hoàn thành dự án cụ thể hoặc hoạt động nghiên cứu.

 1. Đối với giáo viên

a. Yêu cầu visa J1 cho giáo viên

Để đủ điều kiện để được cấp thị thực J1 như là một giáo viên, người nộp đơn phải là một giáo viên nước ngoài có trình độ với kinh nghiệm giảng dạy tối thiểu ba năm và đáp ứng các tiêu chuẩn giảng dạy của bang Hoa Kỳ mà họ sẽ giảng dạy. Các ứng viên phải được tài trợ bởi một tổ chức tài trợ được chấp thuận và có thể cần phải đáp ứng các yêu cầu bổ sung theo quyết định của nhà tài trợ của họ.

Giáo viên

Người xin visa Mỹ phải có kỹ năng tiếng Anh thông thạo và có thể được yêu cầu phải đáp ứng một số yêu cầu về sức khoẻ và nhân cách.

b. Các quyền lợi visa J1 cho giáo viên

Thị thực J1 dành cho giáo viên cho phép chủ sở hữu tham gia chương trình trao đổi giáo viên tại Hoa Kỳ. Thị thực J1 dành cho giáo viên thường được cấp tối đa là sáu năm nếu người nộp đơn vẫn tiếp tục dạy học tại một trường tiểu học hoặc trung học được công nhận thông qua nhà tài trợ chương trình của họ.