Ngại gì mà không thử, hãy nộp hồ sơ xin visa

Visa L-1 là một loại visa được sử dụng để di cư vào  Hoa Kỳ cho mục đích làm việc trong tình trạng L-1. Đây là một thị thực không nhập cư và có giá trị trong một khoảng thời gian tương đối ngắn, từ ba tháng đến năm năm.

  1. Các loại
  • Visa L-1 có hai loại phụ:

L-1A dành cho các giám đốc điều hành và quản lý, có thời hạn 7 năm.

L-1B dành cho công nhân có kiến ​​thức chuyên ngành, có thời hạn 5 năm

Sau khi hết hạn 7 hoặc 5 năm, thì họ chỉ có thể đủ điều kiện cho tình trạng L-1 bằng cách làm việc ở nước ngoài ít nhất 1 năm đối với công ty mẹ, chi nhánh, chi nhánh hoặc văn phòng chi nhánh của công ty tại Mỹ.

  • Có hai loại thủ tục L-1:

    Visa L1 có 2 loại Visa L1-A và visa L1-B

Visa L-1 thông thường, phải do USCIS áp dụng và được USCIS chấp thuận cho từng cá nhân

VisaL-1tổng quát, có sẵn cho các nhà tuyển dụng đáp ứng các tiêu chí nhất định.

Đối với visa L-1 thông thường, công ty phải nộp đơn với USCIS và mỗi đơn xin được đánh giá dựa trên tình trạng của chính mình.

Trong trường hợp đơn xin cấp visa L-1 bằng thủ tục tổng quát, USCIS đã xác định rằng công ty đủ điều kiện để cấp visa chuyển giao công ty thâm niên, vì vậy người xin cấp visa cá nhân chỉ cần nộp một bản sao của mẫu đơn xin được phê duyệt cùng với các tài liệu hỗ trợ trình độ cá nhân của họ, với lãnh sự quán Hoa Kỳ hoặc đại sứ quán có thẩm quyền nơi cư trú của họ chứng minh trình độ của người nộp đơn

  1. Quá trình đăng ký visa L-1:

Đơn xin thị thực L-1 bắt đầu bằng việc nộp đơn với Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ(USCIS) trên mẫu I-129 cùng với tài liệu hỗ trợ chứng minh rằng cả công ty Hoa Kỳ và người nước ngoài, công ty con, chi nhánh hoặc chi nhánh đều đáp ứng các yếu tố đủ điều kiện được nêu ra trong luật pháp và các quy định

Thông báo chấp thuận mẫu I-129 do USCIS cấp cho Thông báo Hành động, Mẫu I-797, và sử dụng làm cơ sở cho đơn, người nước ngoài có thể nộp đơn xin cấp thị thực tại lãnh sự quán hoặc đại sứ quán của Liên hiệp quốc Các quốc gia trong nước có thẩm quyền về nơi ở của họ.

Những người nộp đơn ở Hoa Kỳ vào thời điểm nộp đơn I-129 có thể yêu cầu thay đổi tình trạng từ tình trạng không di dân hiện tại của họ (ví dụ như du khách, sinh viên, vv), miễn là họ đang ở trong tình trạng tại thời điểm việc nộp đơn I-129. Nếu họ ra khỏi tình trạng sau khi nộp đơn, nhưng trước khi phê duyệt, không có hậu quả tiêu cực, và người đó không tích luỹ được sự hiện diện bất hợp pháp.

Khi nộp đơn tại lãnh sự quán hoặc đại sứ quán, vợ / chồng và con của người nộp đơn chính dưới 21 tuổi có thể được cấp thị thực L-2. Trẻ em của người xin visa L-1 chính có thể đi học. Người phối ngẫu của người xin visa L-1 chính có quyền tự động làm việc tại Hoa Kỳ. Trẻ em không thể chấp nhận việc làm có trả lương. Người phối ngẫu có thể, nhưng không cần nộp đơn với USCIS để xin phép làm việc sau khi đến Hoa Kỳ và sau khi được cấp giấy phép cho phép việc làm (EAD, Mẫu I-765), sau đó có thể làm việc cho bất kỳ chủ nhân nào. Theo Cục An sinh Xã hội, người phối ngẫu L-2 được phép làm việc, thậm chí không có Văn bản cho phép việc làm .Tuy nhiên, USCIS giữ vị trí mà người phối ngẫu L-2 phải nhận được Giấy phép việc làm cho các mục đích I-9. Người ngẫu phối có thể nộp đơn xin trực tiếp cho An Sinh Xã Hội để xin Số An Sinh Xã Hội. Các tài liệu yêu cầu cho đơn xin số An Sinh Xã Hội L-2 giống như người giữ L-1, nhưng với việc bổ sung EAD hoặc giấy chứng nhận kết hôn gốc.

Thông báo về mẫu đơn I-797 chứng minh sự chấp thuận của đơn xin cấp thị thực không đảm bảo rằng thị thực sẽ được cấp tại cơ quan lãnh sự quán hoặc đại sứ quán Hoa Kỳ, nhưng thị thực L-1 thường được chấp thuận nếu viên chức lãnh sự kết luận rằng cá nhân có đủ điều kiện và cả công ty Hoa Kỳ và công ty mẹ, công ty con, chi nhánh hoặc chi nhánh của nước ngoài là hợp pháp.

Cơ sở để từ chối visa: Viên chức lãnh sự có thể từ chối cấp thị thực L-1 trong trường hợp công chức đó xác định công ty Hoa Kỳ đã trình đơn thỉnh nguyện L-1 có thể không đủ điều kiện hoặc công ty mẹ, chi nhánh bên ngoài Hoa Kỳ không đủ điều kiện hoặc không có ý định tiếp tục kinh doanh sau khi cấp thị thực L-1 hoặc USCIS đã chấp thuận đơn kiện dựa trên sự gian lận của công ty hoặc người xin cấp thị thực, hoặc người nộp đơn không đủ tiêu chuẩn cho loại hình visa đó thị thực theo mục 212 (a) của Đạo Luật Di trú và Nhập Tịch. Ngoài ra, viên chức lãnh sự có thể yêu cầu rằng USCIS phải xem xét lại kiến ​​nghị cơ bản.

Đối với người xin cấp visa L-1, có thể cho phép thực hiện “ý địnhkép “: không giống như một số loại thị thực không nhập cư (ví dụ thị thực J-1), người xin cấp L-1 không được từ chối cấp thị thực trên cơ sở là họ có ý định di dân sang Hoa Kỳ, hoặc họ không có nơi định cư ở nước ngoài mà họ không có ý định từ bỏ.

Nếu người đó là công dân Canada xin nhập học theo Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ, đơn yêu cầu visa L-1 có thể được nộp tại cảng nhập cảnh khi xin nhập học.

Yêu cầu đối với Visa L1
  1. Chuyển sang công ty của Mỹ:

Visa L-1 cho phép chủ sử dụng lao động Hoa Kỳ chuyển người quản lý hoặc giám đốc điều hành từ văn phòng chi nhánh Canada sang một trong các văn phòng tại Mỹ. Người sử dụng lao động phải làm ăn ở Hoa Kỳ và phải có mối quan hệ hiện tại với công ty Canada (như là công ty mẹ, chi nhánh, công ty con …). Hơn nữa, nhân viên phải làm việc cho người chủ trực tiếp tại Canada trong ít nhất một năm liên tục trong vòng ba năm trước khi được cấp visa L-1, và anh ta phải đến Hoa Kỳđể làm các dịch vụ như một người quản lý /điều hành. Nhân viên sẽ được cấp visa L-1 ba năm đầu.

Ví dụ: KPMG là một công ty kế toán có văn phòng tại Canada và ở Mỹ. Sally là một công dân Canada đã từng làm giám đốc tài chính kế toán cho KPMG tại văn phòng Vancouver trong bốn năm qua. Cô đã chấp nhận một vị trí làm giám đốc kế toán tài chính tại KPMG tại văn phòng New York. Cô ấy đủ điều kiện để làm việc tại New York theo một visa L-1.

Ví dụ: Sally chỉ làm giám đốc tài chính kế toán tại KPMG ở Vancouver trong sáu tháng qua. Cô ấy không đủ điều kiện để được visa L-1 để làm việc tại văn phòng New York. Tuy nhiên, cô ấy có thể đủ điều kiện để được cấp visa TN hay visa H-1B nếu như cô ấy là CPA hoặc có bằng cử nhân về kế toán hoặc lĩnh vực có liên quan.

Có được visa L1 là bạn đã có trong tay mình một cơ hội
  1. Thiết lập một công ty con của Mỹ:

Visa L-1 cũng cho phép một công ty Canada chưa có văn phòng liên quan của Hoa Kỳ gửi người quản lý / điều hành đến Hoa Kỳvới mục đích thiết lập một. Để làm như vậy, người sử dụng lao động Canada phải chứng minh rằng: 1) cơ sở vật chất đầy đủ để đặt trụ sở mới đã được bảo đảm; 2) nhân viên đã từng làm quản lý / điều hành cho một trong ba năm trước; và 3) văn phòng Hoa Kỳ mới sẽ hỗ trợ vị trí điều hành / quản lý trong vòng một năm kể từ khi visa L-1 được ban hành. Những nhân viên này sẽ được cấp visa L-1 ban đầu một năm. Đây là một visa lý tưởng cho người Canada muốn mở rộng sang Hoa Kỳvà nên được coi như là một thay thế cho visa E-2.

  1. Gia đình của người giữ visa L-1:

Nhân viên theo visa L-1 cũng được phép đưa vợ / chồng và con chưa lập gia đình dưới 21 tuổi vào Hoa Kỳ theo phân loại L-2 trong cùng một khoảng thời gian ở với tư cách là nhân viên chính. Vợ chồng của người giữ visa L-1 cũng được phép làm việc tại Mỹ.

Ngại gì mà không thử, hãy nộp hồ sơ xin visa