Canada có nhiều tỉnh bang áp dụng chính sách định cư diện tay nghề khác nhau nhưng điểm chung vẫn là thang tính điểm. Theo đó ứng cử viên cũng chính là người lao động nước ngoài muốn tham gia chính sách sẽ phải đạt tối thiểu 67 điểm trên thang tính điểm dành cho người nhập cư diện tay nghề. Hãy cùng khám phá các tiêu chí đánh giá thông qua tư vấn định cư Canada diện tay nghề với chỉ tiêu của thang tính điểm nhé.

Cụ thể thang tính điểm sẽ có tổng điểm tối đa là 100 điểm dựa trên sự đánh gia của 6 tiêu chí bao gồm bằng cấp, độ tuồi, khả năng ngôn ngữ, kinh nghiệm làm việc, sắp xếp việc làm và khả năng thích ứng. Ứng cử viên sẽ phải đạt tối thiểu 67 điểm dựa trên các tiêu chí:

+ Tiêu chí về bằng cấp: Bằng cấp của ứng cử viên phải là chứng chỉ, bằng cấp của Canada hoặc bằng cấp, chứng chỉ nước ngoài những đã nhận được sự công nhận bởi hệ thống đánh giá bằng cấp uy tín. Cụ thể điểm cho tiêu chí này được tính như sau:

  • Nếu ứng cử viên có bằng Tiến sỹ hoặc tương đương – 25 điểm.
  • Nếu ứng cử viên có bằng Thạc sỹ hoặc tương đương – 23 điểm.
  • Nếu ứng cử viên có tối thiểu 2 chứng chỉ hoặc bằng cấp post-secondary Canada trong đó có 1 bằng cấp từ chương trình đào tạo ít nhất 3 năm hay bằng cấp tương đương – 22 điểm.
  • Nếu ứng cử viên chỉ có 1 chứng chỉ hay bằng cấp post-secondary Canada khóa học trên 3 năm hoặc tương đương – 21 điểm.
  • Nếu ứng cử viên có chứng chỉ, bằng cấp post-secondary Canada của khóa học 2 năm hoặc tương đương – 19 điểm.
  • Nếu ứng cử viên có chứng chỉ, bằng cấp post-secondary Canada khóa học 1 năm hoặc tương đương – 15 điểm.
  • Nếu chỉ có bằng trung học Canada hoặc tương đương ứng cử viên sẽ được 5 điểm.

+ Tiêu chí về ngôn ngữ: Cụ thể tiêu chí này sẽ đánh giá trên hai ngôn ngữ là tiếng Anh và tiếng Pháp với tổng điểm tối đa là 28 điểm. Tuy nhiên nếu ứng cử viên chỉ viết 1 trong 2 ngôn ngữ này thì chỉ đạt tối đa là 24 điểm. Ứng cử viên có quyền lựa chọn ngôn ngữ thứ 1 và thứ 2 trong đó ngôn ngữ thứ 2 tối đa chỉ có 4 điểm. Các chỉ tiêu đánh gia sẽ dựa trên 4 yếu tố là nghe, nói, đọc và viết.

+ Tiêu chí về độ tuổi: Ứng viên phải nằm trong độ tuổi từ 18 đến 36 tuổi tính từ thời điểm nộp đơn. Trong đó độ tuổi từ 18 đến 35 sẽ được tối đa là 12 điểm. Sau đó cứ tăng 1 tuổi thì sẽ giảm một điểm cho đến cuối cùng nếu ứng cử viên 46 tuổi thì chỉ đạt 1 điểm.

+ Tiêu chí về sắp xếp việc làm tại Canada: Tiêu chí này chỉ có duy nhất 1 mức điểm là 10 điểm. Nếu như ứng cử viên thuộc một trong các trường hợp dưới đây thì sẽ đạt điểm của tiêu chí này cụ thể như sau:

  • Nếu ứng cử viên đang làm việc tại Canada theo Giấy phép lao động tạm thời do CIC cấp dựa vào sự đánh giá của LMIA và ESDC thì giấy phép này phải có hiệu lực khi nộp đơn cũng như khi được cấp visa. Hơn nữa chủ công ty thuê người lao động là ứng cử viên sẽ phải đăng ký với LMIA và ứng cử viên nộp giấy này vào đơn đơn nộp cho CIC. Đồng thời công ty này cũng phải chấp nhận ứng cử viên làm việc toàn thời gian theo diện tay nghề thì sẽ được tính điểm.
  • Nếu người lao động làm việc tại Canada nhưng công việc được miễn yêu cầu LMIA theo thỏa thuận quốc tế hoặc liên bang thì phải Giấy phép lao động tạm thời phải có hiệu lực khi nộp đơn và khi được cấp visa. Đồng thời công ty tuyển dụng phải chấp nhận cho ứng cử viên làm việc toàn thời gian.
  • Với các trường hợp ứng cử viên chưa có Giấy phép lao động; chưa có kế hoạch làm việc tại Canada trước khi có thẻ thường trú; ứng cử viên đang làm việc tại Canada và nhận được lời mời làm việc toàn thời gian từ doanh nghiệp khác; ứng cử viên đang làm việc tại Canada mà công việc được miễn yêu cầu LMIA nhưng không theo thỏa thuận quốc tế hay liên bang thì đều phải được doanh nghiệp tuyển dụng chấp nhận cho làm việc toàn thời gian và doanh nghiệp này phải chấp thuận bởi ESDC.

+ Tiêu chí về khả năng thích nghi – điểm tối đa là 10 điểm nếu ứng cử viên đã từng làm việc toàn thời gian tại Canada ít nhất là 1 năm với công việc được cho phép.