Bất kỳ bạn dinh cu My theo diện nào thì khi đã được chấp thuận và được cho phép đến đất nước này, bạn sẽ đều nhận được thẻ xanh định cư Mỹ. Tấm thẻ xanh định cư Mỹ này dành cho những người tham gia chương trình bảo lãnh diện đoàn tụ gia đình, bảo lãnh việc làm, đầu tư định cư,…

Khái niệm về thẻ xanh

Đây là tấm thẻ dùng để xác nhận tình trạng thường trú của một người nước ngoài đang sinh sống trên lãnh thổ nước Mỹ. Hiện nay, thẻ xanh chia là 2 loại: thẻ xanh có điều kiện (được phép sống 2 năm ở Mỹ) và thẻ xanh vĩnh viễn (được phép sống 10 năm ở Mỹ).Có hai loại thẻ xanh Mỹ: thẻ xanh 2 năm ở Mỹ (hay còn gọi là thẻ xanh có điều kiện) và thẻ xanh 10 năm ở Mỹ (hay còn gọi là thẻ xanh vĩnh viễn).

Các trường hợp được nhận thẻ xanh định cư Mỹ.

Hiện nay, có 4 trường hợp người nước ngoài được tham gia định cư Mỹ và nhận thẻ xanh.

+ Nhà đầu tư của chương trình EB5

– Mỗi năm, USCIS sẽ cấp khoảng 10.000 thẻ xanh định cư Mỹ cho chương trình định cư Mỹ EB5 này và nó sẽ dành cho những doanh nhân, những nhà đầu tư đang đầu tư vào một doanh nghiệp mới hoặc một dự án của Trung tâm vùng do USCIS quản lý, và dù là tham gia kiểu gì đi nữa thì cũng đều phải tạo được công việc mới cho người dân đang sống ở Mỹ. Mặc dù yêu cầu của chương trình này khá khó khăn nhưng mà thủ tục để duyệt lại tương đối dễ dàng. Yêu cầu như sau:

– Đầu tư vốn là1,000,000 USD và phải đảm bảo trực tiếp tạo 10 việc làm cho thường trú nhân và công dân Mỹ. Việc làm này phải cố định và kéo dài trong thời gian 2 năm.

– Đầu tư vốn 500,000 USD kèm theo 10 việc làm trực tiếp và gián tiếp. Tuy nhiên, nhà đầu tư chỉ được đầu tư vào những vùng có tỉ lệ thất nghiệp cao và cùng có nền kinh tế kém phát triển như ít dân và những vùng nông thôn.

+ Các thành viên trong gia đình

Thẻ xanh dinh cu My sẽ dành cho những thân nhân của thường trú nhân và công dân Hoa Kỳ. Những thân nhân này là người thân trực tiếp và không cần phải chờ đến khi thị thực có hiệu lực. Số visa định cư Mỹ diện bảo lãnh gia đình sẽ không bị giới hạn mỗi năm. Những người được coi là thân nhân trực tiếp bao gồm: bố mẹ của công dân Mỹ, vợ hoặc chồng và con dưới 21 tuổi, chưa lập gia đình của họ.

Lưu ý: đối với thân nhân là bố mẹ thì công dân Mỹ phải trên 21 tuổi mới được quyền bảo lãnh. Đối với những thân nhân khác thì sẽ phải chờ đến khi thị thực có hiệu lực khi nộp đơn thường trú thì mới được phép sang Mỹ.

+ Người lao động có kỹ năng tốt

Tại đất nước Mỹ cũng sẽ thiếu những người có kỹ năng, tay nghề cao cho một số ngành nghề, và những người đó sẽ được phép nhập cư nhưng không phải là nhận visa tạm thời (theo hình thức xuất khẩu lao động) mà là thẻ xanh định cư dài hạn và sẽ được nhập tịch sau một thời gian đúng quy định. Sau đó, có thể bảo lãnh cho vợ chồng và con cái sang Mỹ định cư.

+ Một số trường hợp di trú

Cuối cùng là những cá nhân muốn dinh cu My theo lĩnh vực di trú thông qua một số thành viên trong gia đình hội đủ điều kiện, thông qua lời mời làm việc của nhà tuyển dụng hay một loại mục đặc biệt nào đã được phân loại trên hệ thống ưu tiên. Tuy nhiên, luật Di Trú Mỹ thường khá phức tạp, đồng thời nó đòi hỏi rất nhiều những thủ tục hành chính và pháp lý rắc rối thì bạn mới có thể được định cư và Mỹ.