3 thế hệ trong một gia đình cùng sinh sống

Di dân trong gia đình là hình thức phổ biến nhất để có được thường trú nhân hợp pháp của Hoa Kỳ, thường được gọi là “thẻ xanh”. Các thành viên trong gia đình của công dân Hoa Kỳ và những người thường trú hợp pháp (LPRs) có thể có được hộ khẩu thường trú hợp pháp tại Hoa Kỳ .Việc nộp đơn xin thường trú cũng cho phép người đó có được giấy phép làm việc (EAD), thường được gọi là “giấy phép lao động”, cho phép việc làm hợp pháp tại Hoa Kỳ cho đến khi có quyết định về đơn xin thẻ xanh.

Nói chung, một người muốn di cư sang Hoa Kỳ phải có đơn xin được USCIS chấp thuận trước khi nộp đơn xin thị thực nhập cư. Đối với thị thực dựa vào gia đình, đơn khiếu nại được nộp bởi một công dân Hoa Kỳ hoặc người thân trong gia đình hợp pháp của Hoa Kỳ.

 1. Làm thế nào để nộp đơn xin thị thực nhập cư theo diện gia đình

Bước đầu tiên, người thân bảo trợ sẽ gửi đơn yêu cầu Người thân nhân, Mẫu I-130. Đơn đã được nộp cho Bộ An ninh Nội địa, Cơ quan Nhập cư Quốc tịch Hoa Kỳ tại Hoa Kỳ phục vụ khu vực nơi người yêu cầu đang sinh sống.

Đôi khi một công dân Mỹ sống ở nước ngoài có thể nộp đơn xin thị thực nhập cư tại đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Hoa Kỳ hoặc với USCIS ở nước ngoài khi người nộp đơn là công dân Hoa Kỳ đã cư trú tại đó trong 6 tháng trước và có giấy phép cư trú tại nước đó.

Người nhập cư dựa vào gia đình không giới hạn

Các thân nhân tương lai của các công dân Hoa Kỳ (IR): Những loại thị thực nhập cư này dựa trên mối quan hệ thân thiết với công dân Hoa Kỳ, bao gồm vợ hoặc chồng, con và cha mẹ.

Ngoài ra, một công dân Hoa Kỳ có thể tài trợ cho một đứa trẻ được nhận làm con nuôi hoặc được nhận từ nước ngoài nếu đứa trẻ đó đáp ứng được định nghĩa của trẻ mồ côi theo quy định của luật nhập cư. Các thành viên gia đình của công dân Hoa Kỳ (không phải là thường trú nhân hợp pháp) có thể nộp đơn kiện tương đối khẩn cấp.

Mẫu đơn I-130
 1. Phân loại tương đối ngay lập tức

Đối với mục đích Nhập cư, Phân loại tương đối ngay lập tức bao gồm:

 • Người phối ngẫu của một công dân Hoa Kỳ (IR-1)
 • Con chưa lập gia đình Dưới 21 tuổi của một người Mỹ (IR-2)
 • Trẻ mồ côi được nhận làm con nuôi ở nước ngoài bởi một Công dân Hoa Kỳ (IR-3)
 • Trẻ mồ côi được một công dân Mỹ (IR-4) chấp thuận tại Hoa Kỳ,
 • Phụ huynh của một công dân Mỹ ít nhất 21 tuổi (IR-5)
 • Residents Residents (SB): Người nhập cư sống ở Mỹ trước đây là thường trú nhân hợp pháp và đang trở lại sống ở Hoa Kỳ sau một chuyến viếng thăm tạm thời hơn một năm ở nước ngoài.

  3 thế hệ trong một gia đình cùng sinh sống
 1. Yêu cầu để bảo trợ một thân nhân

Có những tiêu chí cụ thể phải được đáp ứng để tài trợ cho một thân nhân di dân đến Hoa Kỳ. Chúng như sau:

 • Bạn phải có thể chứng minh rằng bạn là công dân Hoa Kỳ hoặc LPR.
 • Phải có một mối quan hệ đủ điều kiện giữa bạn (nhà tài trợ) và người hưởng lợi.
 • Là người bảo lãnh, bạn phải nộp đơn I-130 và chứng minh rằng bạn có thể hỗ trợ các cá nhân ở mức nghèo đói là 125%.
 • Cần lưu ý rằng bằng cách đưa người thân vào Hoa Kỳ bạn chấp nhận trách nhiệm tài trợ cho họ.

  Muốn bảo lãnh người thân bạn phải chứng minh được tài chính của mình
 1. Thẻ xanh khi ở bên ngoài Hoa Kỳ

Nếu bạn là thân nhân trực tiếp của một công dân Mỹ và đang tìm kiếm một thẻ xanh Mỹ (trong khi ở nước ngoài), bạn có thể trở thành thường trú nhân bằng cách chế tài lãnh sự.

Hình thức xử lý này là khi USCIS hợp tác với Bộ Ngoại giao để cấp thị thực trên một I-130 được chấp thuận. Từ đó bạn có thể đi du lịch trên thị thực đến Hoa Kỳ nơi bạn có thể trở thành thường trú nhân khi đến cảng nhập cảnh.

 1. Người nhập cư thẻ xanh hạn chế dựa vào gia đình

Những loại phân loại di dân này liên quan đến các mối quan hệ gia đình cụ thể, xa hơn với công dân Hoa Kỳ và một số mối quan hệ cụ thể với Người Thường Trú Nhân hợp pháp. Theo luật nhập cư, có những giới hạn về số lượng năm tài chính đối với những người di dân ưu tiên cho gia đình như được giải thích dưới đây:

 • Ưu tiên hàng đầu của gia đình (F1): Các con trai và con gái của công dân Hoa Kỳ, và con của họ, nếu có.
 • Ưu tiên thứ hai (F2): Vợ / chồng, con chưa thành niên, và con trai và con gái chưa lập gia đình (trên 20 tuổi) của những người thường trú hợp pháp. (114.200) Ít nhất bảy mươi bảy phần trăm của tất cả các thị thực có sẵn cho loại này sẽ đi đến vợ chồng và con cái; phần còn lại sẽ được phân bổ cho con trai và con gái chưa lập gia đình.
 • Ưu tiên thứ ba của gia đình (F3): Con và con gái của công dân Mỹ, vợ chồng và con của họ. (23.400)
 • Ưu tiên thứ tư dành cho gia đình (F4): Anh chị em của công dân Hoa Kỳ, vợ chồng và con cái của họ, cung cấp cho công dân Hoa Kỳ có ít nhất 21 tuổi. (65.000)
 • Chú ý: Ông bà, cô dì, chú bác, anh rể và họ hàng không thể bảo trợ cho một thân nhân nhập cư.
 1. Giới hạn số cho Người nhập cư có giới hạn

Bất cứ khi nào có nhiều ứng viên đủ tiêu chuẩn cho một loại hơn số lượng có sẵn, loại này sẽ được coi là quá tải, và thị thực nhập cư sẽ được ban hành theo thứ tự thời gian mà các đơn đã được đệ trình cho đến khi đạt được giới hạn số cho thể loại. Ngày nộp đơn khởi kiện trở thành ngày ưu tiên của người nộp đơn. Thị thực nhập cư không thể được cấp cho đến khi đạt được ngày ưu tiên của người nộp đơn. Trong một số loại đã được thuê quá nhiều, có thể sẽ có khoảng thời gian chờ đợi vài năm trước khi đạt đến một ngày ưu tiên. Kiểm tra Bản tin thị thực hiện tại để biết ngày ưu tiên mới nhất.

Thẻ xanh Mỹ
 • Có Yêu cầu Tuổi Tối thiểu cho Người Yêu cầu không? Không có độ tuổi tối thiểu để nộp đơn xin thị thực nhập cư theo diện Gia đình. Tuy nhiên, Nguyên Đơn phải từ 18 tuổi trở lên và có nơi ở tại Hoa Kỳ trước khi họ có thể ký tên vào Bản Tuyên Thệ Hộ Chiếu, Mẫu I-864, và mẫu đơn này là cần thiết cho một thị thực nhập cư cho vợ / chồng và người thân khác của các nhà tài trợ Hoa Kỳ .
 • Cần phải có nhà ở Hoa Kỳ? Người khởi kiện phải có chỗ ở (nơi ở) ở Hoa Kỳ trước khi thị thực nhập cư có thể được cấp cho thành viên gia đình hội đủ điều kiện. Điều này là do nơi cư trú ở Hoa Kỳ phải gửi Bản khai Hộ chiếu, Mẫu I-864 và mẫu đơn này là bắt buộc đối với tất cả các thành viên gia đình gần gũi của một công dân Hoa Kỳ tham gia vào một trường hợp xin thị thực nhập cư.
 • Các điểm bổ sung cần lưu ý. Điều quan trọng là phải nhận thức được một số điểm khác liên quan đến việc nhận thẻ xanh cho người thân. Bối cảnh Giáo dục – Điều đặc biệt duy nhất về việc nhận được loại thẻ xanh này là kinh nghiệm làm việc / kinh nghiệm làm việc của người nộp đơn không được coi là một lợi ích tích cực đối với nhiều người. Đạo luật Bảo vệ Tình trạng Trẻ em – Đạo luật này cho phép một số cá nhân duy trì việc phân loại ‘đứa trẻ’ ngay cả sau khi đã đủ 21 tuổi. Nhìn chung tuổi của bạn bị giữ lại ngay sau khi cha mẹ công dân của bạn gửi I-130. Con trai và con gái chưa lập gia đình – Con của người công dân kết hôn trước khi chính thức trở thành thường trú nhân có thể không đủ tiêu chuẩn để đủ điều kiện vì địa vị của họ sẽ thay đổi thành Con gái của công dân Hoa Kỳ. Trong một số trường hợp, nó sẽ dẫn đến sự chậm trễ hoặc từ chối hoàn toàn. Là điểm cuối cùng, điều quan trọng cần nhớ là thẻ xanh có thể bị thu hồi nếu nó bị lạm dụng. Điều này có thể đủ điều kiện là phạm tội, tạo nơi cư trú chính của bạn ở bên ngoài Hoa Kỳ hoặc không thông báo cho cơ quan có thẩm quyền về việc thay đổi địa chỉ. Thường thì rất khó để các cá nhân có được thẻ xanh cho các mối quan hệ mở rộng như ông bà, chú bác và dì chú bác trừ khi có mối liên hệ mật thiết hơn. Thời gian chờ đợi cho thân nhân tương lai.  Khoảng thời gian chờ đợi đối với người nộp đơn thuộc diện thân nhân trực tiếp khoảng từ 6 đến 12 tháng. Về vấn đề báo giá, USCIS không cho bất kỳ người thân trực tiếp nào. Các khoản phí và lệ phí của chính phủ Hoa Kỳ .Các khoản phí của luật sư và lệ phí của chính phủ Các lệ phí liên quan đến các dịch vụ sau đây: Nộp đơn yêu cầu đối với người nước ngoài, I-130 (USCIS fee) . Xử lý đơn xin thị thực nhập cư, DS-260 . Khám sức khoẻ và bất cứ vacxin nào được yêu cầu Phí ngoại trú nhận tài liệu, đi du lịch …) .