Xu hướng định cư tại các nước phát triển trong đó có Úc đang dần trở nên quen thuộc đối với người Việt. Trong số các chính sách mà đất nước này áp dụng cho các đối tượng là người ngoại quốc thì chương trình định cư diện đầu tư là được chú ý nhất. Tuy nhiên nếu như muốn được trở thành ứng cử viên của chính sách thì ứng viên sẽ phải đạt điểm tối thiểu là 65. Vậy thang điểm này bao gồm các tiêu chí nào?

Thang điểm định cư diện đầu tư của Úc được sử dụng để lựa chọn ứng cử viên đủ điểu kiện tham gia vào chương trình và bao gồm 8 tiêu chí chính và phân cấp theo trình độ, khả năng cũng như mức độ khác nhau. Cụ thể là:

+ Độ tuổi: Ngoài việc độ tuổi tham gia vào chương trình phải nằm trong giới hạn là từ 18 đến 54 thì ứng cử viên tham gia còn sẽ dược phân theo mức tuổi. Theo đó cao nhất là tuổi từ 25 đến 32 với 30 điểm và thấp nhất là 45 đến 54 khi chỉ có 15 điểm.

+ Kỹ năng về tiếng Anh

Tiếng Anh là ngôn ngữ sử dụng chủ yếu tại Úc chính vì vậy để có thể nhanh chóng thích nghi vào môi trường kinh doanh cũng như hoàn cảnh sống tại đây mà ứng cử viên sẽ phải có khả năng về tiếng Anh cơ bản. Trong dó tiếng Anh sẽ được chia thành 2 nhóm là khả năng cơ bản tức là IELTS 5.0 là 5 điểm và thành thạo với IELTS 7.0 là 10 điểm.

+ Bằng cấp

Bằng cấp cũng là một tiêu chí để đánh giá. Nếu như ứng cử viên chỉ có bằng cử nhân, cao đẳng, chứng chỉ ngành thương mại hoặc bằng cử nhân được Úc công nhận thì sẽ có 5 điểm. Trong khi đó nếu bằng cử nhân về kinh doanh, khoa học hay kĩ thuật thì sẽ có 10 điểm.

+ Kinh nghiệm kinh doanh và kinh nghiệm đầu tư

Hai tiêu chí này được phân cấp như nhau với 2 mức thời gian là từ 4 đến 7 năm thì sẽ được 10 điểm và trên 7 năm thì ứng cử viên sẽ được 15 điểm.

+ Khả năng tài chính

Thực chất không chỉ đối với chính sách định cư diện đầu tư của Úc và tất cả các chương trình định cư theo diện đầu tư của các quốc gia sẽ đều có yêu cầu dù đơn giản hay phức tạp về khả năng tài chính. Với Úc thì khả năng tài chính sẽ được đánh giá trên 2 yếu tố là tài sản ròng của cá nhân và doanh nghiệp và doanh thu của doanh nghiệp.

Với tài sản ròng của doanh nghiệp thì sẽ chia ra các mức là 800.000$, 1.300.000$, 1.800.000$ và 2.250.000$ CAD với mức thấp nhất chỉ được 5 điểm còn mức cao nhất về giá trị tài sản sẽ được 35 điểm. Trong khi đó doanh thu của doanh nghiệp lại được đánh giá theo giá trị từ 500.000$, 1.000.000$, 1.500.000$ và 2.000.000$ và cũng tương tự khi thấp nhất chỉ được 5 điểm và cao nhất sẽ được 35 điểm.

+ Ý tưởng

Ngoài các tiêu chí trên thì chính quyền Úc còn đánh giá ứng cử viên thông qua khả năng sáng tạo. Điều này sẽ được chia ra thành các hạng mục với bằng chứng chứng minh và số điểm tương ứng như sau:

  • Giấy đăng kí độc quyền hoặc chứng nhận thiết kế – 10 điểm
  • Bằng chứng về thương hiệu – 15 điểm
  • Bằng chứng về thỏa thuận liên doanh – 5 điểm
  • Bằng chứng về xuất khẩu thương mại – 15 điểm
  • Doanh nghiệp thuộc loại có tốc độ tăng trưởng nhanh – 10 điểm
  • Bằng chứng nhận tài trợ hoặc góp vốn kinh doanh – 10 điểm

+ Được chỉ định bởi tiểu bang hay vùng lãnh thổ

Đối với yêu cầu này thì là điều kiện bắt buộc như vậy ứng cử viên sẽ phải được xác nhận hay thư bảo lãnh của một tiểu bang của Úc. Mà để có được thư bảo lãnh này thì ứng cử viên cần phải nộp Thư nguyện vọng để chính quyền có thể phê duyệt.