Muốn định cư tại Mỹ không chỉ có duy nhất một con đường là đầu tư mà còn có thể bảo lãnh thân nhân, định cư diện việc làm… Thế nhưng chính sách đầu tư EB5 vẫn chiếm được cảm tình của nhiều doanh nhân Việt. Nguyên nhân ở đâu và sự khác biệt giữa các chính sách định cư khác với chương trình đầu tư EB5 là gì?

Khác biệt trong điều kiện tham gia

Có thể dễ dàng thấy được sự khác biệt lớn nhất giữa các chính sách định cư khác ở Mỹ với chương trình định cư tại Mỹ theo diện EB5 là điều kiện. Cụ thể hơn nếu so sánh với chính sách bảo lãnh thân nhân thì yêu cầu về mối quan hệ, về sự ràng buộc với người bảo lãnh với người được bảo lãnh hơn nữa nếu bảo lãnh hôn thê hôn phu thì còn yêu cầu cả về thời gian kết hôn. Hay so sánh với chính sách định cư diện doanh nhân thì lại yêu cầu về kinh nghiệm, về bằng cấp cho đến khả năng chuyên môn hay kĩ năng ngoại ngữ mà cụ thể là tiếng Anh.

Trong khi đó điều kiện mà chính sách đầu tư EB5 là gì? Câu trả lời chỉ có duy nhất là vốn. Điều này đồng nghĩa với ứng cử viên sẽ không bị giới hạn về độ tuổi, không yêu cầu về bằng cấp, kinh nghiệm hay vất kì điều kiện khác liên quan. Thậm chí khi đã tham gia đầu tư vào dự án ứng cử viên còn chẳng cần phải hằng ngày đến và chỉ đạo, giám sát công việc chung. Đây cũng chính là một trong những ưu thế của chính sách này.

Tuy nhiên lợi ích là điều kiện đơn giản nhưng nếu ứng cử viên tham gia mà không có tiềm lực về kinh tế thì dĩ nhiên sẽ không thể ứng tuyển. Nói rõ hơn thì chính sách đầu tư EB5 đưa ra hai mức vốn đầu tư tùy theo hình thức mà ứng cử viên lựa chọn trong đó tối thiểu cũng phải là 500.000 USD. Mức vốn 500.000 USD dành cho ứng cử viên cam kết đầu tư cho Chính phủ Mỹ thông qua bên thứ ba cũng chính là Trung tâm Vùng vào khu vực khuyến khích đầu tư. Nhược điểm chính là ứng cử viên phải chịu sự kiểm soát của Mỹ khi không được lựa chọn khu vực đầu tư. Tuy nhiên ưu điểm lại là ứng cử viên sẽ được đảm bảo hoàn vốn trong thời gian là 5 năm không lãi suất.

Lợi ích trong chính sách bảo lãnh thân nhân

Hầu hết các chính sách định cư Mỹ mà muốn bảo lãnh thân nhân thì đều phải thông qua một loại visa khác. Ví dụ như visa việc làm L1 mà muốn bảo lãnh thân nhân thì phải xin bảo lãnh theo visa L2. Hay phức tạp hơn đối với chương trình định cư diện lao động thì ứng cử viên sẽ nhập cư Mỹ theo visa EB3 nhưng thân nhân lại khác. Cụ thể nếu bảo lãnh vợ chồng với nhóm công nhân lành nghề hoặc chuyên gia thì sẽ theo visa B34, lao động phổ thông lại là EW4. Trong khi đó con của ứng cử viên dưới 21 tuổi chưa kết hôn mà là con của công nhân lành nghề hoặc chuyên gia thì sẽ đi theo visa E35, con của lao động phổ thông thì lại theo visa EW5.

Ngược lại thân nhân của chính sách đầu tư sẽ đi theo visa EB5 là gì? Câu trả lời là đi cùng luôn với ứng cử viên. Điều này cũng đồng nghĩa với ứng cử viên chỉ cần xin hồ sơ bảo lãnh một lần, thêm thông tin cá nhân cho thân nhân bao gồm vợ hoặc chồng và con dưới 21 tuổi chưa kết hôn vào hồ sơ. Sau khi hồ sơ được chấp nhận thì thẻ xanh được nhận chính là thẻ xanh cho cả gia đình thay vì chỉ cá nhân ứng cử viên. Có thể thấy đây là bước quan trọng giúp giảm tải và thúc đẩy thủ tục EB5 nhanh chóng, đơn giản hơn.