Để khuyến khích những nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào nền kinh tế Mỹ thông qua chương trình đầu tư EB5, Quốc hội Hoa Kỳ đã tạo ra chương trình EB5 thí điểm Trung tâm vùng vào năm 1992. Bằng phương pháp này, Quốc hội đã cho phép cơ quan di trú liên bang Mỹ (trước đây gọi là Sở Di Trú & Nhập Tịch Mỹ – INS, sau đó vào năm 2003 lại được đổi lại thành Sở Di Trú Mỹ – USCIS) chỉ định những công ty có đủ điều kiện là Trung tâm vùng, đủ điều kiện để chấp nhận vốn đầu tư EB5 góp phần tạo nên sự phát triển cho nền kinh tế Hoa Kỳ. Trung tâm vùng có thể là doanh nghiệp, công ty tư nhân hoặc những cơ quan chính phủ của khu vực trên đất nước Mỹ có chương trình đầu tư mục tiêu nằm trong khu vực địa lý xác định.

Mỗi năm, chính phủ Mỹ cấp 3.000 thẻ xanh cho những nhà đầu tư khi đầu tư vào chương trình của Trung tâm vùng được chỉ định. Con số 3.000 thẻ xanh định cư Mỹ này không phải là số giới hạn, mà nó là số lượng dành cho những nhà đầu thư thông qua Trung tâm vùng. Chương trình đầu tư EB5 thông qua Trung tâm vùng đã được gia hạn rất nhiều lần, và thường thì mỗi năm một lần.

Khi những nhà đầu tư nước ngoài tham gia chương trình đầu tư EB5 thông qua Trung tâm vùng này sẽ không yêu cầu phải trực tiếp tạo ra 10 công việc cho 10 lao động Mỹ. Thay vào đó thì dự án này sẽ chỉ cần phải tạo ra 10 việc làm trực tiếp và gián tiếp từ số vốn đầu tư này mà thôi.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Để có thể trở thành Trung tâm vùng, những doanh nghiệp sẽ phải nộp đơn xin trở thành Trung tâm vùng cho Sở Di Trú Mỹ. Trên đơn xin này sẽ phải có:

  • Loại hình kinh doanh được nhận vốn từ những nhà đầu tư là gì?
  • Số việc làm trực tiếp, gián tiếp được tạo ra từ khoản đầu tư là bao nhiêu, đó là những việc gì?
  • Nguồn vốn đầu tư này có ảnh hưởng tích cực đến nền kinh tế Mỹ như thế nào?

Khi đơn xin trở thành Trung tâm vùng của nhà đầu tư đã được Sở Di Trú Mỹ chấp thuận, nhà đầu tư có thể xin thẻ xanh của chương trình đầu tư EB5 bằng cách đầu tư vào dự án của Trung tâm vùng đã được chấp thuận. Tuy nhiên, dự án này sẽ cần phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu đã đặt ra đó là tạo được 10 việc làm trực tiếp, gián tiếp. Việc chứng minh đáp ứng điều kiện này thì nhà đầu tư sẽ phải cung cấp những tài liệu chứng minh những việc làm này là được tạo ra từ doanh nghiệp mới.

Trước khi nhà đầu tư tham gia vào chương trình định cư EB5 tại Mỹ thông qua Trung tâm vùng, họ sẽ phải nộp đơn độc lập đến Sở Di trú Mỹ. Sau đó, USCIS sẽ xác định xem nhà đầu tư này có đủ tiêu chuẩn để được cấp visa định cư EB5 hay không. Việc thẩm định này của Sở Di Trú Mỹ sẽ bao gồm việc kiểm tra toàn bộ lý lịch của nhà đầu tư có trên hồ sơ xin đầu tư; xem nguồn gốc chi tiết của vốn đầu tư (nhằm mục đích xác định nguồn vốn có hợp pháp hay không), tiểu sử của gia đình, người đại diện của gia đình nhà đầu tư và những thành viên dưới 21 tuổi, còn độc thân.

Khi đã đủ điều kiện, nhà đầu tư sẽ được nhận thẻ xanh định cư Mỹ có thời hạn trong vòng 2 năm. Trong vào 90 ngày cuối cùng của thời hạn này, nhà đầu tư sẽ phải nộp đơn chứng minh rằng dự án mà mình đầu tư vẫn đang tốt đẹp và đáp ứng được điều kiện việc làm đã tạo ra cho Sở Di trú Mỹ. Sau khi đơn này được chấp thuận thì nhà đầu tư cũng như gia đình của mình sẽ xin được thẻ xanh vô điều kiện và được phép nhập tịch Hoa Kỳ.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc