Phải mất một thời gian khá lâu để có thể xin được thẻ xanh

Ước tính thời gian cho các cặp vợ chồng di chuyển qua quá trình nhập cư Hoa Kỳ. Câu trả lời phụ thuộc vào hoàn cảnh của bạn – nhưng nếu tất cả đều theo kế hoạch, thì có bốn thời hạn chung là từ 9 đến 39 tháng. Để có được thẻ xanh kết hôn, bạn nên tuân thủ các nguyên tắc đã được đặt ra để nhanh chóng có được thẻ xanh định cư vĩnh viễn tại đây.

  • Hiện đang sống ở Hoa Kỳ
  1. Nếu Người phối ngẫu tìm thẻ xanh đang sống ở Hoa Kỳ và đã kết hôn với một công dân Hoa Kỳ

Thiết lập mối quan hệ hôn nhân (mẫu I-130) và nộp đơn xin cấp thẻ xanh cùng một lúc (Mẫu I-485): 8-10 tháng

Phỏng vấn và phê duyệt: 1-2 tháng

Tổng thời gian dự kiến: 10-15 tháng

Kết hôn để có thể sở hữu được thẻ xanh
  1. Nếu Người Vợ chồng Tìm Thẻ xanh hiện đang sống ở Hoa Kỳ và Đã kết hôn với Người giữ Thẻ Xanh Hoa Kỳ

Thiết lập mối quan hệ hôn nhân (Mẫu I-130): 6-8 tháng

Chờ đợi thẻ xanh có sẵn: 12-14 tháng

Xác lập quyền của người phối ngẫu đối với thẻ xanh (Mẫu I-485): 8-10 tháng

Phỏng vấn và phê duyệt: 1-2 tháng

Tổng thời gian dự kiến: 27-34 tháng

  • Hiện đang sống ở nước ngoài
  1. Nếu Người Vợ chồng tìm Thẻ Xanh ở nước ngoài và kết hôn với một công dân Hoa Kỳ

Thiết lập mối quan hệ hôn nhân (Mẫu I-130): 6-8 tháng

Mẫu đơn I-130

Xác lập quyền lợi của người phối ngẫu đối với thẻ xanh (National Visa Center application): 3-5 tháng

Phỏng vấn và phê duyệt: 1-2 tháng

Tổng thời gian dự kiến: 9-15 tháng

  1. Nếu Người Vợ chồng Tìm Thẻ Xanh ở nước ngoài và Kết hôn với Người giữ Thẻ Xanh Hoa Kỳ

Thiết lập mối quan hệ hôn nhân (Mẫu I-130): 6-8 tháng

Chờ đợi thẻ xanh có sẵn: 12-14 tháng

Xác lập quyền lợi của người phối ngẫu đối với thẻ xanh (National Visa Center application): 3-5 tháng

Phỏng vấn và phê duyệt: 1-2 tháng

Tổng thời gian dự kiến: 22-29 tháng

  • Thẻ xanh Hôn nhân

Nếu bạn là công dân Hoa Kỳ hoặc người giữ thẻ xanh Mỹ (thường trú hợp pháp) và vợ / chồng của bạn là người nước ngoài, điều lớn tiếp theo trong tâm trí bạn có thể có được thẻ xanh cho vợ / chồng của bạn.

Nói chung, nhận được thẻ xanh cho người nước ngoài là một quy trình ba bước. Dưới đây là tổng quan về những gì bạn cần biết

Phỏng vấn luôn là bước quan trọng nhất

Bước 1: Thiết lập mối quan hệ hôn nhân (Mẫu I-130)

Bước đầu tiên trong quá trình làm thẻ xanh kết hôn là nộp Mẫu I-130 (gọi tắt là “Đơn Thỉnh Nguyện Ngoại Quốc”) cho USCIS, là một phần của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ .

Mục đích chính của mẫu đơn này là để xác định rằng một cuộc hôn nhân hợp lệ tồn tại.

Người phối ngẫu nộp đơn I-130 được gọi là “người yêu cầu” hoặc “người bảo trợ”. Đây là vợ / chồng là công dân Hoa Kỳ hoặc chủ thẻ xanh. Người phối ngẫu tìm kiếm thẻ xanh được gọi là “người hưởng lợi”.

Các yếu tố quan trọng của một gói hồ sơ I-130 bao gồm:

Phí nộp đơn của chính phủ là 535 đô la

Bằng chứng là người khiếu kiện là công dân Hoa Kỳ (bản sao giấy khai sinh, giấy chứng nhận nhập quốc tịch, hộ chiếu Hoa Kỳ hợp lệ) hoặc một thường trú nhân hợp pháp tại Hoa Kỳ (bản sao của thẻ xanh)

Chứng minh rằng một hôn nhân hợp pháp có tồn tại (ví dụ như giấy đăng ký kết hôn có ghi tên của cả hai vợ chồng, nơi hôn nhân, và ngày kết hôn)

Chứng minh rằng hôn nhân không phải là gian lận (ví dụ như hợp đồng cho thuê, báo cáo tài khoản ngân hàng chung, và hình ảnh với nhau)

Chứng minh rằng bất kỳ hôn nhân trước đây cho cả hai vợ chồng đã được chấm dứt (thường là một tài liệu ly hôn)

Khi gói hồ sơ I-130 hoàn tất, bạn sẽ gửi thư đến địa chỉ USCIS thích hợp. Sau đó, bạn sẽ nhận được thông báo nhận chính thức qua thư từ USCIS, thường là trong vòng hai tuần. Nếu USCIS cần thêm thông tin hoặc tài liệu để xử lý hồ sơ của bạn, họ sẽ gửi cho bạn một “Yêu cầu bằng chứng” (RFE) trong vòng 2-3 tháng. Một khi USCIS có mọi thứ họ cần, họ thường sẽ đưa ra quyết định về đơn I-130 của bạn trong vòng 6-8 tháng.

Sau khi nhận được thông báo rằng đơn I-130 của bạn được chấp thuận, bước tiếp theo phụ thuộc vào việc vợ / chồng tìm thẻ xanh đang sống ở Hoa Kỳ hay ở nước ngoài …

Bước 2: Xác lập quyền của người phối ngẫu đối với thẻ xanh

Có hai quy trình khác nhau dành cho chính phủ Hoa Kỳ để xác định xem vợ / chồng có tìm kiếm thẻ xanh có đủ điều kiện hay không.

  • Người vợ / chồng sống ở Hoa Kỳ

Nếu vợ / chồng tìm thẻ xanh ở Hoa Kỳ, bước tiếp theo là nộp Mẫu I-485 (kỹ thuật được gọi là đơn xin “Điều chỉnh Tình trạng”). Đơn I-485 được nộp cho USCIS và mục đích chính của nó là xác định rằng vợ / chồng có đủ tiêu chuẩn để nhận thẻ xanh. Các yếu tố quan trọng của gói hồ sơ I-485 bao gồm:

Phí nộp đơn của chính phủ là 1.225 đô la

Bằng chứng về quốc tịch của người phối ngẫu (bản sao giấy khai sinh và hộ chiếu)

Bằng chứng về việc nhập cảnh hợp pháp của vợ / chồng vào Hoa Kỳ (bản sao lưu thông hành trình I-94 và thị thực Hoa Kỳ trước)

Khám sức khoẻ do bác sĩ được USCIS chấp thuận

Bằng chứng về khả năng hỗ trợ tài chính cho người phối ngẫu tìm thẻ xanh (Mẫu I-864, hoặc “Bản khai Hưởng chứng minh”, cộng với các bằng chứng như khai thuế và chi phiếu lương)

Đối với vợ hoặc chồng của công dân Hoa Kỳ, gói đơn I-485 này thường có thể được kết hợp với gói hồ sơ I-130 được mô tả trong Bước 1 ở trên (gọi là “nộp cùng lúc”). USCIS thường xử lý hồ sơ đồng thời này trong vòng 8-10 tháng.

Đối với vợ hoặc chồng của các cư dân thường trú hợp pháp tại Hoa Kỳ, gói đơn I-485 không thể gửi cho đến khi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xác định rằng có thẻ xanh được cấp cho các số mũ hàng năm khác nhau. Thời gian chờ đợi hiện tại khoảng một năm rưỡi, nhưng điều này có thể thay đổi theo một vài tháng tùy theo quốc gia của vợ / chồng. Sau khi nộp đơn I-485, USCIS sẽ xử lý nó trong vòng 8-10 tháng.

  • Vợ chồng sống ở nước ngoài

Nếu vợ / chồng tìm thẻ xanh đang sống ở nước ngoài, bước tiếp theo là nộp một bộ hồ sơ với National Visa Center (NVC), do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ điều hành. NVC thu thập các mẫu đơn và tài liệu cần thiết và quyết định xem người hôn phối có sẵn sàng phỏng vấn tại đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Hoa Kỳ ở nước ngoài hay không (gọi là “thủ tục lãnh sự”). Các yếu tố chính của một hồ sơ nộp đơn của NVC bao gồm:

Phí nộp đơn của chính phủ là 445 đô la

Mẫu DS-260 (đơn xin thẻ xanh nộp trực tuyến)

Bằng chứng về quốc tịch của người phối ngẫu (bản sao giấy khai sinh và trang ảnh hộ chiếu)

Bản sao giấy xác nhận của cảnh sát cho vợ / chồng (cho thấy các vi phạm pháp luật trong quá khứ, nếu có)

Bằng chứng về khả năng hỗ trợ tài chính cho người phối ngẫu tìm thẻ xanh (Mẫu I-864, hoặc “Bản khai Hưởng chứng minh”, cộng với các bằng chứng như khai thuế và chi phiếu lương).

Phải mất một thời gian khá lâu để có thể xin được thẻ xanh

NVC thường xử lý một gói ứng dụng trong vòng 3-5 tháng, và sau đó chuyển tiếp nó đến một đại sứ quán Hoa Kỳ hoặc quốc gia cư trú của cspouse. Bước 3: Phỏng vấn và chấp thuận Bước cuối cùng trong quá trình làm thẻ xanh kết hôn là phỏng vấn. Mục tiêu chính của cán bộ phỏng vấn là đánh giá tính xác thực của hôn nhân. Các câu hỏi có thể tập trung vào lịch sử mối quan hệ của hai vợ chồng, các hoạt động hàng ngày của họ như một cặp vợ chồng, và kế hoạch tương lai của họ như một cặp vợ chồng Nếu nhân viên phỏng vấn có đủ thuyết phục rằng hôn nhân không phải là gian lận, họ sẽ chấp thuận vợ / chồng cho một thẻ xanh. Người phối ngẫu sống tại Hoa Kỳ Một người phối ngẫu có mặt tại Hoa Kỳ sẽ tham dự cuộc phỏng vấn cùng với người phối ngẫu đang bảo trợ của mình tại văn phòng USCIS địa phương của họ.