Khi đủ điều kiện bạn sẽ trở thành Thưởng trú dân

Úc là một đất nước xinh đẹp và hiện đại mà nhiều người hướng đến. Úc cũng là một thị trường rộng lớn đầy tiềm năng cho những doanh nghiệp. Bạn là một doanh nhân và đang tìm hiểu về những quy định cũng như thủ tục để đầu tư và định cư tại Úc. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những thông tin về Visa Định cư Úc theo diện đầu tư để bạn có những chuẩn bị tốt nhất cho chuyến đi của mình.

Úc – một thị trường rộng lớn
 1. Visa Định cư Úc theo diện đầu tư.
 • Thị thực đầu tiên bạn nhận được là thị thực 188. Đây là một loại thị thực Tạm thời mang tên Đổi mới đầu tư kinh doanh.
 • Sau đó, khi bạn đã hoàn thành các yêu cầu của thị thực tạm thời của bạn, bạn cần nộp đơn xin thị thực 888 – thị thực Đổi mới Kinh doanh và Đầu Tư với sự đề cử bởi một đại diện từ một cơ quan chính phủ tiểu bang, lãnh thổ.
 • Thị thực 444: Một loại thị thực đặc biệt. Bạn phải yêu cầu được đề cử tuwg một quốc gia hay vùng lãnh thổ thay mặt cho Chính phủ Úc trước khi nộp đơn xin thị thữ này. Bạn có thể cung cấp bằng chứng về việc đề cử của bạn bằng cách điền mẫu 1414
 • Có một trong ba thị thực trên, bạn được phép Định cư Úc một cách hợp pháp
 • 2. Visa 188
 • Đặc điểm visa:

Thị thực Đổi mới Kinh doanh và Đầu tư (tạm thời) là một phần của Chương trình Đổi mới Kinh doanh và Đầu tư.

Bạn phải nộp một lá thư Thể hiện sự Quan tâm (EOI) thông qua SkillSelect và được chính phủ tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ chỉ định thay mặt chính phủ Úc trước khi được mời nộp đơn xin thị thực này.

Thị thực bao gồm năm luồng:

 • Dòng Đổi mới Kinh doanh: Dành cho những người có kỹ năng kinh doanh muốn thiết lập, phát triển và quản lý một doanh nghiệp mới hoặc hiện tại tại Úc. Các ứng viên phải được chính phủ tiểu bang hoặc lãnh thổ đề cử.
 • Dòng đầu tư: Dành cho những người muốn đầu tư được chỉ định ít nhất 1,5 triệu AUD trong một bang hoặc lãnh thổ của Úc và duy trì hoạt động kinh doanh và đầu tư ở Úc. Các ứng viên phải được chính phủ tiểu bang hoặc lãnh thổ đề cử.
 • Dòng đầu tư đáng kể: Dành cho những người sẵn sàng đầu tư ít nhất 5 triệu AUD để tuân thủ các khoản đầu tư đáng kể ở Úc và muốn duy trì hoạt động kinh doanh và đầu tư tại Úc. Người nộp đơn có thể được thay mặt chính phủ Úc đề cử bởi chính phủ tiểu bang hoặc lãnh thổ.
 • Dòng đầu tư đặc biệt: Dành cho những người sẵn sàng đầu tư ít nhất 15 triệu AUD vào việc tuân thủ các khoản đầu tư cao cấp tại Úc và muốn duy trì hoạt động kinh doanh và đầu tư tại Úc. Các ứng viên phải được Austrade cử đại diện cho chính phủ Úc.
 • Dòng doanh nhân: Đối với những người có thỏa thuận cấp vốn từ bên thứ ba ít nhất 200.000 AUD để thực hiện hoạt động kinh doanh tuân thủ nhằm đưa thương mại hoá sản phẩm hoặc dịch vụ tại Úc hoặc phát triển kinh doanh tại Úc. Các ứng viên phải được chính phủ tiểu bang hoặc lãnh thổ đề cử.

Việc nắm giữ thị thực này là giai đoạn đầu tiên trước khi đủ điều kiện để được cấp thị thực Đổi mới Doanh nghiệp và Đầu tư (cấp thị thực 888) .

AUD – Đô la Úc
 • Điều kiện:

Để Định cư Úc bạn phải:

 • Được chỉ định bởi chính quyền tiểu bang hay vùng lãnh thổ
 • Được mời nộp đơn xin thị thực
 • Bạn và tất cả các thành viên trong gia đình bạn đáp ứng các yêu cầu nhất định về sức khỏe. (bất kể thành viên nào cho dù có di chuyển dến Úc hay không). Thời hạn của giấy khám sức khỏe là 12 tháng.
 • Có kinh nghiệm trong việc sở hữu và điều hành một doanh nghiệp (Dòng Đổi mới Doanh nghiệp)
 • Có ít nhất 1,5 triệu AUD để đầu tư (Dòng đầu tư)
 • Có ít nhất 5 triệu AUD để đầu tư (Dòng đầu tư đáng kể)
 • Có ít nhất 15 triệu AUD để đầu tư (Dòng đầu tư đặc biệt)
 • Đáp ứng các yêu cầu bổ sung của dòng liên quan.
 • Yêu cầu về các hành vi hình sự và nhân sự đối với người Định cư Úc:
 • Bạn phải chuẩn bị để cung cấp giấy chứng nhận của cảnh sát từ mỗi quốc gia mà bạn đã sống trong 12 tháng trở lên trong 10 năm qua sau khi bạn đã 16 tuổi.Đừng sắp xếp giấy chứng nhận cảnh sát cho đến khi bạn được yêu cầu

Điều này áp dụng cho bạn và tất cả thành viên của đơn vị gia đình được liệt kê trong đơn của bạn, cho dù họ có đến Úc hay không.

Đối với mỗi thành viên của đơn vị gia đình bạn có trong đơn, bạn cần phải hoàn thành: Mâu 80 – các chi tiết để đánh giá bạn

 • Nếu bạn đã phục vụ trong lực lượng vũ trang của bất kỳ quốc gia nào, hãy cung cấp bản sao của bản ghi dịch vụ quân sự hoặc giấy phép xuất cảnh.

  Bạn phải có giấy chứng nhận của cảnh sát nơi bạn sinh sống
 1. Thời hạn visa: 4 năm 3 tháng
 2. Chi phí: từ 585 AUD
 3. Bản cam kết:

Nếu bạn từ 18 tuổi trở lên, bạn phải ký một Cam kết để xác nhận rằng bạn sẽ tôn trọng cách sống của Úc và tuân theo luật Úc. Bản tuyên bố này được bao gồm trong đơn xin cấp thị thực. Bạn phải đọc, hoặc đã được giải thích về cuốn sách Life in Australia trước khi bạn ký vào bản cam kết Định cư Úc.

Bạn phải hoàn trả, hoặc đã sắp xếp để trả nợ, bất kỳ khoản nợ tồn đọng nào cho chính phủ Úc.

 1. Thị thực này cho phép bạn:
 • Thành lập mới hoặc phát triển kinh doanh hiện tại và đầu tư vào Úc, thực hiện đầu tư được chỉ định với chính phủ tiểu bang hoặc lãnh thổ của Úc, thực hiện và duy trì các khoản đầu tư tuân thủ tại Úc hoặc tham gia vào một hoạt động kinh doanh tuân thủ tại Úc
 • Đi du lịch trong và ngoài nước Úc cho cuộc sống của thị thực của bạn
 • Mang các thành viên của gia đình bạn đến Úc
 • Xin thường trúbằng cách nộp đơn xin thị thực chuyển đổi kinh doanh và đầu tư (thường trú) (thị thực 888) .
 1. Visa 888
 • Thị thực này là giai đoạn vĩnh viễn cho thị thực 188. Có hai loại:

+ Dòng Đổi mới Kinh doanh: yêu cầu bạn thành lập một doanh nghiệp ở Úc đáp ứng các yêu cầu về tài sản và doanh thu nhất định

+ Dòng đầu tư: bạn phải có một khoản đầu tư vào trái phiếu Úc trong 4 năm.

 • Điều kiện:

+ Bạn phải được Nhà nước hoặc Chính phủ Lãnh thổ chỉ định đề cử bạn cho thị thực 188, trừ khi bạn đã được phép thay đổi Tiểu Bang hoặc Lãnh Thổ

+ Bạn có một cam kết thực sự để duy trì hoạt động kinh doanh hoặc đầu tư tại Úc

+ Bạn có sự tuân thủ thỏa đáng đối với các điều luật Liên bang Úc, Tiểu bang và Lãnh thổ

+ Dòng Đổi mới kinh doanh và Dòng đầu tư có những điều kiện riêng về thời gian bạn đã Định cư Úc và tài sản của bạn.

Khi đủ điều kiện bạn sẽ trở thành Thưởng trú dân
 1. Visa 444
 • Là loại Visa đặc biệt Thị thực này cho phép công dân New Zealand ghé thăm, học tập, làm việc và Định cư Úc.
 • Bạn có thể có được thị thực này khi bạn đến Úc nếu bạn:
 • Là công dân New Zealand và bạn không có thị thực khác
 • Trình hộ chiếu mới của New Zealand có hiệu lực
 • Xuất trình thẻ hành khách gửi đi đầy đủ
 • Đáp ứng các yêu cầu đặc biệt về sức khoẻ và nhân cách.

– Thị thực loại đặc biệt (thị thực 444) là một thị thực tạm thời cho phép bạn ở lại và làm việc tại Úc miễn là bạn vẫn là công dân New Zealand.

– Thị thực loại đặc biệt là thị thực tạm thời và bạn không có cùng các quyền và lợi ích như công dân Úc hoặc thường trú nhân. Nếu bạn muốn trở thành một thường trú nhân ở Úc, có nhiều lựa chọn về thị thực cho bạn mà bạn có thể đăng ký ở trong và ngoài nước Úc. Ngoài ra, bạn có thể chọn để khám phá các lựa chọn của việc nộp đơn cho Úc Citizenship.

Bạn đang có ý định Định cư Úc. Hãy tìm hiểu kỹ càng các chương trình định cư của Úc. Visa xin định cư là một yếu tố quan trọng cần tìm hiểu kỹ càng và chuẩn bị kỹ lưỡng nhất.