Ngoài các trường hợp bảo lãnh định cư Úc cho cha mẹ hay vợ chồng thì quốc gia này còn có các chính sách bảo lãnh cho thân nhân khác.

Bảo lãnh cho con

Chính sách định cư Úc theo diện bảo lãnh thân nhân với đối tượng là con được chia thành 3 loại visa là 101, 102 và 445 với điều kiện khác nhau:

+ Visa 101: Bảo lãnh cho con ruột hoặc con riêng

Đối tượng được nộp hồ sơ xin cấp visa 101 này sẽ phải hội tụ đủ các điều kiện cơ bản. Theo đó ứng cử viên phải là con ruột hoặc con riêng của công dân Úc, công dân New Zealand hay thường trú nhân Úc. Nếu là con ruột thì phải còn độc thân dưới 25 tuổi vào thời điểm nộp hồ sơ. Nếu là con riêng thì phải dưới 18 tuổi và cha mẹ kế bảo lãnh không còn quan hệ gì với cha mẹ ruột của ứng cử viên nhưng vẫn có trách nhiệm về mặt pháp lý. Đối tượng phải còn sống phụ thuộc vào cha mẹ thì sẽ được xin cấp visa thường trú vĩnh viễn 101 này của Úc.

+ Visa 102: Bảo lãnh con nuôi

Visa định cư Úc 102 này là visa cho phép định cư vĩnh viễn tại Úc với đối tượng là con nuôi hoặc chuẩn bị được nhận làm con nuôi của người là công dân Úc. công dân New Zealand hoặc thường trú nhân Úc. Điều kiện để được tham gia chính sách bảo lãnh là người được bảo lãnh phải vẫn còn độc thân và dưới 18 tuổi khi đã nhận được quyết định cấp visa. Hơn nữa hồ sơ xin con nuôi phải được chấp thuận từ Cơ quan quản lý con nuôi tiểu bang nơi người nhận nuôi đang sinh sống.

+ Visa 445: Bảo lãnh con phụ thuộc

Visa 445 dành cho đối tượng là con phụ thuộc vẫn còn độc thân nhưng đây chỉ là hình thức visa tạm trú. Cụ thể hơn ứng cử viên sẽ là con ruột hoặc con riêng của người mang Visa 309 và sẽ được bảo lãnh với người đã bảo lãnh cha hoặc mẹ của mình.

Bảo lãnh thân nhân trong gia đình khác

Ngoài bảo lãnh thân nhân như cha mẹ hay con cái người bảo lãnh còn được bảo lãnh các đối tượng là thân nhân khác như sau:

+ Visa 114: Bảo lãnh người thân già yếu không người chăm sóc

Visa này là hình thức định cư và làm việc vĩnh viễn tại Úc. Theo đó đối tượng tham gia sẽ là nam phải trên 65 tuổi còn nữ từ 60 tuổi đến trên 65 tuổi, tùy thuộc vào ngày sinh. Bên cạnh đó người được bảo lãnh phải đang sống độc thân và sống phụ thuộc vào người thân trước đó liên tục ít nhất 3 năm. Như vậy đối tượng này sẽ được tham gia và bảo lãnh bởi người thân ở Úc. Nếu có con cái cùng đi theo thì những người này phải sống lệ thuộc vào ứng cử viên và vẫn còn độc thân.

+ Visa 115: Bảo lãnh thân nhân duy nhất

Cụ thể đối tượng của chính sách định cư Úc này phải có người thân là công dân Úc, cư dân Úc vĩnh viễn hoặc công dân New Zealand đủ điều kiện và thường trú ở Úc. Tuy nhiên ứng cử viên và vợ hay chồng mình không có người phụ thuộc trù những người thân đang ở Úc thì có thể xin cấp visa 115 để lấy visa thường trú vĩnh viễn.

+ Visa 116: Chăm sóc thân nhân

Đây là isa vĩnh viễn để cấp cho ứng cử viên cần chăm dóc người thân có quan hệ huyết thống hoặc chăm sóc thành viên trong gia đình của người thân đó.

+ Visa 117: Bảo lãnh họ hàng là trẻ mồ côi

Đối tượng tham gia chính còn độc thân dưới 18 tuổi và sẽ được thân nhân ở Úc bảo lãnh với cam kết bảo lãnh 2 năm về mặt tài chính cho trẻ. Bên cạnh đó người bảo lãnh phải là công dân hay thường trú nhân Úc, hay là công dân New Zealand đủ 18 tuổi. Nếu người bảo lãnh dưới 18 tuổi thì phải có người cùng chung sống hoặc vợ hay chồng hợp pháp đứng ra bảo lãnh thay.