Chương trình định cư Mỹ, còn được biết đến là chương trình EB-5, được Đạo Luật Di Trú Hoa Kỳ do Quốc hội Mỹ ban hành vào năm 1990. Đạo luật mới ra đời này đã tái cơ cấu lại hệ thống nhập cư của đất nước Mỹ dẫn đến những thay đổi đáng kể về các loại visa không di dân, tăng giới hạn nhập cư hợp pháp, quy định trục xuất cùng nhiều sửa đổi đáng kể khác. Quốc hội đã lập ra chương trình EB-5 nhằm kích thích nền kinh tế Mỹ khi mang đến những cơ hội sống và làm việc vĩnh viễn tại Mỹ cho các nhà đầu tư nước ngoài sau khi họ đã đầu tư vào một doanh nghiệp, tổ chức thương mại.

Vào năm 1993, Quốc hội đã thành lập Chương trình thí điểm đầu tư định cư nhằm khuyến khích nhà đầu tư nước ngoài quan tâm về chương trình EB-5. Chương trình thí điểm này được thành lập tại các Trung tâm khu vực EB-5 . Trung tâm khu vực này là các đơn vị kinh doanh đã được sự chấp thuận của USCIS – sở Công dân và di trú Hoa Kỳ để quản lý các khoản đầu tư EB-5 cũng như tạo công ăn việc làm.

Chương trình EB-5 và những thay đổi trong thập niên 90

Một vài thay đổi lớn cho chương trình EB-5 đã được thực hiện sửa đổi vào cuối năm 1990. Những thay đổi này được thực hiện khi phát hiện ra những thực thi, những quy định lỏng lẻo cũng như có nhiều sự gian lận trong chương trình EB-5. AAO – Văn phòng khiếu nại hành chính cùng các các đơn vị kháng cáo của sở Công dân và định cư Hoa Kỳ, đã ban hành những yêu cầu về đầu tư cho chương trình EB-5 vào năm 1998. Những thay đổi này đã yêu cầu nhà đầu tư cung cấp bằng chứng để có thể chứng minh được nguồn gốc của số tiền đầu tư là hợp pháp, chứng minh rằng họ trực tiếp liên quan đến các dự án và cấm đảm bảo được lợi nhuận đầu tư. Sau khi những quy định mới được ban hành thì thực tế cho thấy số lượng ứng viên EB-5 giảm một cách đáng kể.

Văn phòng khiếu nại hành chính đã cố gắng đảm bảo rằng những quy định về EB-5 được áp dụng phải thống nhất cho tất cả mọi đơn xin mới và để mang lại hiệu lực. Bốn quyết định đầu tiên và quan trọng nhất đã được đưa ra bởi Văn phòng kháng cáo hành chính của sở Công dân và định cư Hoa Kỳ trong thập kỷ 90 là:

–  Quyết định Ho

– Quyết định Izummi

– Quyết định Hsiung

– Quyết định Soffici

Những quyết định vẫn còn có hiệu lực cho tới tận bây giờ. Trong những quyết định này, Văn phòng khiếu nại hành chính đã đưa ra những yêu cầu quan trọng về quy định của chương trình gồm loại tổ chức thương mại nào nhận được khoản tiền đầu tư chương trình EB-5, sự hợp pháp của đầu tư đó cũng như việc quản lí khoản đầu tư.

Visa EB-5 và cải cách trong giai đoạn 2000

Quốc hội thông qua Đạo luật gia hạn, mở rộng chương trình thí điểm cơ bản vào năm 2003 để hồi sinh các chương trình EB-5.        Việc làm này yêu cầu GAO – Văn phòng Kế toán Chính phủ tiến hành điều tra vào chương trình EB-5. Cuộc điều tra đã cho thấy có một phần nhỏ trong số hơn 10.000 thị thực cấp cho chương trình EB-5 là được cấp ở năm. Phát hiện này đã đặt ra một yêu cầu đó là phải có thêm nhiều cải cách cho chương trình visa EB-5. Tiêu biểu trong năm 2005 là sự thành lập Ban Đầu tư và Trung tâm Khu vực  – IRCU. Bộ phận này của sở công dân và di trú Hoa Kỳ ra đời chuyên về thẩm định cũng như giám sát các chương trình EB-5, gồm cả trường hợp kiểm toán, thiết kế mẫu đơn, phát triển cũng như cho ra đời các quy định và chính sách mới. Sự hình thành của các Ban Đầu tư và Trung tâm Khu vực đã mang đến sự phối hợp tốt nhất và tăng độ tin cậy trong các chương trình EB-5.