Visa EB5

Tăng vốn đầu tư thông qua Chương trình Visa EB-5 là một quá trình phức tạp, nhiều năm đòi hỏi phải lập kế hoạch sớm và thực hiện chuyên nghiệp. Phát triển tài liệu kinh tế, kinh doanh, và hợp pháp toàn diện và tuân thủ các yêu cầu là những bước quan trọng thường bị đánh giá thấp bởi các ứng viên EB-5 và các nhà tài trợ dự án. Trong bài viết này, chúng tôi muốn giải thích ngắn gọn quá trình đầu tư của Visa EB-5, các bên liên quan chính và một số sai lầm phổ biến nhất mà các bạn thường mắc phải. 

  1. Các bên tham gia chính trong Quy trình Vốn EB-5

Doanh nghiệp thương mại mới thành lập (NCE): là đơn vị mà chủ đầu tư EB-5 sẽ thực hiện việc đầu tư vốn của mình. Thông thường, đối tác liên kết mới được thành lập với mỗi nhà đầu tư là một đối tác giới hạn và nhà tài trợ dự án với tư cách là đối tác chung quản lý.

Quy trình thực hiện việc đầu tư vốn cho chương trình visa EB5

Job Creating Entity (JCE): thực thể phát triển dự án thực sự sẽ tạo ra tối thiểu 10 việc làm cho mỗi nhà đầu tư EB-5.

Nhà đầu tư EB5: nhà đầu tư nước ngoài được công nhận đang tìm cách triển khai tối thiểu 500.000 USD vốn đầu tư, điển hình trong khoảng thời gian 5 năm, trong một dự án EB-5 đủ điều kiện ở Mỹ. Để đủ điều kiện như là một dự án EB-5 , nhà đầu tư phải tạo ít nhất 10 công việc kéo dài tối thiểu là hai năm.

  1. Yêu cầu giấy tờ cho doanh nghiệp thương mại mới & doanh nghiệp tạo việc làm

Một khi NCE được hình thành, thông thường nó sẽ giám sát một đợt chào bán chứng khoán cá nhân với một bản ghi nhớ về vị trí riêng (PPM) có chi tiết các điều khoản đầu tư của dự án EB-5. Các nhà đầu tư EB-5 sẽ đăng ký dưới dạng các đối tác có giới hạn bằng cách ký một hợp đồng ngắn hạn. Khi được tài trợ bằng vốn nhà đầu tư EB-5, NCE sẽ thực hiện một khoản đầu tư (nợ hoặc vốn cổ phần phụ thuộc vào cấu trúc dự án) vào JCE thông qua đó sẽ tạo ra 10 việc làm cho mỗi nhà đầu tư.

Các NCE và JCE đều phải nộp nhiều tài liệu cho USCIS như một phần của đơn xin nhà đầu tư EB-5.

  • NCE phải gửi các tài liệu sau:

Thư USCIS của trung tâm khu vực phê duyệt chỉ định

Kế hoạch kinh doanh phù hợp với USCIS chi tiết của USCIS

Thư của Khu vực Việc làm Nhắm mục tiêu (TEA) (nếu đầu tư là $ 500K và không phải $ 1M)

Một phân tích về kinh tế / việc làm cho thấy những công việc cần thiết sẽ được tạo ra như thế nào

Hồ sơ đề nghị pháp lý

Bản ghi nhớ về vị trí riêng (PPM)

Các bài báo về sự hình thành pháp nhân và các chứng nhận có phẩm chất tốt

Hiệp định hợp tác

Thỏa thuận thuê bao

Thoả thuận ký quỹ với điều kiện phát hành vốn

Thoả thuận đầu tư / cho vay giữa NCE và JCE

Hợp đồng thế chấp cho khoản đầu tư / cho vay

Tài liệu bổ sung hỗ trợ

Các yêu cầu về hồ sơ mà bạn cần phải hoàn thành
  • JCE phải nộp những giấy tờ sau:

Chứng thư (nếu đầu tư là giao dịch bất động sản)

Phân tích thị trường đáng tin cậy gần đây hoặc nghiên cứu thị trường khả thi

Cam kết của ngân hàng

Đánh giá của bên thứ ba khi được xây dựng

Bằng chứng về cam kết vốn của nhà phát triển đối với dự án

Bằng chứng về bất kỳ loại vốn hay công cụ cho vay nào được sử dụng trong giao dịch

Thông tin về hồ sơ theo dõi của nhà phát triển dự án

Thoát khỏi chiến lược đầu tư (trả nợ vay, tái cấp vốn, bán, v.v.)

Xin lưu ý rằng các danh sách ở trên không toàn diện và mỗi dự án đầu tư EB-5 có các đặc điểm và yêu cầu khác nhau nên bộ tài liệu là tùy chỉnh để nhà tài trợ dự án hoàn thành mục tiêu của nó và để mỗi nhà đầu tư được chấp thuận thành công từ USCIS với mẫu đơn I-526- đơn xin nhập cư.

  1. Tiến trình Từng bước để Lập Hồ sơ Dự án visa EB-5

Như đã nói ở trên, mỗi dự án EB-5 là khác nhau, và không có giải pháp tổng quát phù hợp với tất cả các dự án. Tuy nhiên, thủ tục hoàn thiện một bộ tài liệu toàn diện cho bất kỳ dự án EB-5 về cơ bản giống nhau.

Tiến trình các bước thực hiện

Bước 1: Xác định năng lực của TEA: Kể từ khi động lực chính của hầu hết các nhà đầu tư EB-5 là nhận được thẻ xanh của Mỹ – không nhất thiết phải đạt được lợi tức đầu tư cao – phần lớn các nhà đầu tư thích đầu tư số tiền tối thiểu 500.000 đô la Mỹ vào một Dự án đầu tư EB-5 so với $ 1 triệu cho các dự án không nằm trong Khu vực Việc làm Nhắm mục tiêu. Vì vậy, lựa chọn một dự án nằm trong một TEA là rất quan trọng trong thị trường hiện nay. TEAs là những khu vực được chỉ định hoặc nằm trong (i) khu vực thất nghiệp cao, ít nhất 150% tỷ lệ thất nghiệp trung bình toàn quốc hoặc (ii) khu vực nông thôn.

Bước 2: Xác định tạo việc làm: Vì mục đích chính của chương trình thị thực nhà đầu tư EB-5 là để tạo ra sự tăng trưởng kinh tế dưới hình thức tạo việc làm mới, bước đầu tiên trong quy trình này là xác định tiềm năng tạo việc làm từ một dự án đầu tư. Theo mô hình đầu tư trung tâm khu vực, các công việc trực tiếp, gián tiếp sẽ tính vào 10 việc làm theo yêu cầu của mỗi nhà đầu tư EB-5. Điều này có nghĩa là việc tạo ra việc làm sẽ được bắt nguồn từ chi phí, thu nhập dự án và việc tuyển dụng trực tiếp của người lao động (công việc W-2).

Tạo việc làm

Đối với các dự án bất động sản, nhà phát triển bất động sản sẽ tài trợ cho dự án EB-5 với một số tiền là chi phí và thu nhập chi tiết cho việc phát triển dự án. Nhà kinh tế học EB-5 sẽ xác định số lượng công việc mà USCIS sẽ tính cho sự phát triển của dự án. Như đã đề cập ở trên, đối với mỗi nhà đầu tư EB-5 mà dự án EB-5 chấp nhận, ít nhất phải có 10 việc làm mới ít nhất là hai năm.

Bước 3: Xác định mục tiêu tăng vốn EB-5: Một khi tổng số công việc tiềm năng đã được xác định, số đó có thể được chia cho 10 và sau đó nhân với $ 500K (đối với các dự án visa EB-5 nằm trong TEAs) hoặc $ 1M (cho Các dự án EB-5 không nằm trong TEAs). Ví dụ, nếu một dự án nằm trong một TEA và tạo ra 320 việc làm, dự án có thể hỗ trợ tối đa 32 nhà đầu tư (mỗi người đầu tư 500.000 đô la) hoặc tổng cộng 16 triệu đô la cho đầu tư vốn EB-5. Toán học tương đối đơn giản: 320 việc làm được tạo ra / 10 việc cần thiết cho mỗi nhà đầu tư = 32 nhà đầu tư * 500K mỗi nhà đầu tư = 16 triệu USD trong tổng đầu tư vốn EB-5. Trong ví dụ này, dự án mục tiêu có thể hỗ trợ cho tổng số 32 nhà đầu tư, tất cả những người này sẽ nhận được thẻ xanh tạm thời và cuối cùng, với giả định rằng dự án thực sự tạo ra 320 việc cần thiết.

Visa EB5

Vì nhiều dự án đầu tư không hoàn toàn có chi phí chính xác số tiền ban đầu được ngân sách hoặc tạo ra chính xác số doanh thu dự kiến, xây dựng một “công việc đệm” vào công việc dự án EB-5 công việc là rất quan trọng. Bằng cách tạo “đệm” như vậy, trong trường hợp sự phát triển của dự án có chi phí ít hơn dự kiến ​​hoặc tạo ra thu nhập ít hơn, tất cả các nhà đầu tư EB-5 sẽ vẫn nhận được thẻ xanh vĩnh viễn mà không có bất kỳ vấn đề gì. Nếu dự án này tạo ra ít hơn số công việc cần thiết cho mỗi nhà đầu tư, một số nhà đầu tư sẽ có nguy cơ không có thẻ xanh vĩnh viễn ở giai đoạn I-829 của quá trình cấp thị thực EB-5.

Vì vậy, tất cả điều này có ý nghĩa gì để xác định tăng vốn EB-5 cho một dự án? Các nhà đầu tư EB-5 rất nhạy cảm khi đề cập đến vấn đề nhận thẻ xanh vĩnh viễn và thành công trong việc tạo ra việc làm. Do đó, trong thị trường ngày nay, các dự án EB-5 cần phải có “công ăn việc làm” ít nhất là 20%. Điều quan trọng cần lưu ý là không có giới hạn về số tiền tối đa của “công việc đệm” một dự án có thể có. Một dự án lớn có tỷ lệ phần trăm nhỏ của vốn EB-5 có thể có “mức độ lao động” vượt quá 300%, điều này làm giảm đáng kể nguy cơ nhập cư của bất kỳ nhà đầu tư visa EB-5 nào kể từ khi dự án phải thực hiện đúng sai số công việc không thể đạt được.