Có thể nói chuong trinh dau tu dinh cu EB5 đang là chương trình định cư ở Mỹ hấp dẫn nhất hiện nay. Được đánh giá là chương trình định cư vừa nhanh lại vừa an toàn cho những nhà đầu tư, tuy nhiên, xoay quanh về chương trình này, chúng ta cũng cần phải giải đáp rất nhiều những câu hỏi liên quan đến nó. Đó chính là

Câu hỏi 1. Tính pháp lý của chương trình đầu tư định cư EB-5?

Chương trình định cư Mỹ diện EB5 đã được quốc hội Mỹ ban hành vào năm 1990 với mục đích chủ yếu đó là thu hút được nguồn vốn khổng lồ từ những nhà đầu tư nước ngoài vào Mỹ, phát triển nền kinh tế đang chậm phát triển của các địa phương và tạo được công việc cho những người bản xứ.

Khi tham gia chương trình định cư Mỹ EB5 này, nhà đầu tư sẽ phải đầu tư 500000USD vào dự án EB5 – dự án đã nhận được sự chấp thuận của Sở Di Trú Mỹ. Nhà đầu tư phải chứng minh được số tiền đầu tư này là hợp pháp, đồng thời phải có nguồn gốc rõ ràng.

Mỗi một suất EB5, nhà đầu tư sẽ phải tạo được ít nhất là 10 công việc cho người Mỹ.

Khi đơn xin đầu tư đã được chấp thuận thì nhà đầu tư cùng vợ/ chồng và con tối đa 21 tuổi, chưa lập gia đình sẽ nhận được thẻ xanh cư trú.

Câu hỏi 2. Những hình thức đầu tư của chương trình EB5 là gì?

Tham gia chuong trinh dau tu dinh cu EB5, nhà đầu tư sẽ được lựa chọn hình thức tham gia bao gồm:

Đầu tư trực tiếp: là hình thức mà nhà đầu tư phải bỏ vốn đầu tư để tự lập, tự quản lý và tự điều hành một doanh nghiệp. Và doanh nghiệp này sẽ phải đảm bảo duy trì ít nhất 10 công việc toàn thời gian cho người Mỹ trong vòng 2 năm. Hình thức đầu tư EB5 này tương đối phức tạp, hầu như chỉ dành cho những doanh nghiệp lớn và muốn phát triển việc kinh doanh của mình ở Mỹ.

Đầu tư gián tiếp: là chương trình đầu tư vào những dự án EB5 thuộc Trung tâm vùng – Regional Center do chính phủ Hoa Kỳ chỉ định. Khi tham gia hình thức đầu tư EB5 này, nhà đầu tư sẽ không phải trực tiếp tham gia quản lý. Hình thức đầu tư gián tiếp thường dành cho những nhà đầu tư cá nhân muốn được cấp thẻ xanh định cư cho cả gia đình và bảo toàn số vốn của họ.

Câu hỏi 3. Như nào thì được gọi là dự án EB5?

Dự án EB5 là loại dự án đã được Sở Di trú Hoa Kỳ sự phê duyệt và chấp thuận. Sau đó, Trung tâm vùng sẽ quản lý dự án này. Những dự án EB5 sẽ phải thuộc Vùng khuyến khích phát triển – vùng TEA. Đây là vùng nông thôn hoặc vùng có tỷ lệ thất nghiệp cao gấp 1,5 lần so với tỷ lệ thất nghiệp chung của nước Mỹ. Những dự án này được hoàn toàn được quyền thu hút vốn đầu tư từ chuong trinh dau tu dinh cu EB5 để xây dựng và phát triển nhằm tạo thêm nhiều công việc hấp dẫn cho người dân Mỹ.

Câu hỏi 4.  Cách tính số công việc tạo ra từ chương trình EB5 như nào?

Đối với những dự án EB5, có 2 cách để USCIS tính được số lượng công việc tạo ra:

Công việc trực tiếp: là công việc được nhân sự làm trực tiếp tại dự án, tạo ra thu nhập và được nhận trực tiếp tại dự án. Nhân sự này sẽ được thuê bởi nhà đầu tư và chủ dự án.

Công việc gián tiếp: là công việc có số nhân sự không làm việc trực tiếp tại chính dự án nhưng khi dự án được xây dựng và hoạt động thì sẽ tạo ra công việc, đó chính là những nhà cung ứng sản phẩm. Có nghĩa là khi dự án đã được xây dựng và hoạt động thì sẽ cần những đơn vị đó, đơn vị đó nhờ vào việc dự án vận hành sẽ tạo ra được công việc của đơn vị mình, và đây được coi là những nhân sự gián tiếp.