eb-5

Đối với các nhà đầu tư chuyên nghiệp, chắc hẳn ai cũng biết rằng thị thực EB-5.  Là một thị thực nhập cư, tức là nó sẽ dẫn đến chỗ ở vĩnh viễn. Thị thực EB-5 đòi hỏi khoản đầu tư 500.000 đô la Mỹ; trong một dự án của Trung tâm Khu vực do chính phủ phê duyệt. Tuy nhiên không phải ai cũng biết rõ hết về các ưu điểm ; và một số nhược điểm của chương trình này. Bài viết sau đây sẽ giúp các nhà đầu tư EB-5 biết rõ điều đó.

Tại sao lại chọn visa EB-5 ?

eb-5

    Mặc dù có nhiều lựa chọn về thị thực dành cho các nhà đầu tư nước ngoài. Ví dụ như du khách kinh doanh (B-1), nhà đầu tư hiệp ước ( E-2 ), hoặc chuyển tiền trong nội bộ công ty (L-1 ); tất cả các lựa chọn này dành cho thị thực “không di dân” . Nói cách khác; họ cho phép tạm trú và mang theo nhiều hạn chế. Chẳng hạn, đủ điều kiện để thị thực E-2 di dân; không di dân được giới hạn đối với công dân của một số quốc gia ước lượng. Ngược lại;  visa EB-5  là một thị thực nhập cư, mở cho tất cả các quốc tịch; cấp tư cách lưu trú đủ tiêu chuẩn, thường được gọi là ” thẻ xanh”

   Tình trạng cư trú thường trú mang theo nhiều lợi ích mà nhà đầu tư muốn tận dụng. Người giữ thẻ xanh có thể kiến ​​nghị với tư cách thường trú nhân cho vợ / chồng ; và con dưới 21 tuổi. Nó loại bỏ các giới hạn về việc làm; cho phép nhà đầu tư làm việc trong bất kỳ lĩnh vực nào anh ta mong muốn. Cũng như làm cho anh ta hội đủ điều kiện; để được hưởng an sinh xã hội khi nghỉ hưu.

eb-5

    Nó làm cho du lịch quốc tế đơn giản hơn; như một I-94 không còn cần thiết khi vào đất nước. Cho phép chủ nhà nước ngoài nộp đơn xin miễn giảm  ; và nhận được khoản tiết kiệm thuế đáng kể. Về cơ bản, trở thành thường trú nhân mang lại cho chủ thẻ xanh tất cả các quyền;  và lợi ích của quốc tịch Mỹ trừ các quyền biểu quyết. Nếu nhà đầu tư muốn; người thường trú có thể xin nhập quốc tịch (quốc tịch) sau năm năm.

    USCIS điều hành Chương trình nhà đầu tư Nhập cư. Còn được gọi là “EB-5” do Quốc hội tạo ra vào năm 1990 để kích thích nền kinh tế Mỹ;  thông qua việc tạo việc làm và đầu tư vốn của các nhà đầu tư nước ngoài. Theo một chương trình nhập cảnh thí điểm đầu tiên được ban hành vào năm 1992 . Và thường được ủy quyền lại vì một số thị thực EB-5 nhất định;  cũng được dành riêng cho các nhà đầu tư trong các Trung tâm Khu vực. Do USCIS chỉ định dựa trên các đề xuất thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

eb-5

    Một Trung tâm Khu vực thành lập quan hệ đối tác hạn chế. Mỗi bên có hoạt động kinh doanh riêng ;và quản lý việc kinh doanh của các đối tác hạn chế là đối tác chung. Các nhà đầu tư nước ngoài muốn có hộ khẩu thường trú tại Hoa Kỳ;  có thể trở thành đối tác hạn chế thông qua một khoản đầu tư $ 500,000 ; vào một dự án. Chủ đầu tư không tham gia quản lý hàng ngày của Trung tâm Khu vực.

   Các Trung tâm Khu vực phải tạo ít nhất 10 công việc mới; toàn thời gian cho mỗi nhà đầu tư để các nhà đầu tư được chấp thuận định cư. Những công việc này có thể là công việc trực tiếp; gián tiếp hoặc dựa trên chi tiêu. Mỗi kế hoạch kinh doanh của Trung tâm khu vực có một “phương pháp tạo việc làm” dựa trên tính toán công việc của Trung tâm.

   Nhà đầu tư phải chứng minh được mình đã đầu tư các quỹ đã có. Được thông qua các phương tiện hợp pháp như việc làm; sở hữu kinh doanh; đầu tư, thừa kế, hoặc quà tặng. USCIS mong muốn các nhà đầu tư cung cấp tờ khai thuế từ đất nước ; hoặc nhà ở của nhà đầu tư hiện tại, và ghi rõ cách thức thu được các quỹ đầu tư.

   USCIS đòi hỏi rằng đầu tư phải “có nguy cơ” theo nghĩa thương mại. Do đó; các Trung tâm khu vực không thể đảm bảo sự trở lại của các quỹ đầu tư.

Xử lý nhập cư EB-5

eb-5

    Sau khi chủ đầu tư đã đầu tư $ 500,000 vào Trung tâm Khu Vực của mình; luật sư nhập cư sẽ gửi hồ sơ Di dân Nhập cư với USCIS thay mặt cho nhà đầu tư. Ở giai đoạn này; chế biến có thể mất từ ​​1 đến 6 tháng tùy thuộc vào Trung tâm vùng.

    Và sau khi chấp thuận đơn khởi kiện đầu tiên; hồ sơ luật sư cho việc xin thị thực nhập cư cho chủ đầu tư ; và gia đình của họ. Hoặc điều chỉnh tình trạng ở Hoa Kỳ; nếu nhà đầu tư ở Hoa Kỳ có thị thực dài hạn.

     Thẻ xanh có điều kiện ban đầu được cấp trong vòng 2 năm. Trước khi kết thúc 2 năm; luật sư của nhà đầu tư EB-5 phải nộp đơn xin xóa bỏ điều kiện thẻ xanh. Để đủ điều kiện nhận thẻ xanh vĩnh viễn; chủ đầu tư phải chứng minh với di dân rằng đầu tư vẫn còn hiệu lực . Và Trung tâm khu vực đã tạo ra 10 việc làm cho mỗi nhà đầu tư; theo kế hoạch kinh doanh đã được thông qua trước đó.

Ưu điểm của chương trình nhà nhập cư EB-5

   Nhà đầu tư có thể sống ở Hoa Kỳ theo sự lựa chọn của mình và không cần quản lý hoạt động đầu tư.  Có thể làm việc cho bất kỳ chủ nhân nào ở bất cứ vị trí nào; họ có thể kinh doanh riêng; hoặc, họ có thể nghỉ hưu,Không giống như các nhà đầu tư E-2. Chủ thẻ xanh của EB-5 không phải rời khỏi Hoa Kỳ ; theo những khoảng thời gian đều đặn ; và họ có thể tự quản lý kinh doanh của mình mà không bị ràng buộc về thị thực;

eb-5

     Các nhà đầu tư EB-5 và các thành viên gia đình họ có thể tự do hưởng nhiều lợi ích của việc cư trú lâu dài tại Mỹ. Con cái của chủ thẻ xanh EB-5 ; được tự do làm việc hoặc đi học tại trường mà họ chọn. Và họ hội đủ điều kiện nhận học bổng và học phí trong tiểu bang; Không có những lo ngại về việc từ chối visa đối với chủ thẻ xanh  EB-5;

Nhược điểm của chương trình EB-5

Một số người tìm thấy các yêu cầu sau đây đối với người thường trú :

     Chủ thẻ xanh phải thiết lập nơi ở tại Hoa Kỳ, và họ phải ở Hoa Kỳ ít nhất 180 ngày / năm (trừ khi họ xin giấy phép tái nhập cảnh). Họ phải khai báo thu nhập ; và tài sản trên toàn thế giới của họ tại Hoa Kỳ cho các mục đích thuế. Yêu cầu đầu tư tối thiểu cao hơn, cụ thể là $ 500,000 thay vì $ 150,000 +.

eb-5

   Theo phiên bản trung tâm khu vực của chương trình EB-5; nhà đầu tư không tự quản lý doanh nghiệp. Đối với các nhà đầu tư kinh doanh; điều này là bất lợi. Vì họ thường thích kiểm soát số phận của mình nhiều hơn. Đối với những người chỉ muốn nghỉ hưu ở Mỹ và không làm việc. Hoặc những người muốn làm việc như một nhân viên trong một loại công việc ; mà thường không đủ điều kiện để được cấp thị thực lao động ở Mỹ; thì đây không phải là bất lợi. Ngoài ra, đối với những người muốn phát triển kinh doanh ; hoặc theo đuổi các hoạt động đầu tư ở Hoa Kỳ . Thường không đủ điều kiện để được cấp thị thực; thì sự tự do kinh doanh có ảnh hưởng đến thẻ xanh EB-5 là một lợi thế.

  Có một phiên bản khác của chương trình EB-5, cho phép một nhà đầu tư kinh doanh đủ điều kiện để nhận thẻ xanh EB-5 dựa trên việc đầu tư và phát triển kinh doanh của mình và tạo ra 10 công việc mới, toàn thời gian.