Có thể bạn đang cân nhắc di cư theo chương trình EB-5, thông qua hoạt động kinh doanh của mình. Bạn nên suy nghĩ cẩn thận và đánh giá được dự án của mình; để có thể đầu tư một cách chính xác. Sau đây là những sự khác biệt giữa chương trình EB-5 tiêu chuẩn đối với trung tâm khu vực EB-5 (Tiếp theo Phần 1)

Sự khác biệt 3: Quản lý và tổ chức kinh doanh EB-5

eb-5

    Một dự án tự định hướng theo chương trình EB-5 tiêu chuẩn đòi hỏi phải có sự chuẩn bị . Và tổ chức chặt chẽ của nhà đầu tư EB-5, bao gồm các bước sau:

  • Làm việc với luật sư nhập cư; để có được thị thực làm việc tạm thời như thị thực nhà đầu tư E-2. Thị thực chuyển tiếp của người quản lý L-1A; hoặc thị thực chuyên nghiệp H-1B.   Vì nhà đầu tư sẽ cần thời gian tốt hơn một năm ; hoặc nhiều hơn để thiết lập hoạt động kinh doanh; quản lý hoạt động của mình. Và thực hiện các thoả thuận hợp pháp; để có thể bắt đầu quá trình nhập cư EB-5 bằng cách nộp đơn I-526.

  • Nhà đầu tư EB-5 ; phải tìm ra một hoạt động kinh doanh để làm cơ sở cho đầu tư EB-5, . Tim một vị trí phù hợp; sắp xếp mua hoặc thuê mặt bằng; giải quyết bất kỳ việc xây dựng nào, , thiết bị, vv, để bắt đầu kinh doanh.

  • Nhà đầu tư cần hợp tác với một luật sư kinh doanh; phối hợp với một luật sư nhập cư. Để thành lập các pháp nhân, theo đó doanh nghiệp sẽ hoạt động ;và cấu trúc theo cách thức sẽ làm việc cho mục đích nhập cư; thuế và bảo vệ trách nhiệm pháp lý.

  • Nhà đầu tư EB-5 sẽ cần làm việc với một nhà văn kế hoạch kinh doanh chuyên nghiệp. Để tạo ra một kế hoạch kinh doanh ; thuyết phục được viết theo các hướng dẫn đã được thiết lập. Nó sẽ cần phải giải thích các dự báo của việc tạo ra việc làm; đặc biệt là nếu công việc vẫn chưa được thực hiện. Nó cũng phải xác định hoạt động kinh doanh trong đó doanh nghiệp thương mại mới sẽ tham gia; và phát triển các giai đoạn ; và cột mốc cho sự tăng trưởng kinh doanh dự kiến.

     Từ đầu đến cuối, chủ đầu tư EB-5 phải hợp tác chặt chẽ với luật sư nhập cư;  người hướng dẫn nhà đầu tư . Và các chuyên gia tư vấn khác ở mọi giai đoạn;  trong việc thành lập doanh nghiệp và chuẩn bị đơn I-526. Nguồn vốn hợp pháp phải được ghi chép đầy đủ.

eb-5

    Đối với nhà đầu tư ở trung tâm khu vực EB-5 trung tâm khu vực sẽ thực hiện tất cả các bước chuẩn bị . Và do đó nhà đầu tư chỉ cần đăng ký với trung tâm khu vực; thanh toán tiền vào ký quỹ . Và làm việc với luật sư nhập cư về việc ghi chép nguồn tài chính hợp pháp của ông. Trung tâm khu vực sẽ cung cấp tất cả các tài liệu liên quan đến dự án cho luật sư nhập cư;  để cho phép luật sư nhập cư chuẩn bị đơn I-526.

Sự khác biệt 4: Tuân thủ các yêu cầu nhập cư và chuẩn bị tài liệu cho Đơn I-829 để hủy bỏ điều kiện

   Các nhà đầu tư thuộc tất cả các phiên bản của chương trình EB-5; trước tiên phải có hộ khẩu có điều kiện . Và để loại bỏ các điều kiện họ phải nộp đơn khác (I-829) ; với USCIS để chứng minh rằng họ có:

Duy trì đầu tư

eb-5

  • Tạo ra 10 việc làm cho mỗi nhà đầu tư EB-5

  • Không bị lạc trong bất kỳ một cách đáng kể nào từ hoạt động kinh doanh mà USCIS đã chấp thuận đơn I-526.

  • Nhà đầu tư độc lập EB-5 phải chứng minh được việc hoàn thành tất cả các yêu cầu pháp lý về nhập cư. Về các yêu cầu tạo việc làm; điều này có nghĩa là thuê và duy trì 10 công việc mới; toàn thời gian cho công dân Hoa Kỳ và các cư dân thường trú hợp pháp của Hoa Kỳ. Điều này có nghĩa là phải duy trì hồ sơ thời gian chi tiết cho nhân viên . Và các thủ tục tuân thủ I-9 phức tạp ; để chứng minh tình trạng nhập cư của nhân viên; có thể bao gồm kiểm toán I-9 bởi một luật sư nhập cư.

    Cuối cùng, nhà đầu tư EB-5 sẽ phải phát triển kinh doanh một cách cẩn thận ; theo cách vẫn phù hợp với hoạt động kinh doanh;  đã được USCIS phê duyệt ở giai đoạn kiến ​​nghị I-526. Nếu chủ đầu tư thay đổi hoạt động kinh doanh bằng cách đi vào một ngành kinh doanh hoàn toàn khác. USCIS yêu cầu ông phải nộp đơn “sửa đổi” để USCIS đánh giá ; và hy vọng phê duyệt hoạt động kinh doanh mới làm cơ sở cho thẻ xanh.

eb-5

   Với trung tâm khu vực EB-5, gánh nặng là trung tâm khu vực để duy trì sự tuân thủ các yêu cầu nhập cư và sau đó cung cấp cho luật sư nhập cư của nhà đầu tư những tài liệu cần thiết để nộp đơn I-829. Các trung tâm khu vực được thành lập nhiều hơn, nơi đã xử lý nhiều dự án và các vụ kiện nhập cư, có kinh nghiệm sâu rộng để đáp ứng các yêu cầu về luật nhập cư. Họ đã trưởng thành trong việc giữ các dự án của họ phù hợp với yêu cầu của USCIS và đảm bảo rằng họ sẽ có tất cả các tài liệu cần thiết trong tay, khi mà các nhà đầu tư của họ nộp đơn yêu cầu I-829.

Kết hợp các khía cạnh tích cực của cả trung tâm khu vực và các chương trình EB-5 tiêu chuẩn

  • Điều này có thể được thực hiện ; thông qua một doanh nghiệp tự định hướng hợp tác với một trung tâm khu vực hiện có. Tuy nhiên;  trung tâm khu vực phải được USCIS chấp thuận để bao trùm khu vực địa lý nơi kinh doanh có vị trí . Và để bao gồm lĩnh vực kinh doanh mà doanh nghiệp hoạt động. Hợp tác với một trung tâm khu vực hiện tại rõ ràng sẽ phải trả một khoản phí; và sẽ phải thương lượng với trung tâm khu vực. Đó là một khoản phí mà có lẽ sẽ đo lường trong hàng chục ngàn đô la. Ngoài ra; nếu trung tâm khu vực chưa được chấp thuận để bao quát khu vực địa lý và hoạt động kinh doanh. Nhà đầu tư EB-5 cũng sẽ phải trả phí pháp lý, lệ phí của chính phủ.
  • Hợp tác với trung tâm khu vực sẽ trình bày khả năng tính các việc làm gián tiếp. Do đó, doanh nghiệp sẽ không phải thuê và thuê trực tiếp 10 nhân viên mới làm việc toàn thời gian. Ngoài ra, điều này sẽ làm cho nó dễ dàng hơn bao gồm các nhà đầu tư bổ sung EB-5 trong dự án. Do chi phí bổ sung rất lớn nên kịch bản hợp tác với trung tâm khu vực sẽ chỉ có ý nghĩa nếu nhà đầu tư EB-5 có kế hoạch đưa thêm nhà đầu tư EB-5.

eb-5

Các yếu tố khác trong chương trình chọn EB-5

  Nếu bạn có trẻ em sẽ sớm đạt được 21 tuổi; chương trình EB-5 của khu vực sẽ là lựa chọn tốt hơn bởi vì cần có thời gian để phát triển một cơ sở kinh doanh để làm cơ sở cho việc đạt tiêu chuẩn theo chương trình EB-5 tiêu chuẩn .

   Và có thể mất nhiều thời gian hơn bạn đã có trước khi con bạn bước sang tuổi 21. Ngoài ra, khi bạn đang phát triển kinh doanh EB-5 của riêng bạn; bạn đang làm như vậy mà không có kinh nghiệm mà một trung tâm khu vực EB-5 đã thành lập. Và như vậy là một khả năng lớn hơn mà trường hợp của bạn có thể không thành công lần đầu tiên. Nhưng sau đó con hoặc con của bạn có thể đã đạt đến 21 tuổi và già đi.  Do đó, không cho phép bạn một cơ hội thứ hai để làm cho nó đúng.

eb-5

   Theo chương trình EB-5 tiêu chuẩn, bạn cần phải sống trong khu vực kinh doanh, vì bạn sẽ cần tự quản lý nó. Theo chương trình EB-5 của trung tâm khu vực, bạn có thể sống bất cứ nơi nào, vì bạn sẽ không cần phải tham gia vào việc quản lý hàng ngày của doanh nghiệp.

    Nếu bạn muốn nghỉ hưu chương trình EB-5 tiêu chuẩn không dành cho bạn. Vì bạn phải cam kết quản lý hoạt động kinh doanh một cách tích cực hàng ngày. Chương trình EB-5 của trung tâm khu vực phù hợp hơn; vì bạn không cần phải tham gia vào việc quản lý hàng ngày của doanh nghiệp.