Chứng minh tài sản của bạn là hợp pháp

Hoa Kỳ hiện là quốc gia mà nhiều người quan tâm. Năm 2017 là một năm mà khả năng nhập cư đến Mỹ ngày càng thấp. Bạn muốn đến Mỹ để định cư? Bạn là một doanh nghiệp có khả năng đầu tư vào Mỹ? Định cư Mỹ diện EB-5 chính là một chương trình dành cho bạn. Tìm hiểu rõ hơn để có những hướng đi với sự chuẩn bị tốt nhất.

Định cư Mỹ diện EB-5
 1. EB-5 là gì?

EB-5 đơn giản là một Chương trình Thị thực Di cư  và Nhập cư được gọi là Visa EB-5 do Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) cấp, có thẩm quyền cấp 10.000 Đô-la Mỹ cho EB-5. Visa thường trú cho các nhà đầu tư nước ngoài đủ tiêu chuẩn và gia đình họ.

Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS)

Chương trình Visa EB-5 được thiết lập để cung cấp cho các nhà đầu tư nhập cư và gia đình của họ cơ hội để có được Thẻ xanh Hoa Kỳ (Tình trạng Thường trú) trong một khoảng thời gian ngắn, được ưu tiên xử lý bằng thị thực nhập cư bằng cách đầu tư vào Hoa Kỳ.

Chương trình Đầu tư Nhập cư EB-5 đòi hỏi khách hàng nước ngoài tuân thủ quy trình ba bước để hoàn thành xin Thẻ xanh của Hoa Kỳ:

– Bước đầu tiên yêu cầu phải có một Đơn Xin Nhập cư cho nhà đầu tư và thành viên gia đình của họ.

– Thứ hai, nó phải được chấp thuận bởi USCIS, và sau đó các nhà đầu tư nhập cư và gia đình họ sẽ nhận được thẻ xanh Hoa Kỳ có điều kiện của họ.

– Cuối cùng, chúng tôi nộp Đơn yêu cầu Xóa Điều kiện của Nhà đầu tư Nhập cư và họ sẽ trở thành thường trú nhân hợp pháp của Hoa Kỳ (Người có Thẻ xanh Hoa Kỳ).

 1. Điều kiện của EB-5?

Được biết đến trên toàn thế giới như là vùng đất của cơ hội, Hoa Kỳ tự hào có một nền văn hóa phong phú và đa dạng, một trong những loại tiền tệ mạnh nhất trên thế giới, và là một trong những hộ chiếu được tìm kiếm nhiều nhất trên hành tinh này. Thông qua Chương trình Nhà Định cư đối với nhà Đầu Tư của Hoa Kỳ EB-5, các nhà đầu tư có thể hưởng được nhiều lợi ích đặc biệt:

 • Không yêu cầu kỹ năng ngôn ngữ.
 • Không yêu cầu giáo dục tối thiểu.
 • Không yêu cầu kinh doanh hoặc quản lý.
 • Vốn đầu tư có thể đến từ một món quà, thừa kế, sở hữu kinh doanh hoặc bất kỳ hoạt động hợp pháp nào khác.
 • Không có nghĩa vụ phải sống trong lĩnh vực đầu tư.
 • Cơ hội sống, làm việc và học tập ở bất cứ nơi nào ở Hoa Kỳ và được hưởng học phí thấp hơn.
 • Bao gồm trẻ em phụ thuộc dưới 21 tuổi.
 • QUẢN LÝ

Để đủ tiêu chuẩn cho người xin đăng ký chương trình phải thực hiện một trong các lựa chọn đầu tư dưới đây và đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Ít nhất 21 tuổi.
 • Chứng minh nguồn tài sản và quỹ hợp pháp.

  Chứng minh tài sản của bạn là hợp pháp
 • GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ
 • Chương trình Nhà Đầu tư Nhập cư Hoa Kỳ EB-5 bao gồm hai lựa chọn đầu tư.
 1. Thành lập doanh nghiệp Hoa Kỳ mới

Để đủ điều kiện cho lựa chọn đầu tư này, đương đơn phải hội đủ các tiêu chuẩn sau:

Đầu tư 1 triệu đô la Mỹ vào một doanh nghiệp thương mại mới hoặc 500.000 đô la Mỹ nếu doanh nghiệp đó nằm trong một khu vực thương mại được nhắm mục tiêu, bao gồm các khu vực nông thôn hoặc các khu vực có tỷ lệ thất nghiệp ít nhất 150 phần trăm mức trung bình của cả nước.

Tạo việc làm toàn thời gian cho ít nhất 10 công nhân Mỹ có trình độ và phải là nhân viên trực tiếp của doanh nghiệp thương mại.

Chủ động quản lý các hoạt động hàng ngày và / hoặc chính sách xây dựng doanh nghiệp.

 1. Đầu tư vào Trung tâm Khu vực

Các trung tâm vùng là các cơ hội đầu tư đã được phê chuẩn trước bởi Dịch vụ Nhập cư Quốc tịch Hoa Kỳ. Để đủ điều kiện cho lựa chọn đầu tư này, đương đơn phải hội đủ các tiêu chuẩn sau:

Đầu tư 500.000 USD.

Tạo việc làm toàn thời gian cho ít nhất 10 nhân viên có trình độ của Hoa Kỳ, nơi có việc làm gián tiếp.

Quản lý chủ động của doanh nghiệp không bắt buộc.

 • CÁC YÊU CẦU DÂN SỐ

Cá nhân là chủ Thẻ xanh vô điều kiện trong ít nhất năm năm có thể nộp đơn xin nhập quốc tịch khi đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Từ 18 tuổi trở lên.
 • Đã sống trong tiểu bang, hoặc quận USCIS với thẩm quyền nơi cư trú, ít nhất ba tháng trước khi nộp đơn.
 • Có liên tục cư trú ở Hoa Kỳ với tư cách Chủ Thẻ Xanh trong ít nhất năm năm ngay trước khi nộp đơn.
 • Có mặt tại Hoa Kỳ trong ít nhất 30 tháng trong vòng 5 năm (60 tháng) ngay trước khi nộp đơn.
 • Thường trú ở Hoa Kỳ từ ngày nộp đơn xin nhập quốc tịch đến thời điểm nhập quốc tịch.
 • Có khả năng đọc, viết và nói được tiếng Anh, có kiến ​​thức và sự hiểu biết về lịch sử và chính phủ Hoa Kỳ (công dân).
 • Có phẩm chất đạo đức tốt phù hợp với các nguyên tắc của Hiến pháp Hoa Kỳ, và có thiện chí với trật tự và hạnh phúc của Hoa Kỳ trong tất cả các giai đoạn liên quan theo luật pháp.
 1. Điều kiện để xin thẻ xanh từ diện EB-5

Nếu hiện tại bạn đang ở Hoa Kỳ, để đủ điều kiện cho Thẻ xanh như một nhà đầu tư nhập cư EB-5, bạn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

Bạn đã nộp Mẫu I-485, Đơn Đăng ký thường trú hoặc Điều chỉnh Tình trạng;

Bạn đã được kiểm tra và chấp nhận hoặc kiểm tra và tạm dừng vào Hoa Kỳ;

Bạn có mặt tại Hoa Kỳ vào thời điểm bạn nộp Mẫu I-485;

Bạn đủ điều kiện nhận thị thực nhập cư theo Mẫu I-526 đã được chấp thuận, Đơn xin nhập cư của Người nước ngoài Doanh nhân;

Thị thực nhập cư hiện có sẵn cho bạn tại thời điểm bạn nộp Mẫu I-485 và vào thời điểm USCIS đưa ra quyết định cuối cùng về đơn của bạn. (Để biết thông tin về tình trạng sẵn có của thị thực, xem Tình trạng sẵn có của Visa và Ngày ưu tiên, Điều chỉnh Sơ đồ Thu thập Số liệu và trang web của Bộ Ngoại giao để xem Bản tin Visa).

Không có thanh áp dụng nào để điều chỉnh tình trạng áp dụng cho bạn;

Bạn được phép nhập cư hợp pháp tại Hoa Kỳ để được miễn thị thực hoặc các hình thức cứu trợ khác;

Bạn xứng đáng được hưởng những ưu đãi của USCIS.

Được kiểm tra và thừa nhận hoặc kiểm tra

Mẫu đơn I-485

Nói chung, để đủ điều kiện để điều chỉnh tình trạng, bạn phải có mặt tại Hoa Kỳ sau khi được “kiểm tra và thừa nhận” hoặc “kiểm tra và tạm dừng” bởi một viên chức nhập cư. Có một số trường hợp ngoại lệ có giới hạn đối với yêu cầu về tính đủ điều kiện này.

 • Nguyên nhân của sự không thể chấp nhận được

Để hội đủ điều kiện nhận Thẻ xanh, bạn phải được phép đến Hoa Kỳ. Lý do tại sao bạn có thể không chấp nhận, được gọi là lý do không thể chấp nhận được.

Nói chung, USCIS chỉ có thể chấp thuận đơn xin Thẻ Xanh của bạn nếu không có lý do không được chấp nhận áp dụng cho bạn.

Nếu bạn là người không thể chấp nhận được, luật pháp có thể cho phép bạn nộp đơn xin miễn giảm khả năng không thể chấp nhận được hoặc các hình thức cứu trợ khác. Xem mẫu đơn I-601, Đơn xin miễn chấp nhận và Mẫu I-212, Đơn xin phép nộp đơn xin nhập cảnh vào Hoa Kỳ sau khi trục xuất hoặc di dời. Nếu được miễn hoặc các hình thức cứu trợ khác, USCIS có thể chấp thuận đơn xin Thẻ Xanh của bạn nếu bạn có đủ điều kiện.

Cho dù có sự miễn trừ hay các hình thức cứu trợ khác tùy thuộc vào điểm không thể chấp nhận được cụ thể áp dụng cho bạn và loại mà bạn đang điều chỉnh. Các điều kiện hội đủ điều kiện để miễn trừ và các hình thức cứu trợ khác nhau.

Những thông tin cơ bản về định cư Hoa Kỳ diện EB-5 sẽ hữu ích cho bạn. Bạn sẽ có thể định cư Mỹ phù hợp với điều kiện  bản thân, tìm kiếm những cơ hội tốt hơn cho cuộc sống của mình