di trú mỹ

Từ ngày 23/12/2016, lệ phí cho các dịch vụ liên quan đến di trú mỹ sẽ tăng trung bình khoảng 21%. Tất cả các đơn gửi đến Sở Di trú Mỹ (USCIS) có đóng dấu bưu điện từ ngày 23/12/2016 ; đều phải trả theo mức phí mới.

Không có nguồn tài trợ từ Quốc Hội , USCIS bắt buộc phải tăng phí nộp đơn di trú Mỹ

Trong khi phí của một số loại đơn di trú mỹ vẫn như cũ; một số loại phí của những đơn khác có mức tăng đáng kể. Theo USCIS, việc tăng phí là cần thiết bởi vì cơ quan này ; không nhận được thêm bất kỳ nguồn tài chính nào từ Quốc Hội . Để trang trải các chi phí liên quan đến những người dân tị nạn; di dân và Ban Chiến Dịch Quốc Tế (RAIO). Việc xác nhận người nước ngoài có hệ thống cho Chương Trình Quyền Lợi (SAVE) ;(khác với các khoản chi phí mà người dùng tự chi trả) và Văn phòng quốc tịch. USCIS đã cho rằng các khoản phí này sẽ được nhận từ Quốc Hội; tuy nhiên thực tế điều này đã không diễn ra.

Khi không có được nguồn tài trợ nào từ Quốc Hội; cơ quan này sẽ hoạt động dựa trên số tiền thu được từ việc tăng phí nộp đơn di trú mỹ . Trong nhiều năm, những người ủng hộ đã lập luận rằng lệ phí thu được từ những người nộp đơn; không đủ để USCIS hoạt động . Và rằng Quốc Hội cần bổ sung một nguồn quỹ thích hợp. Nhưng thay vào đó, quyết định về việc tăng 21% mức phí nộp đơn đã được đưa ra.

Danh sách đầy đủ các khoản phí tăng được thể hiện trên trang web của Sở Di trú Mỹ (USCIS); và sau đây là một vài điểm nổi bật:

di trú mỹ

 

Một số đương đơn xin nhập tịch sẽ được áp dụng với mức phí giảm. Nhưng phần lớn chi phí của nhiều hình thức liên quan đến việc nhập tịch sẽ tăng đáng kể. Đây được xem là một rào cản đối với những di dân đủ điều kiện nhập tịch. Hoặc để thu thập tài liệu chứng minh quốc tịch; đối với một số người sẽ không có khả năng cho mức phí mới.

Các mức biểu phí di trú mỹ sẽ được tăng như thế nào ??? 

di trú mỹ

Có 3 cấp độ mức phí mới dành cho Đơn thi Quốc tịch (Đơn N-400). Các mức phí tiêu chuẩn sẽ tăng từ $595 lên $640 (không bao gồm phí sinh trắc học). Mức phí sẽ được giảm $320 đối với những ai có khó khăn về mặt tài chính; nếu thu nhập gia đình lớn hơn 150% . Nhưng không vượt quá 200% mức thu nhập hộ nghèo tiêu chuẩn của Liên Bang. Không có phí nào được tính cho người nộp đơn liên quan đến quân sự ; hoặc miễn lệ phí đã được phê duyệt.

  • Lệ phí cho người nộp Đơn lấy chứng nhận Quốc tịch (Mẫu đơn N-600) sẽ tăng từ $600 lên $1,170. Phí của Đơn thay thế chứng nhận Quốc tịch (Mẫu đơn N-565) sẽ tăng từ $345 lên $555.

  • Lệ phí cho các nhà đầu tư định cư cũng sẽ tăng đáng kể. Điều này có thể làm cho Hoa Kỳ ít hấp dẫn hơn trong mắt những ai đang tìm kiếm cơ hội đầu tư tại đất nước này.

di trú mỹ

Mẫu đơn đầu tư qua Trung Tâm Vùng hoặc thay đổi Trung Tâm Vùng theo chương trình đầu tư định cư lấy thẻ Xanh sẽ tăng từ $6,230 lên $17,795 . Và mức phí mới dùng để xử lý các xác nhận hằng năm của Trung Tâm Vùng là $3,035 (Mẫu đơn I-924A); dùng để Báo cáo hằng năm về đầu tư vùng.

  • Lệ phí của Đơn I-526 – Đơn nhập cư của Doanh nhân người nước ngoài tăng từ $1,500 lên $3,675.

Những người nhập cư bao gồm chương trình Tạm Hoãn Thi Hành (Lệnh Trục Xuất) được gọi là “DACA” cũng sẽ chịu mức phí tăng lên với các lợi ích khác nhau:

di trú mỹ

Mẫu Đơn lấy giấy phép làm việc (I-765) sẽ tăng từ $380 lên $410 và Đơn lấy giấy thông hành (Đơn I-131) sẽ tăng từ $360 lên $575.

  • Lệ phí cho người lao động nhập cư và thành viên trong gia đình cũng sẽ tăng:

  • Đối với đơn Bảo lãnh nhân công không định cư (Mẫu đơn I-129), lệ phí sẽ tăng từ $325 lên đến $460.

  • Lệ phí cho Đơn Bảo lãnh hôn phu (Đơn I-129F)sẽ tăng từ $340 lên $535; Và với đơn I-130 – Đơn xin bảo lãnh thân nhân thì mức phí mới là $535 thay cho mức phí cũ $420.

di trú mỹ

Những người nhập cư – di trú mỹ bao gồm chương trình Tạm Hoãn Thi Hành (Lệnh Trục Xuất) được gọi là “DACA” cũng sẽ chịu mức phí tăng lên với các lợi ích khác nhau:

Mẫu Đơn lấy giấy phép làm việc (I-765) sẽ tăng từ $380 lên $410 và Đơn lấy giấy thông hành (Đơn I-131) sẽ tăng từ $360 lên $575.

  • Lệ phí cho người lao động nhập cư và thành viên trong gia đình cũng sẽ tăng:

Đối với đơn Bảo lãnh nhân công không định cư (Mẫu đơn I-129), lệ phí sẽ tăng từ $325 lên đến $460.

  • Lệ phí cho Đơn Bảo lãnh hôn phu (Đơn I-129F)sẽ tăng từ $340 lên $535; Và với đơn I-130 – Đơn xin bảo lãnh thân nhân thì mức phí mới là $535 thay cho mức phí cũ $420.

di trú mỹ

USCIS cần phải xem xét việc tăng lệ phí qua các năm :

Luật đòi hỏi USCIS xem xét việc tăng lệ phí mỗi hai năm để có đủ ngân sách cho cơ quan này hoạt động. USCIS hoạt động phần lớn nhờ vào các khoản lệ phí do người nộp đơn đóng. Đây là lần tăng phí đầu tiên kể từ năm 2010 (tăng 10%). Năm 2007, USCIS đã tăng phí lên 66%.

di trú mỹ

Cùng với việc tăng mức lệ phí, thời gian xử lý đơn cũng tăng. Theo các luật sư về di trú mỹ, đã có sự quá hạn về thời gian giải quyết cho việc xem xét các hồ sơ liên quan đến cấp phép lao động; thị thực tạm thời cho các nghệ sĩ. Gia hạn DACA, gia hạn cho người lao động đặc biệt H1B ;và những người khác. Sự thiếu hụt nguồn dữ liệu tin cậy được công bố bởi USCIS về thời gian xử lý hồ sơ; đã tạo ra thêm sự nhầm lẫn. Do đó, mức phí mới hiện nay là cần thiết ;để bảo đảm chất lượng phục vụ ;và thời gian của tiến trình hồ sơ di dân một cách hiệu quả hơn.