Các bước làm thử tục

Các nhà doanh nhân luôn tìm kiếm cơ hội phát triển trên các ‘’mảnh đất màu mỡ’’ có thể ‘’hái’’ ra tiền. Thị trường được mở ra ngày càng nhiều, các thị trường này phải có những chính sách, chính sách đãi ngộ tốt để thu hút các nhà đầu tư và Quebec đã làm điều này rất tốt. Chương trình đầu tư Quebec có thể được coi là chương trình thu hút doanh nhân nhất tại Canada. Vậy bạn có biết bạn cần chuẩn bị những gì để tham gia chương trình này không?

Các tài liệu sau đây được yêu cầu như là một phần của một ứng dụng của Chương trình đầu tư Quebec. Các mẫu tờ khai, tờ khai, thoả thuận đầu tư, phụ lục phải có chữ ký viết tay ban đầu.

 • Mục 1 – Hồ sơ xin chứng nhận của Quebec:
 • Thanh toán lệ phí để kiểm tra đơn đăng ký (bản gốc)
 • Đơn xin Giấy chứng nhận tuyển chọn (bản chính)
 • Tuyên bố về các giá trị chung của Hội Quebec (ban đầu)
 • Tờ khai của vợ / chồng hoặc người phối ngẫu thực tế (bản gốc)
 • Hợp đồng đầu tư ký kết với người môi giới hoặc công ty ủy thác có thẩm quyền (bản chính)
 • Giấy ủy quyền đối với các giao dịch tài chính (photocopy)

  Chương trình đầu tư Quebec mở ra nhiều cơ hội cho doanh nhân
 • Tờ khai của công ty môi giới hoặc công ty tin tưởng về việc kiểm tra danh tính và sự cẩn trọng về tiền tệ (bản chính)
 • Câu chuyện chi tiết được viết bằng tiếng mẹ đẻ của người đăng ký đối với người nộp đơn chính cũng như vợ / chồng (bản gốc)
 • Mục 2 – Giấy ủy quyền của luật sư:
 • Giấy ủy quyền của luật sư do người nộp đơn và người đại diện hợp pháp điền đầy đủ (bản chính)
 • Cho phép trao đổi thông tin cá nhân (bản gốc)
 • Mục 3 – Chứng minh thư và các tài liệu hộ tịch:
 • Hộ chiếu còn hiệu lực từ quốc gia nơi sinh và bất kỳ nước nào khác nơi quốc tịch được tổ chức bao gồm cả khu vực pháp lý hộ chiếu thứ hai. Yêu cầu đối với người nộp đơn chính, vợ / chồng, và tất cả trẻ em phụ thuộc, và phải bao gồm tất cả các trang trong hộ chiếu, thậm chí cả những tấm trống (photocopy).
 • (Các) giấy chứng minh nhân dân, mặt trước và sau, cho người nộp đơn chính và vợ / chồng (bản photocopy)
 • Giấy khai sinh của tất cả những người có trong hồ sơ nhà đầu tư (photocopy)
 • Sổ tay gia đình hoặc sổ hộ khẩu của tất cả mọi người (photocopy)
 • Giấy chứng nhận kết hôn nếu có
 • Tài liệu chứng thực người phối ngẫu: thế chấp hoặc cho thuê có cả hai tên, bản kê khai tài khoản chung, hóa đơn tiện ích, vv (photocopy)
 • Giấy chứng nhận ly hôn nếu đương đơn chính hoặc vợ / chồng đã kết hôn trước đó (bản photocopy)
 • Giấy nhận con nuôi chính thức của con còn phụ thuộc nếu có (bản photocopy)
 • Thay đổi chính thức các tài liệu tên của bất kỳ người nào có trong hồ sơ của nhà đầu tư nếu có (photocopy)

  Các bước làm thử tục
 • Ảnh hộ chiếu gần đây của người nộp đơn chính, vợ / chồng và tất cả trẻ em phụ thuộc (bản gốc)
 • Tờ khai chấp thuận cha mẹ cho phép trẻ em định cư Quebec. Tài liệu này phải được thực hiện trước thẩm phán, quan chức của tòa án, nhân viên chính phủ, công chứng viên, nhà ngoại giao hoặc đại diện lãnh sự từ quốc gia công dân hoặc quan tòa và phải có chữ ký và con dấu chuyên môn (bản chính).
 • Danh tính của người cha / mẹ không kèm theo, nếu việc cha mẹ không kèm theo (giấy photocopy)
 • Phán quyết của toà án hoặc giấy chứng nhận chỉ định chuyển quyền chăm sóc con của người cha / mẹ đi cùng nếu có (bản photocopy)
 • Giấy chứng tử của cha mẹ của con còn phụ thuộc nếu có (bản photocopy)
 • Giấy chứng nhận y khoa chứng minh khuyết tật thể chất hoặc tâm lý của người lớn nếu có (bản chính)
 • Mục 4 – Các tài liệu tiêu chuẩn lựa chọn:
 • Bằng tốt nghiệp hoặc chứng chỉ của người nộp đơn chính từ các cơ sở giáo dục công lập hoặc tư thục được chính phủ công nhận (bản sao có công chứng)
 • Biên bản tương ứng với bằng cấp hoặc chứng chỉ giáo dục (bản sao có công chứng)
 • Xác nhận các kết quả kiểm tra tiếng Pháp được công nhận hoặc bằng tiếng Pháp được công nhận đối với người nộp đơn chính, dẫn đến việc điều trị ưu tiên theo Chương trình Đầu tư Quebec năm 2017
 • Bằng chứng về việc thanh toán giá mua bất động sản cũng như bất kỳ khoản thuế nào. Biên nhận phải bao gồm ngày mua (photocopy).

  Nhiều chương trình đầu tư hấp dẫn
 • Các hợp đồng mua bán phản ánh giá mua đầy đủ giao dịch giữa các bên, nếu tài sản được mua hoặc bán tại quốc gia có giá mua bất động sản được chứng minh dựa trên các giá trị của chính phủ khác với giá thị trường (như Việt Nam, Ấn Độ, Iran …) văn bản tuyên bố số tiền mua hiệu quả cũng có thể đủ (photocopy).
 • Báo cáo tín dụng cá nhân do một cơ quan đăng ký tín dụng công cộng như Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc hoặc nếu không có đăng ký công khai tồn tại một đăng ký tín dụng tư nhân như TransUnion, Equifax hoặc Experian. Báo cáo tín dụng cá nhân này phải liệt kê tất cả các khoản nợ ngắn hạn và dài hạn như nợ ngân hàng, thế chấp, tín dụng, thẻ tín dụng … (bản gốc)
 • Các khoản thuế lợi tức được cơ quan thuế chính thức công nhận, áp dụng tại các quốc gia nơi có tồn tại như Ấn Độ và Kenya (photocopy)
 • Mục 5 – Tài liệu về kinh nghiệm quản lý
 • Các tài liệu liên quan chứng minh cho việc thực hiện các nhiệm vụ của người nộp đơn chính trong việc quản lý, lập kế hoạch, và kiểm soát các nguồn lực vật chất hay nhân sự cũng như các nguồn tài chính thuộc thẩm quyền của mình (photocopy)
 • Tuyên bố của nhân viên với cơ quan công cộng được cơ quan cấp phép xác nhận, chẳng hạn như văn phòng an sinh xã hội, hoặc bảo hiểm trách nhiệm công cộng của người sử dụng lao động (photocopy)
 • Giấy chứng nhận hoặc chứng nhận lao động cho từng giai đoạn làm việc và từng công việc quản lý mà người nộp đơn đã lấy tiền bồi thường đã đóng góp cho khoản tiết kiệm, tài sản hoặc khoản đầu tư hiện tại của họ (photocopy)
 • Hợp đồng quản lý hoặc hợp đồng lao động (photocopy)
 • Tài liệu về thu nhập cá nhân dưới danh nghĩa của người nộp đơn chính hoặc vợ / chồng, được xác nhận bởi các cơ quan chính phủ thích hợp như cơ quan thuế, bảo hiểm việc làm, hoặc quỹ hưu trí. Số tiền thu nhập phải khớp với thu nhập cá nhân được kê khai trong tài liệu tường thuật về đơn xin của nhà đầu tư (photocopy).
 • Khai thuế thu nhập cá nhân cho người nộp đơn chính hoặc vợ / chồng bao gồm tất cả lịch trình và biên nhận thanh toán do cơ quan thuế chính thức xác nhận (photocopy)
 • Lịch sử đóng góp xã hội của người nộp đơn chính hoặc vợ / chồng, đặc biệt là bất kỳ đối với quỹ hưu trí (bản chính hoặc bản sao có công chứng)

  Số lượng đơn được nộp

Chương trình đầu tư Quebec đã mở ra rất nhiều cơ hội cho các doanh nhân. Từ chương trình này mà các nhà đầu tư đã có thể tìm thêm cho mình những đối tác đáng tin cậy. Chính phủ Quebec cũng hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa để các nhà đầu tư có thể làm việc và sinh sống tại Quebec với những chính sách ưu đãi và thích hợp nhất.