Quebec là thành phố sầm uất bậc nhất ở Canada

Để đủ điều kiện nhận Trợ cấp Gia đình Quebec, những cá nhân muốn di dân đến Quebec phải có một người họ hàng thân thiết sẵn sàng bảo lãnh họ và họ hàng đó phải là công dân Canada hoặc Thường Trú Nhân Canada cư ngụ tại tỉnh Quebec. Khi được gia đình bảo lãnh thì họ đã chính thức được định cư Quebec.

Quá trình hỗ trợ gia đình bạn bắt đầu khi bạn với tư cách là công dân hoặc thường trú tại Canada, xin đăng ký làm người bảo trợ. Cả bạn, với tư cách là nhà tài trợ và người thân của bạn phải đáp ứng các yêu cầu nhất định, tương tự như tài trợ của Liên bang. Các cư dân định cư Quebec trợ giúp người thân, phải nộp đơn xin bảo lãnh cho chính phủ Canada (Case Processong Centre) trước tiên. Nếu bạn được tìm thấy đủ điều kiện để tài trợ, bạn phải nộp đơn đăng ký, bao gồm cả đơn của người được bảo trợ cho Quebec Selection Certificate (CSQ) cho chính phủ Quebec.

CSQ

Nếu bạn bảo trợ một thân nhân đến Canada làm thường trú nhân, bạn có trách nhiệm hỗ trợ tài chính về thân nhân của bạn khi họ đến. Là người bảo trợ, bạn phải đảm bảo rằng vợ / chồng hoặc họ hàng của bạn không cần phải tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính từ chính phủ.

Tương tự như Tài trợ Liên bang, có hai quy trình khác nhau để tài trợ cho gia đình của bạn tới Quebec. Một quá trình được sử dụng để tài trợ vợ / chồng, vợ chồng hoặc người phối ngẫu hợp pháp và / hoặc con phụ thuộc của bạn.

  • Một quy trình khác được sử dụng để tài trợ cho những người thân thích hợp lệ khác:

Tài trợ cho người phối ngẫu, bạn tình hoặc con còn phụ thuộc

Tài trợ cho các thân nhân hợp lệ khác

Vợ / chồng của bạn, luật pháp thông thường hoặc đối tác vợ chồng, hoặc con phụ thuộc (bao gồm cả trẻ em do bạn chấp nhận trước khi định cư tại Quebec) có thể hội đủ điều kiện để di dân đến Canada làm thường trú nhân.

Bạn có thể tài trợ cho vợ / chồng, luật pháp hoặc đối tác vợ chồng, hoặc con phụ thuộc nếu bạn là công dân Canada hoặc thường trú nhân của Canada sống ở Quebec. Để trở thành nhà tài trợ, bạn phải từ 18 tuổi trở lên.

Bạn có thể nộp đơn xin bảo lãnh nếu vợ / chồng, luật pháp hoặc đối tác vợ chồng của bạn, hoặc đi cùng trẻ sống phụ thuộc với bạn ở Quebec, ngay cả khi họ không có tư cách pháp nhân tại Canada. Tuy nhiên, tất cả các yêu cầu khác phải được đáp ứng.

Bạn cũng có thể nộp đơn xin trợ cấp nếu vợ / chồng, luật pháp hoặc vợ / chồng hoặc con cái sống phụ thuộc của bạn sống ở ngoài Canada, và nếu họ đáp ứng tất cả các yêu cầu.

Khi bạn tài trợ cho vợ / chồng, luật pháp hoặc đối tác vợ chồng, hoặc con phụ thuộc để trở thành thường trú nhân của Canada, bạn phải chứng minh rằng bạn có khả năng hỗ trợ họ. Tuy nhiên, bạn không cần phải chứng minh mức thu nhập đáp ứng được thu nhập cần thiết tối thiểu cho một quy mô gia đình nhất định, như trường hợp bảo trợ người thân khác. Ngoài ra, nếu đứa con phụ thuộc mà bạn đang bảo trợ có con riêng của mình, bạn phải đáp ứng các yêu cầu tài chính giống nhau.

Quebec là thành phố sầm uất bậc nhất ở Canada
  • Để trở thành nhà tài trợ:

Bạn và người thân được bảo trợ phải ký một thỏa thuận tài trợ cam kết cung cấp hỗ trợ tài chính cho thân nhân của bạn, nếu cần. Thỏa thuận này cũng nói rằng người trở thành thường trú nhân sẽ cố gắng hết mình để hỗ trợ cho mình.

Bạn phải cung cấp hỗ trợ tài chính cho vợ / chồng, luật pháp hoặc đối tác vợ chồng trong ba năm kể từ ngày họ trở thành thường trú nhân.

Bạn phải cung cấp hỗ trợ tài chính cho trẻ phụ thuộc trong 10 năm, hoặc cho đến khi đứa trẻ tròn 25 tuổi, tùy theo điều kiện nào đến trước.

  • Bạn có thể không đủ điều kiện để được tài trợ nếu bạn:

Không cung cấp hỗ trợ tài chính mà bạn đã đồng ý khi bạn ký hợp đồng tài trợ để bảo trợ người khác trong quá khứ

Không được thanh toán theo lệnh của tòa án, chẳng hạn như tiền cấp dưỡng hoặc hỗ trợ nuôi con

Nhận được hỗ trợ tài chính của chính phủ vì các lý do khác ngoài khuyết tật

Khi con cái an cư lạc nghiệp định cư Quecbec luôn muốn bảo lãnh cha mẹ, con cái theo cùng

Đã bị kết án về tội phạm hình sự bạo lực, bất cứ hành vi phạm tội nào đối với thân nhân hoặc bất cứ hành vi phạm tội tình dục nào – tùy thuộc vào hoàn cảnh như bản chất của hành vi phạm tội, cách đây đã xảy ra và liệu có cho tha thứ được không

Không trả được khoản nợ vay nhập cư – thanh toán muộn hoặc bị mất

Đang ở trong tù

Đã tuyên bố phá sản và chưa được thả ra

Trước đây đã tài trợ cho những người thân sau đó đã chuyển sang chính phủ để trợ giúp tài chánh, bạn có thể không được phép bảo lãnh người khác.

Các yếu tố khác không có trong danh sách này cũng có thể khiến bạn không đủ điều kiện để bảo trợ người thân.

Tài trợ cho các thân nhân hợp lệ khác

  • Bạn có thể là nhà tài trợ nếu bạn là công dân hoặc thường trú tại Canada, và nếu bạn từ 18 tuổi trở lên và cư trú tại Quebec và bạn có thể tài trợ:

Cha mẹ

Ông bà

Anh chị em ruột, cháu ruột, cháu ruột hoặc cháu nội của trẻ mồ côi, dưới 18 tuổi và không có gia đình hoặc có mối quan hệ giữa luật pháp

Trẻ em dưới 18 tuổi được nhận làm con nuôi tại Canada;

  • Bạn có thể không đủ điều kiện để bảo trợ một người thân định cư Quebec nếu bạn:

Không cung cấp sự hỗ trợ tài chính mà bạn đã đồng ý khi bạn ký hợp đồng tài trợ để tài trợ cho một thân nhân khác trong quá khứ

Không được thanh toán theo lệnh của tòa án, chẳng hạn như tiền cấp dưỡng hoặc hỗ trợ nuôi con

Khi bảo lãnh định cư có các yêu cầu mà nhà tài trợ cần phải đáp ứng

Nhận được hỗ trợ tài chính của chính phủ vì các lý do khác ngoài khuyết tật đã bị kết án về tội phạm hình sự bạo lực, bất kỳ hành vi phạm tội nào đối với thân nhân hoặc bất kỳ hành vi phạm tội tình dục nào – tùy thuộc vào hoàn cảnh, như bản chất của hành vi phạm tội, cách đây đã xảy ra và phát hành nợ quá hạn cho khoản vay nhập cư – trễ hoặc trễ thanh toán đã ở trong tù đã tuyên bố phá sản và chưa được thả ra từ trước hoặc trước đây đã tài trợ cho người thân, sau đó đã chuyển sang chính phủ để trợ giúp tài chánh, bạn không được phép bảo lãnh người khác. Các yếu tố khác không được đề cập trong danh sách này cũng có thể khiến bạn không đủ điều kiện để bảo trợ một thân nhân. Khi bạn bảo trợ một thân nhân trở thành thường trú nhân của Canada, bạn phải hứa sẽ hỗ trợ cho người đó và người thân của họ về mặt tài chính. Do đó, bạn phải đáp ứng một số thu nhập nhất định hoặc thu nhập cần thiết tối thiểu cho một kích cỡ gia đình nhất định.

  • Để trở thành nhà tài trợ:

Bạn và người thân được bảo trợ phải ký một thỏa thuận tài trợ cam kết cung cấp hỗ trợ tài chính cho thân nhân của bạn nếu cần. Thoả thuận này cũng nêu rõ rằng người trở thành thường trú nhân sẽ cố gắng hết mình để tự bảo vệ mình.

Trẻ em dưới 22 tuổi phụ thuộc không phải ký hợp đồng này. Cư dân Quebec phải ký một “cam kết” với tỉnh Quebec – một hợp đồng ràng buộc sự tài trợ. Bạn phải hứa cung cấp hỗ trợ tài chính cho thân nhân và bất kỳ người thân nào đủ điều kiện đi kèm với họ trong thời gian từ ba đến mười năm, tùy thuộc vào độ tuổi và mối quan hệ với bạn.  Khoảng thời gian này bắt đầu vào ngày họ trở thành thường trú nhân khi định cư Quebec