Bạn mong ước được trở thành một công dân Mỹ , được định cư tại MỸ . Đó luôn là khát khao của rất nhiều người trên toàn thế giới . Trong đó không thể không kể đến giấc mơ định cư MỸ của người Việt . Nếu bạn có người thân trong gia đình thường trú hợp pháp tại Hoa Kỳ. Để nhập cư vào Hoa Kỳ, bạn phải đáp ứng được các điều kiện . Và thủ tục pháp lý trong quá trình bảo lãnh đi Mỹ của chính phủ .

Xin visa định cư mỹ theo diện đoàn tụ , bảo lãnh người thân 

Việc sum họp gia đình qua hình thức bảo lãnh đi Mỹ là một trong những nền tảng nhập cư hợp pháp của Hoa Kỳ. Gia đình người nhập cư được phân thành hai loại chính .

  • Người thân của công dân Hoa Kỳ , được coi là “người nhập cư đặc biệt” .Và không phải chịu hạn chế hạn ngạch
+ Những người nhập cư đặc biệt bao gồm : cha mẹ, vợ hoặc chồng .
 Và con cái ở độ tuổi vị thành niên chưa lập gia đình (dưới 21 tuổi).
  • “Những người nhập cư ưu tiên” được chấp nhận theo một hệ thống hạn ngạch trên toàn thế giới . Và một số các quốc gia cụ thể .

+ Những người nhập cư ưu tiên theo diện gia đình được phân thành một
trong những loại ưu tiên sau đây:

• Ưu tiên hạng 1 FB1: con trai và con gái chưa lập gia đình của
công dân Mỹ

• Ưu tiên hạng 2 FB2A: vợ/chồng và con trai/gái dưới 18 tuổi độc
thân của người bảo lãnh có thẻ xanh

• Ưu tiên hạng 2 FB2B: con trai/gái trên 18 tuổi độc thân của người
bảo lãnh có thẻ xanh

• Ưu tiên hạng 3 FB3: con trai/gái đã có gia đình của người bảo lãnh
là công dân Mỹ

• Ưu tiên hạng 4 FB4: anh em của người bảo lãnh là công dân Mỹ

Quy trình nhập cư theo diện bảo lãnh thân nhân được bắt đầu bằng việc nộp đơn mẫu I-130. Bảo lãnh thân nhân, cho cơ quan Cơ quan di trú Hoa Kỳ. Đơn mẫu I-130 được nộp bởi công dân Hoa Kỳ. Hoặc thường trú nhân hợp pháp, “người nộp đơn” thay mặt cho “người thụ hưởng” nước ngoài. Người nhập cảnh sẽ trở thành thường trú nhân hợp pháp tại Mỹ. Có cơ hội nhận quốc tịch Mỹ sau khi sinh sống và làm việc ở đây . Nếu đủ thời gian và điều kiện cho phép.

Định cư Mỹ theo diện đoàn tụ gia đình

Nhập cư theo hình thức bảo lãnh đi Mỹ diện đoàn tụ gia đình. Bạn sẽ được cấp thẻ xanh và trở thành thường trú nhân. Nếu bạn muốn trở thành thường trú nhân Mỹ dựa trên cơ sở là người thân của công dân .Hoặc thường trú nhân Mỹ, bạn phải hội đủ các điều kiện sau:

Nếu người bảo lãnh là công dân Mỹ. Họ có thể làm đơn xin bảo lãnh người thân ở nước ngoài để nhập cư tới Mỹ gồm:
• Chồng/vợ
• Con cái chưa kết hôn trên hoặc dưới 21 tuổi
• Con cái đã kết hôn ở bất kỳ độ tuổi nào
• Anh chị em, nếu người bảo lãnh ít nhất 21 tuổi
• Cha mẹ, nếu người bảo lãnh ít nhất 21 tuổi

Nếu người bảo lãnh đi Mỹ cho người thân là thường trú nhân. Họ có thể làm đơn bảo lãnh người thân ở nước ngoài sau đây để nhập cư tới Mỹ:
• Bảo lãnh đi Mỹ diện vợ chồng
• Con cái chưa kết hôn ở bất kỳ độ tuổi nào.
Đối với tất cả các trường hợp như trên. Người bảo lãnh đi Mỹ phải có khả năng cung cấp bằng chứng chứng minh về mối quan hệ.

Thứ tự ưu tiên khi định cư tại Mỹ 

Nếu muốn định cư tại Mỹ theo diện đoàn tụ gia đình. Bạn phải có số visa nhập cư được dựa trên loại visa ưu tiên phù hợp với bạn.

Những người xin nhập cư được chia theo các loại theo hệ thống ưu tiên. Người thân gần gũi với công dân Mỹ, gồm cha mẹ, vợ/chồng và trẻ em chưa kết hôn dưới 21 tuổi. Không phải chờ số visa nhập cư vì nó sẵn có ngay khi đơn xin cấp visa được Bộ Di Trú Mỹ chấp thuận. Số visa nhập cư sẽ có sẵn. Người thân còn lại phải chờ số visa nhập cư theo những ưu tiên sau:
1. Con cái chưa kết hôn từ 21 tuổi trở lên của công dân Mỹ;
2. Vợ/chồng của thường trú nhân Mỹ và con cái chưa kết hôn (dưới 21 tuổi) của người xin nhập cư;
3. Con cái chưa kết hôn của thường trú nhân Mỹ;
4. Con cái đã kết hôn của công dân Mỹ;
5. Anh chị em của công dân Mỹ.

Diện gia đình đặc biệt xin định cư tại Mỹ 

Bạn cũng có thể hội đủ điều kiện để có thẻ xanh định cư nếu bạn là:
• Con cái hoặc vợ/chồng bị ngược đãi của công dân Hoa Kỳ
• Được vào Hoa Kỳ bằng K visa (fiancée) hoặc là vợ/chồng của một công dân Hoa Kỳ hoặc trẻ em đi kèm
• Được cấp V visa, là loại visa cho phép gia đình được sống chung tạm thời trong khi đang chờ xét visa định cư
• Là góa phụ của một công dân Hoa Kỳ
• Sinh ra trong một nhà ngoại giao nước ngoài tại Hoa Kỳ

Sau khi hoàn tất quá trình xin cấp thị thực định cư mỹ theo diện bảo lãnh. Điều chỉnh sang trạng thái thường trú và trong trường hợp của một người nộp đơn xin thị thực định cư , nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Người nhập cư theo diện bảo lãnh thân nhân sẽ trở thành một thường trú nhân hợp pháp của Hoa Kỳ.