Để tìm kiếm một công việc tốt từ chương trình EB5 tạo ra

Visa EB-5 cho nhập cư Hoa Kỳ được thiết kế đặc biệt cho những người muốn nhập cư vào Mỹ bằng cách đầu tư vào việc thành lập một doanh nghiệp thương mại mới. Phương pháp tương đối mới để xin thường trú hợp pháp tại Hoa Kỳ, Thẻ Xanh Hoa Kỳ rất được yêu thích, được cấp thường xuyên hơn nhiều so với các dịch vụ thị thực Thẻ Xanh Hoa Kỳ khác đòi hỏi việc làm và đòi hỏi một khoản đầu tư đáng kể để hội đủ điều kiện.

 1. Các yêu cầu của loại thị thực Mỹ này cũng rất lỏng lẻo và mặc dù một số tiêu chí được xác định rõ ràng, cho dù một ứng dụng đáp ứng các yêu cầu khác hay không, thông thường USCIS sẽ quyết định về Dịch vụ Nhập cư và Nhập tịch Hoa Kỳ.
 • Hiểu được phạm vi của các dịch vụ nhập cư Hoa Kỳ có thể phức tạp và mất thời gian; đối với những người di cư đến Hoa Kỳ trên cơ sở thường trú, một số tuyến đường để xin Thẻ xanh Hoa Kỳ có thể được xem xét.
 • Ngoài ra, đối với những người nhập cảnh Hoa Kỳ đi thăm ngắn hạn hoặc sống và làm việc tại Hoa Kỳ trong một khoảng thời gian nhất định, tuyến đường thích hợp nhất phải được xác định từ nhiều loại thị thực không nhập cư cho Hoa Kỳ.
 • Các đơn xin nhập cư vào Hoa Kỳ có thể được xử lý bởi các chuyên gia nhập cư tại Xổ số Đa dạng Hoa Kỳ, bất kỳ dịch vụ nhập cư của Hoa Kỳ nào bạn yêu cầu.
 • Với văn phòng của chúng tôi đặt tại Hoa Kỳ, Hoa Kỳ Đa dạng Xổ số có thể cung cấp tư vấn pháp lý cho người nhập cư Hoa Kỳ trong suốt quá trình xin thị thực Hoa Kỳ của bạn và có thể đảm bảo rằng bạn bắt tay vào dịch vụ thị thực nhập cư Hoa Kỳ có lợi nhất để bạn di chuyển sang Mỹ. Các ứng dụng thị thực có thể được giám sát ở mọi giai đoạn và tư vấn viên di trú sẽ sẵn sàng trả lời bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào.

  Để được cấp visa EB5 bạn phải đáp ứng đủ các yêu cầu
 1. Lợi ích của tình trạng thường trú:
 • Khi nộp đơn xin Thẻ Xanh Hoa Kỳ, dù là thông qua lộ trình làm việc hoặc thông qua mối quan hệ gia đình, lợi ích chính của tình trạng thường trú là người nộp đơn có thể bắt đầu sống và làm việc tại Mỹ mà không có bất kỳ hạn chế về thời gian nào.
 • Không giống như các thị thực ngắn hạn của Hoa Kỳ như thị thực du lịch B1 hoặc visa du lịch B2 được cấp trong một khoảng thời gian giới hạn, người Mỹ thường trú tại Hoa Kỳ được hưởng nhiều quyền lợi của cuộc sống ở Hoa Kỳ.
 • Các thị thực thương mại của Hoa Kỳ, cả tạm thời và vĩnh viễn, nhấn mạnh vào một đề nghị tuyển dụng tại chỗ từ một công ty Hoa Kỳ trước khi có thể nộp đơn.
 • Chỉ trong trường hợp thị thực EB-1 đối với người lao động ưu tiên và trong một số trường hợp, thị thực EB-2 giống như Chương trình Di cư Có Kỹ năng Cao hay HSMP ở Anh thì có thể ứng tuyển di cư sang Hoa Kỳ mà không có việc làm.
 • Tuy nhiên visa EB-5 là một ngoại lệ dựa trên cơ sở đầu tư. Các thị thực EB-5 có các tiêu chí phải được đáp ứng, và điều quan trọng cần lưu ý là trong các hồ sơ đệ trình nộp, một tỷ lệ phần trăm nhỏ thành công, tuy nhiên không cần xin việc.

  Lợi ích của việc có visa EB5 rất thuận tiện cho việc đầu tư
 1. Đủ điều kiện: Áp dụng cho thị thực EB-5 dựa trên ý định của một người nộp đơn bắt đầu một doanh nghiệp thương mại đem lại lợi ích cho nền kinh tế Hoa Kỳ và tạo cơ hội việc làm cho ít nhất 10 người trong các loại hình cư trú dài hạn hoặc các loại công dân Hoa Kỳ. Tại Mỹ, thị thực loại này được dựa trên đầu tư, và số tiền tối thiểu cần có là 1.000.000 USD, mặc dù trong trường hợp đầu tư nằm trong “khu vực lao động mục tiêu”, con số này có thể giảm một nửa.
 2. Tạo cơ hội việc làm:
 • Tại Mỹ, nhập cư thông qua các đơn xin cấp thị thực của Hoa Kỳ EB-5 yêu cầu một khoản đầu tư phải tạo ra ít nhất 10 việc làm cho những người sống tại Hoa Kỳ một cách hợp pháp. Các thành viên trong gia đình của nhà đầu tư không được bao gồm trong điều khoản này và những người không nhập cư cũng bị loại trừ. Nhân viên không được là nhà thầu độc lập và phải cung cấp dịch vụ hoặc lao động cho doanh nghiệp, nhận tiền lương trực tiếp từ doanh nghiệp. Các vị trí được tạo phải là toàn thời gian và phải ít nhất 35 giờ mỗi tuần và các địa điểm trong chương trình visa EB-5 sẽ được tính cho các doanh nghiệp tạo ra việc làm trong “các khu vực làm việc đích”, được định nghĩa là các khu vực có tỷ lệ thất nghiệp ít nhất là 150 % trung bình toàn quốc.

  Để tìm kiếm một công việc tốt từ chương trình EB5 tạo ra
 • Luật liên quan đến thị thực của Hoa Kỳ EB-5 có khuynh hướng trở nên lỏng lẻo và không có các yêu cầu đặt ra để xác định điểm nào trong một ứng dụng cần được tạo ra. Tuy nhiên, 10 vị trí cần thiết không cần phải được tạo ra ngay lập tức và có thể được dự báo cơ hội việc làm, miễn là chúng được thực tế kết hợp vào một kế hoạch kinh doanh toàn diện và sẽ được điền đầy đủ cho phù hợp.
 1. Những yêu cầu khác:
 • Ngoài các điều kiện tiên quyết của việc tạo ra việc làm và số tiền đầu tư tối thiểu, phần lớn lộ trình nhập cư của người nước ngoài này được mở cho đánh giá của USCIS. Các doanh nghiệp thương mại phải là “mới” và “thương mại”, hoặc là một “doanh nghiệp gặp khó khăn” chứ không phải là một tổ chức phi lợi nhuận. Tuy nhiên, trong thực tế, thuật ngữ “mới” có thể được giải thích rộng rãi. Hơn nữa, đầu tư vốn phải được thu được bằng các phương tiện hợp pháp.
 • Một doanh nghiệp hiện tại được nhà đầu tư mua lại sau đó được tổ chức lại hoặc cơ cấu lại có thể coi là một doanh nghiệp mới, nếu tổ chức lại có ý nghĩa quan trọng hơn thay đổi hình thức pháp lý danh nghĩa và tạo ra 10 vị trí mới. Ngoài ra, di dân sang Mỹ để mở rộng kinh doanh hiện tại cũng có thể hội đủ điều kiện là “mới” nếu doanh nghiệp tăng lên ít nhất 40% về giá trị hoặc số nhân viên.
 1. Phụ thuộc vào nhập cư: Di chuyển đến Hoa Kỳ thông qua tuyến đường này đầu tư vào một Green Card Hoa Kỳ được dự định như là một dịch vụ nhập cư vĩnh viễn dẫn đến tình trạng định cư tại Hoa Kỳ. Theo đó, như với tất cả các tuyến đường đến Thẻ Thường trú nhân, có quy định đối với nhập cư của người phối ngẫu và nhập cư phụ thuộc và người xin trợ cấp có thể bao gồm vợ / chồng, người phối ngẫu và con còn phụ thuộc vào đơn xin di cư sang Mỹ.
 2. Số đầu tư visa EB-5 bắt buộc:
 • Các đương đơn xin thị thực EB-5 thường được yêu cầu phải thực hiện khoản đầu tư vốn $ 500,000 hoặc $ 1 triệu vào một doanh nghiệp thương mại Hoa Kỳ. Đầu tư EB-5 có thể dưới dạng tiền mặt, hàng tồn kho, thiết bị, nợ có bảo đảm, tài sản hữu hình hoặc các khoản tương đương tiền và được định giá dựa trên giá trị thị trường đô la Mỹ.
 • Số tiền tối thiểu của vốn yêu cầu cho chương trình thị thực EB-5 có thể bị giảm từ 1 triệu đô la xuống 500.000 đô la nếu đầu tư được thực hiện trong một cơ sở thương mại nằm trong khu vực việc làm được nhắm mục tiêu (TEA). Dự án visa EB-5 phải ở trong khu vực nông thôn hoặc trong một khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao để đủ điều kiện để được chỉ định TEA.
 • Các khu vực thất nghiệp cao là các địa điểm địa lý với tỷ lệ thất nghiệp ít nhất là 150 phần trăm của tỷ lệ thất nghiệp toàn quốc tại thời điểm đầu tư EB-5. Các vùng nông thôn là các khu vực địa lý nằm ngoài thành phố có dân số từ 20.000 trở lên. Các vùng nông thôn cũng có thể là các vùng địa lý nằm ngoài phạm vi Văn phòng Quản lý và Ngân sách Hoa Kỳ đã chỉ định là khu vực thống kê đô thị.

  Visa EB5

 

 

 

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

 

 

 

 

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc