VECO-ứng dụng kiểm tra visa du lịch úc

Cung cấp dịch vụ trực tuyến để kiểm tra chi tiết và điều kiện thị thực. Để có một cách nhanh chóng và thuận tiện để xem và gửi email các thông tin và điều kiện về thị thực, hãy tải xuống myVEVO miễn phí từ cửa hàng ứng dụng của bạn – đó là VEVO trong túi của bạn để xin visa du lịch Úc dễ dàng.

 1. Vài nét về VEVO
 • Chủ sở hữu Visa Cử nhân Hàng hải (MCV): Nếu bạn có visa Maritime Crew, bạn có thể kiểm tra nó vẫn còn hiệu lực, thông qua trang thông tin về tình trạng trực tuyến của MCV.

  VECO-ứng dụng kiểm tra visa du lịch úc
 • Cơ quan Du lịch Điện tử (ETA): Nếu bạn đã đăng ký sử dụng trang web ETA, bạn có thể sử dụng tuỳ chọn ‘Kiểm tra một ETA’ để xác nhận khi ETA hết hạn. Bạn sẽ cần Số tham chiếu ETA của bạn.
 • VEVO chỉ có thể cung cấp thông tin về người nước ngoài có thông tin chi tiết của họ trong hệ thống. Một số người nước ngoài, chẳng hạn như những người thường trú đã di cư đến Úc trước những năm đầu thập niên 1990 và những người không đi ra khỏi nước Úc, có thể không có hồ sơ tìm kiếm được. Mọi người làm việc tại Úc có các quyền và bảo vệ cơ bản tại nơi làm việc, bao gồm cả mức lương tối thiểu và các điều kiện. Có thêm thông tin về quyền sở hữu tại nơi làm việc đối với tất cả những người có thị thực visa du lịch Úc đang làm việc tại Úc.
 • Người giữ visa:
 • Là người có thị thực, bạn có thể sử dụng VEVO trực tuyến hoặc ứng dụng myVEVO để kiểm tra các chi tiết và điều kiện hiện tại của bạn. Bạn cũng có thể gửi thông tin visa du lịch Úc cho bất kỳ địa chỉ email nào bạn muốn.
 • Lưu ý: VEVO không cung cấp thông tin về thị thực trước đây hoặc các đơn mới vẫn đang được Cục đánh giá đánh giá.
 • Bạn không cần đăng ký sử dụng VEVO tất cả những gì bạn cần là hộ chiếu hoặc chi tiết ImmiCard của bạn và một trong những số tham chiếu sau đây:
 • Số tham chiếu giao dịch (TRN)
 • Lưu ý: Tất cả các chủ sở hữu thị thực có trong đơn xin thị thực trực tuyến đều có thể sử dụng Số tham chiếu giao dịch (TRN) và xem thông tin đầy đủ về thị thực của người giữ visa cá nhân
 • Số lượng thị thực được cấp
 • Số Chứng minh của Visa (không có trong ứng dụng myVEVO)
 • Nếu bạn không có bất kỳ số tham chiếu nào trong số này, bạn có thể yêu cầu nó qua Mẫu yêu cầu Mẫu tham chiếu VEVO.
 • Ngoài ra, nếu bạn nộp đơn trực tuyến thông qua ImmiAccount của bạn, hoặc đã nhập ứng dụng của bạn vào ImmiAccount trước đó, bạn sẽ có thể tìm thấy TRN và Visa Grant Number trong ImmiAccount của bạn.
  • Cơ quan liên quan:
 • Các tổ chức có thể đăng ký VEVO bất cứ lúc nào bằng cách hoàn thành mẫu đăng ký trực tuyến như mẫu đơn đăng kí visa du lịch Úc. Các loại tổ chức đăng ký cho VEVO bao gồm:
 • Các đại lý di dân đã đăng ký (RMA)
 • Nhà tuyển dụng
 • Nhà cung cấp lao động

  Đơn đăng ký
 • Chia sẻ các tổ chức kinh tế
 • Nhà cung cấp giáo dục
 • Học viện Tài chính
 • Đại lý bất động sản
 • Công ty viễn thông
 • Cơ quan chính phủ.
  • Đăng ký để truy cập vào tổ chức:
 • Để đăng ký tài khoản VEVO cho tổ chức, bạn cần phải tạo một ImmiAccount và có Số Kinh doanh Úc hợp lệ (ABN). VEVO cung cấp các loại truy cập khác nhau; yêu cầu kinh doanh của bạn sẽ xác định quyền truy cập của VEVO được cung cấp. Bạn có thể đăng ký VEVO bất cứ lúc nào.Lưu ý: Quản trị viên Tổ chức (OAA) của bạn và / hoặc Bộ sẽ cần phê duyệt yêu cầu truy cập của bạn.
 • Các bảng nhóm khách hàng và loại có thể giúp bạn xác định loại truy cập mà tổ chức của bạn có thể nhận được. Người sử dụng lao động và các công ty cung ứng lao động muốn kiểm tra quyền lợi làm việc gắn liền với một thị thực nhân viên tương lai hoặc hiện tại nên đăng ký theo các loại quyền lợi làm việc. Nếu tổ chức của bạn cần sử dụng VEVO cho bất kỳ mục đích nào khác, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được giúp đỡ trong việc đăng ký.
 • ImmiAccount là ‘cửa trước’ đối với các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi. Nó cho phép bạn:

+ Xin visa du lịch Úc hoặc quốc tịch Úc trực tuyến

+ Truy cập vào Dịch vụ Tuyên bố Y tế

+ Tiếp tục một ứng dụng trực tuyến đã lưu

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

+ Nhập khẩu một ứng dụng giấy vào ImmiAccount của bạn (dịch vụ có sẵn cho một số loại thị thực nhất định), đính kèm tài liệu vào một đơn đăng ký trực tuyến hoặc nhập khẩu, đồng ý sử dụng eMedical và trả lời các câu hỏi liên quan đến y tế khi cần, kiểm tra tiến độ của một ứng dụng giấy trực tuyến hoặc nhập khẩu

+ Cập nhật chi tiết ứng dụng trực tuyến, truy cập vào Xác nhận quyền lợi Visa trực tuyến (VEVO) (chỉ các tài khoản tổ chức) và LEGENDcom.

 • Có hai loại ImmiAccount:

+ Cá nhân: đối với cá nhân nộp đơn, thành viên gia đình hoặc bạn bè để xin thị thực hoặc quốc tịch

+ Tổ chức: Dành cho các tổ chức, đại lý xin cấp visa du lịch Úc hoặc quốc tịch hoặc kiểm tra quyền lợi của thị thực nhân danh người khác.

 • Lưu ý: LEGENDcom có thể được truy cập thông qua cả tài khoản cá nhân và tổ chức. Điều này yêu cầu mua / tham gia đăng ký hàng năm.

  Các thứ cần thiết phải mang theo
 • Bạn có thể tạo một ImmiAccount cá nhân và bắt đầu ngay. Các tổ chức và đại lý có thể thiết lập một tài khoản tổ chức hoặc tham gia tài khoản tổ chức hiện có và yêu cầu truy cập vào các dịch vụ bổ sung. Quyền truy cập này phải được chấp thuận bởi một Quản trị viên Tài khoản Tổ chức (OAA) trong tổ chức được đề cử và / hoặc bộ phận.
 • Nhóm và loại khách hàng:
Nhóm Loại Miêu tả
–        Người lao động và nhà cung cấp lao động

 

–        Các quyền lợi về việc làm –        Người lao động, nhà cung cấp lao động hoặc công ty kiểm tra cơ sở có thể đăng ký cho các loại quyền lợi làm việc.

–        Danh mục này cho phép các tổ chức kiểm tra quyền làm việc của những người có thị thực và những người hiện đang là nhân viên hiện tại và hiện tại.

–        VEVO sẽ cho biết liệu một người có:

+ Quyền làm việc không giới hạn

+ Các điều kiện làm việc hạn chế bao gồm mô tả các điều kiện làm việc

+ Không có quyền làm việc.

–        Cơ sở giáo dục –        Quyền lợi nghiên cứu –        Chỉ có các nhà cung cấp dịch vụ giáo dục được phép có thể đăng ký quyền loại nghiên cứu.

–        Danh mục này cho phép các tổ chức được ủy quyền kiểm tra quyền nghiên cứu của sinh viên.

–        VEVO sẽ cho biết liệu một người có:

+ Quyền lợi học tập không giới hạn

+ Các quyền lợi nghiên cứu hạn chế bao gồm điều kiện học tập

không có + Quyền lợi học tập.

–        Các tổ chức được ủy quyền cũng có thể chọn các loại quyền lợi công việc nếu được yêu cầu.

–        Cơ quan cấp phép –        Chỉ cấp phép đủ điều kiện –        Chỉ những cơ quan cấp phép có thẩm quyền cấp giấy phép liên quan đến công việc mới được đăng ký loại giấy phép.

–        Loại này cho phép các cơ quan cấp phép có thẩm quyền kiểm tra tình trạng cư trú và quyền lợi làm việc của một người xin cấp giấy phép.

–        VEVO sẽ hiển thị một người:

+ Đang sống vĩnh viễn hoặc tạm thời tại Úc

và nếu họ có:

quyền làm việc không giới hạn

các điều kiện làm việc hạn chế bao gồm điều kiện làm việc, không có quyền làm việc.

–        Các tổ chức thương mại hoặc chính phủ –        Tình trạng cư trú

 

–        Chỉ có các tổ chức cần biết tình trạng cư trú của một người ở Úc có thể đăng ký về loại trạng thái cư trú.

–        Danh mục này cho phép các tổ chức kiểm tra tình trạng cư trú của một người.

–        VEVO sẽ cho biết một người đang sống vĩnh viễn hoặc tạm thời ở Úc.

–        Các cơ quan chính phủ –        Tình trạng nhập cư –        Chỉ có các cơ quan chính phủ Úc hoặc cơ quan cần biết tình trạng thường trú hoặc quốc tịch của một người ở Úc có thể đăng ký cho loại trạng thái nhập cư.

–        Danh mục này cho phép các cơ quan chính phủ và các cơ quan kiểm tra xem một người là:

+ tạm trú   +thường trú nhân

–        Công dân Niu Di-lân ở Úc.

–        Australia Medicare –        Tình trạng đủ điều kiện của Medicare –        Chỉ có nhân viên từ Medicare / Bộ Dịch vụ Nhân sinh có thể đăng ký cho loại này.
–        Đại lý di chuyển –        Các tác nhân di chuyển

.

 

.

–        Chỉ các đại lý di dân đã đăng ký (RMA) có số đăng ký di chuyển hợp lệ mới có thể đăng ký cho loại này

–        Danh mục này cho phép RMA được cung cấp hầu như thông tin tương tự như người giữ visa được cung cấp. VEVO sẽ hiển thị tất cả các thông tin mà một RMA cần biết về visa hiện hành của khách hàng hiện tại của họ

Visa du lịch Úc

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc