Học tập và làm việc tại Canada đem lại nhiều cơ hội

Nếu bạn muốn đến Canada và học tập như là một sinh viên nước ngoài, trước tiên bạn phải có giấy phép học tập! Giấy phép học tập cho phép sinh viên nước ngoài có tư cách pháp nhân để bạn định cư Canada trong khi học tại một cơ sở được chấp thuận. Để tìm hiểu tất cả mọi thứ bạn cần biết về giấy phép học tập của Canada, hãy đọc dưới đây!

Việc cấp giấy phép nghiên cứu Canada là gì?

Giấy phép học tập của Canada là một tài liệu cho phép một người nước ngoài học tại một trường học ở Canada. Có rất ít ngoại lệ giấy phép học tập của Canada được yêu cầu cho tất cả người nước ngoài học tập hợp pháp tại Canada, cho dù họ đang theo học tiểu học, trung học, cao đẳng, đại học hay một chương trình khác. Giấy phép học tập của Canada chỉ được cấp cho người nước ngoài có thể chứng minh rằng họ sẽ học tại một Học viện Chỉ định (DLI).

Giấy phép học tập khi định cư Canada

Trường học tiếng anh là gì?

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Một DLI (Học viện Chỉ định) là một cơ sở giáo dục đã được chính phủ Canada thông qua để công nhận người nước ngoài vào chương trình học tập của họ. Tất cả các trường tiểu học và trung học ở Canada là DLIs và có thể nhận học sinh từ nước ngoài. Tuy nhiên, không phải tất cả các cơ sở giáo dục sau trung học là DLI, vì vậy bạn phải tham khảo danh sách các ĐTDĐ của chính phủ Canada trước khi nộp đơn.

Giấy phép học tập sẽ có hiệu lực trong suốt thời gian của chương trình học tại thời điểm nộp đơn. Nếu chương trình thay đổi, hoặc học sinh thay đổi chương trình sang chương trình có thời hạn dài hơn, học sinh phải nộp đơn xin gia hạn giấy phép học tập khi định cư Canada. Khi học sinh hoàn thành việc học, giấy phép học tập sẽ dừng lại 90 ngày sau đó, bất kể ngày ghi trên giấy phép. Trước khi giấy phép nghiên cứu hết hạn, người nước ngoài phải ra khỏi Canada hoặc xin gia hạn thời gian ở Canada. Nhiều sinh viên chọn để xin Giấy phép Lao động sau khi tốt nghiệp, nếu được chấp thuận, giấy phép này cho phép sinh viên tốt nghiệp gần đây ở lại Canada và làm việc.

Những yêu cầu đối với sinh viên nước ngoài khi định cư Canada

Người nước ngoài đang học tại Canada có giấy phép học tập phải có các tiêu chuẩn sau:

Luôn luôn được ghi danh vào một DLI

Tiến bộ trong việc hoàn thành một chương trình

Các điều kiện tôn trọng được liệt kê trên giấy phép học tập

Ngừng học nếu họ không còn đáp ứng các yêu cầu

Rời khỏi Canada khi giấy phép hết hạn

Lưu ý: Việc vi phạm các điều khoản của bất kỳ giấy phép nào cho phép một người nước ngoài ở Canada có thể gây nguy hiểm cho các đơn xin nhập cư Canada trong tương lai.

Visa Canada

Làm sao để đấu thầu nghiên cứu. Điều kiện cần và đủ

Trước khi bạn được cấp phép học tập Canada, bạn cần có giấy chấp nhận hợp lệ do một DLI tại Canada cấp. Bạn cũng cần đáp ứng một vài yêu cầu về tính đủ điều kiện khác bao gồm:

Tài liệu du lịch: Có hộ chiếu hợp lệ (hoặc tài liệu du lịch hợp pháp khác)

Kinh phí đủ: Chứng minh đủ kinh phí để đáp ứng các yêu cầu sau:

Trả học phí cho năm học đầu tiên của bạn như được nêu ra bởi DLI.

Gặp tất cả các chi phí cho năm đầu tiên ở tại Canada cho học sinh và (những) thành viên gia đình đi cùng định cư Canada.

Dành cho sinh viên và (những) thành viên đi kèm từ Canada về nước.

Các khoản tiền phải được thể hiện ở dạng lỏng, trong tài khoản dưới tên của người nộp đơn chính, đương đơn xin phép vợ, người thân trong gia đình, hoặc bạn thân.

Khám sức khoẻ: Trong hầu hết các trường hợp, sau khi nhân viên thị thực nhận được đơn xin phép học tập, họ sẽ yêu cầu học sinh và (các) thành viên đi kèm khám sức khoẻ.

Hồ sơ hình sự: Trong một số trường hợp, sau khi nhân viên thị thực nhận được một đơn xin phép học tập, họ sẽ yêu cầu giấy chứng nhận thông quan của cảnh sát để đảm bảo rằng một người không phải là rủi ro đối với an ninh của Canada.

Nghiên cứu ở Canada không có giấy phép

Có một số tình huống thông thường trong đó người nước ngoài không cần giấy phép học tập ở Canada.

Thứ nhất, nếu chương trình học kéo dài 6 tháng hoặc ít hơn. Trong trường hợp này, một người có thể hoàn thành khóa học với điều kiện họ có tư cách pháp nhân để vào Canada, thông thường có được thông qua một khách du lịch hoặc thị thực du lịch. Tuy nhiên, nếu khóa học là một phần của một chương trình dài hơn, hoặc nếu học sinh mất hơn 6 tháng để hoàn thành chương trình, họ phải nộp đơn xin gia hạn thời gian ở Canada.

Thứ hai, trẻ vị thành niên ở Canada là người tị nạn hoặc người xin tị nạn, hoặc có cha mẹ tị nạn hoặc người yêu cầu t ref nạn, không cần giấy phép để học tập tại Canada. Cũng như vậy, nếu cha mẹ có giấy cho phép làm việc hoặc học tập tại Canada, trẻ vị thành niên của họ có thể học ở trường mẫu giáo, tiểu học hoặc trung học mà không có giấy phép học tập.

Bạn cần phải tìm hiểu trước những việc nên lảm

Tôi có thể làm việc ở Canada khi tôi đang học hay không?

Bạn được phép làm việc bán thời gian nếu bạn có giấy phép học tập và không bắt buộc phải xin giấy phép lao động riêng. Để tìm việc làm thêm, bạn cũng phải đảm bảo rằng bạn có Số An Sinh Xã Hội hợp lệ (SIN).

Tuy nhiên, một khi bạn ngừng tham dự khóa học toàn thời gian hoặc giấy phép học tập hết hạn, quyền của bạn để làm việc cũng dừng lại. Sinh viên không bắt buộc phải xin giấy phép du học mới nếu họ thay đổi ngành học hoặc chuyển đổi các cơ sở giáo dục định cư Canada miễn là giấy phép học tập của họ không chỉ rõ thông tin này. Nếu giấy phép học tập xác định cơ sở giáo dục hoặc ngành học thì thông tin này phải được cập nhật trên giấy phép trước khi học sinh có thể tham gia một khóa học mới hoặc trường học. Tại Québec, bất kỳ người nước ngoài nào muốn thay đổi tổ chức trước tiên phải nộp đơn xin một CAQ mới. Nếu một học sinh thay đổi trình độ học vấn, ví dụ như chuyển từ tiểu học sang trung học, hoặc từ bậc trung học đến đại học, thì điều này sẽ yêu cầu sửa đổi giấy phép học tập.

Sinh viên có thể làm gì khi định cư Canada

Một sinh viên toàn thời có giấy phép học tập hợp lệ có thể được kèm theo vợ / chồng và con của mình đến Canada. Người phối ngẫu được phép học tập hoặc làm việc nếu được giấy phép học tập hoặc giấy phép làm việc mở hôn. Trong khi đi cùng trẻ vị thành niên không cần giấy phép học tập để đến trường mầm non, tiểu học hoặc trung học, bất cứ trẻ em nào đi học tại một cơ sở giáo dục sau trung học phải xin giấy phép học tập. Khi một viên chức thị thực đánh giá hồ sơ xin phép học tập, họ sẽ xem xét liệu người nộp đơn chứng minh họ có ý định rời khỏi Canada khi giấy phép của họ hết hạn. Nếu viên chức không hài lòng với yêu cầu này, họ sẽ từ chối giấy phép học tập. Đôi khi, nộp đơn với người phối ngẫu và con của người đó, có thể đề nghị với viên chức rằng đương đơn có ý định di chuyển vĩnh viễn đến Canada và do đó không có ý định rời khỏi Canada khi giấy phép hết hạn.

Tùy theo giấy chứng nhận của một người, họ có thể lựa chọn trực tiếp cho thường trú thông qua chương trình Khen thưởng Nhập cảnh nhanh – Chương trình Khen thưởng Liên bang, hoặc chương trình nhập cư hợp lệ khác. Để tìm hiểu thêm về giấy phép Học tập của Canada, làm thế nào để có được một và làm thế nào để tiếp tục cuộc sống của bạn ở Canada sau khi học tập của bạn, hoàn thành đánh giá sinh viên dưới đây!

Học tập và làm việc tại Canada đem lại nhiều cơ hội

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc