Huy động vốn đầu tư EB5

Kể từ khi nó được thành lập vào năm 1990, Chương trình Visa EB-5 đã có hàng chục ngàn người nước ngoài xin đăng ký hộ khẩu thường trú tại Hoa Kỳ và hàng tỷ đô la vốn được triển khai vào các doanh nghiệp tạo việc làm. Áp dụng cho một Visa EB-5 là một quá trình phức tạp, nhiều năm đòi hỏi phải có kế hoạch sớm và thực hiện chuyên nghiệp. Việc sắp xếp thành công và tiếp tục tài trợ cho một dự án đầu tư với vốn EB-5 phụ thuộc vào việc chuẩn bị cẩn thận tất cả các tài liệu cần thiết cũng như chiến lược tiếp thị của nhà tài trợ dự án.

  1. Tiến trình Từng bước để Lập Hồ sơ Dự án visa EB-5(TT)

Bước 4: Hoàn thiện Tài liệu Dự án và Tài khoản Khởi kiện Dự án Mở: Một khi dự án EB-5 đã được lập thành tài liệu đầy đủ, nhà tài trợ dự án có trách nhiệm rà soát và phê duyệt toàn bộ tài liệu đầu tư cuối cùng sẽ được đệ trình bởi các nhà đầu tư EB-5. Sau khi tài liệu đã được hoàn tất, nhà tài trợ dự án sẽ làm việc với một ngân hàng lớn của Mỹ để thiết lập một tài khoản ủy thác dự án EB-5 cho NCE, nhà đầu tư EB-5 sẽ “đổ” tiền vào quỹ đầu tư của họ khi họ đăng ký chào hàng.

Tiến trình các bước thực hiện

Bước 5: Tiếp thị Dự án EB-5 cho Nhà đầu tư: Khi tài khoản bảo đảm đã được mở, NCE có thể bắt đầu đăng ký nhà đầu tư cho dự án EB-5. Tại thời điểm này, nhà tài trợ dự án có một số lựa chọn để tiếp thị thành công dự án cho các nhà đầu tư EB-5: (i) tiếp thị trực tiếp bởi nhà tài trợ cho các nhà đầu tư ở nước ngoài, (ii) thuê đại lý môi giới Hoa Kỳ đăng ký để quản lý việc tăng vốn EB-5 ,(iii) làm việc với các công ty di trú / nhập cư nước ngoài ở Trung Quốc và các nước khác có chuyên môn trong việc đưa các nhà đầu tư vào các dự án EB-5. Hầu hết các dự án EB-5 được trình bày và bán cho các nhà đầu tư trong các buổi hội thảo, và điều quan trọng là phải phát triển một bộ tài liệu tiếp thị hấp dẫn và dịch chúng sang ngôn ngữ địa phương. Thông thường, một đại diện của NCE sẽ tham dự các hội thảo này để trình bày dự án EB-5, nói chuyện với các nhà đầu tư và trả lời các câu hỏi.

Bước 6: Đăng ký Nhà đầu tư EB-5: Một khi nhà đầu tư mới quyết định đầu tư vào một dự án EB-5 cụ thể, họ sẽ ký hợp đồng của dự án và ký quỹ vào tài khoản ký quỹ của dự án NCE. Sau đó, nhà đầu tư EB-5 sẽ làm việc chặt chẽ với một luật sư nhập cư để chuẩn bị đơn xin đầu tư I-526 của mình, hoàn chỉnh với các nguồn tài chính hợp pháp để theo dõi nguồn quỹ đầu tư EB-5 yêu cầu.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Bước 7: Giải ngân vốn EB-5 từ tài khoản tồn động của dự án: Mỗi dự án EB-5 sẽ quyết định cơ cấu giải tỏa tài sản riêng của mình, xác định khi nào vốn nhà đầu tư EB-5 sẽ có sẵn cho NCE để đầu tư vào Tạo việc làm doanh nghiệp. Một số nhà tài trợ dự án EB-5 lựa chọn có vốn nhà đầu tư được giải tỏa từ quỹ ủy thác và có thể đầu tư khi nộp đơn khởi kiện I-526 cho USCIS. Các nhà tài trợ dự án EB-5 khác bảo thủ hơn và lựa chọn có vốn phát hành từ ký quỹ theo sự chấp thuận của từng nhà đầu tư cá nhân EB-5. Cơ cấu bảo toàn hơn này cung cấp cho các nhà đầu tư sự tự tin trong quá trình đăng ký và USCIS sẽ chấp thuận đơn xin cấp thẻ xanh tạm thời trước khi vốn đầu tư vào dự án EB-5.

  1. Những sai lầm phổ biến cần tránh

Dưới đây là danh sách một số lỗi thường gặp nhất mà các bạn hay mắc phải khi xem xét tài liệu dự án EB-5 và hoàn thành đầy đủ các tài liệu cho dự án EB-5.

Có những lỗi mà bạn sẽ mắc phải trong đầu tư EB5, bạn nên chú ý
  • Sự không nhất quán giữa các tài liệu trong Gói Tài liệu Dự án EB-5

Một sai lầm phổ biến là số lượng việc làm, doanh thu dự kiến ​​và số chi phí phát triển không khớp với kế hoạch kinh doanh, bản ghi nhớ về vị trí riêng và các tài liệu hỗ trợ khác. Đây là một sai lầm nghiêm trọng vì USCIS sẽ không chấp thuận một bộ tài liệu dự án EB-5 không hoàn toàn nhất quán trên tất cả các yếu tố của ứng dụng I-526 của nhà đầu tư. Những loại lỗi này là phổ biến khi một số nhà cung cấp khác nhau (luật sư, nhà kinh tế, nhà văn kế hoạch kinh doanh, vv) tham gia vào việc hoàn thành các gói tài liệu hướng dẫn EB-5. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với một công ty để hoàn thành gói tài liệu dự án EB-5 để giảm thiểu các lỗi nghiêm trọng này.

  • Không xem xét khả năng thị trường hiện tại của dự án EB-5

Các dự án EB-5 phải được thiết kế và xây dựng ngay từ đầu với thị trường nhà đầu tư EB-5. Vì có nhiều dự án trên thị trường hơn là các nhà đầu tư nên việc thiết kế một dự án có cấu trúc và “công việc đệm” sẽ hấp dẫn các nhà đầu tư là rất quan trọng. Có kiến ​​thức hiện tại về cấu trúc dự án hấp dẫn, an ninh vốn, thời hạn cho vay, thời hạn phát hành ủy thác, và lợi nhuận đầu tư trên thị trường là rất cần thiết để kết hợp một dự án EB-5 sẽ hấp dẫn các nhà đầu tư tiềm năng EB-5.

Các nhà đầu tư phải có tầm nhìn
  • Cố gắng cắt giảm chi phí bằng cách tham gia vào các nhà cung cấp EB-5 không đủ tiêu chuẩn

Vâng, nhiều nhà cung cấp và luật sư sẽ yêu cầu bồi thường để có thể cung cấp tài liệu cần thiết cho một dự án EB-5. Hãy đảm bảo rằng bạn chuẩn bị dự án của mình cẩn thận và nói chuyện với nhiều nhà cung cấp để xác định nhóm EB-5 nào sẽ có hiệu quả nhất trong việc sắp xếp dự án của bạn và đưa nó ra thị trường dưới một trung tâm khu vực USCIS được chấp thuận. Đảm bảo hoàn tiền và kiểm tra để xem loại nào và số lượng dự án EB-5 mà nhóm đã tham gia.

Quyết định tìm kiếm vốn EB-5 là một quyết định kinh doanh quan trọng cần được đánh giá cẩn thận theo quy mô của dự án, tiềm năng tạo việc làm và nhu cầu vốn EB-5. Quyết định như vậy cũng nên xem xét số tiền nỗ lực, chi phí, và kế hoạch yêu cầu thay mặt nhà tài trợ dự án để cùng nhau thành công một dự án EB-5. Nhà tài trợ dự án phải kiên nhẫn để tạo ra được một dự án thành công. Một dự án EB-5 thành công sẽ cung cấp cho chủ đầu tư dự án nợ / vốn đầu tư có giá trị dưới mức thị trường và sẽ trực tiếp tạo ra việc làm mới kích thích nền kinh tế địa phương của dự án.

Huy động vốn đầu tư EB5

Huy động nguồn vốn cho dự án EB5 là điều rất quan trọng, chỉ khi có đủ vốn thì bạn mới có thể hoàn thành tốt dự án của mình. Bạn phải chứng minh được dự án của mình là khả thi, minh bạch trong các con số tài chính để khả năng huy động được vốn của bạn cao hơn. Chúc các bạn thành công.

 

 

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc