visa mỹ

Chương trình định cư EB5; có thể nói là con đường nhanh nhất để các nhà đầu tư EB5 có được thẻ xanh của Mỹ.  Khi quyết định nhập cư Mỹ theo con đường này; các nhà đầu tư phải chuẩn bị và tham khảo rất kĩ chương trình này. Các bước để có được thẻ xanh Mỹ là một quá trình. Trong đó việc phỏng vấn xin Visa EB-5 là bước khá quan trọng. Các nhà đầu tư EB-5 cần chú ý và chuẩn bị thật kĩ. Dưới đây là một số thông tin cung cấp cho các nhà đầu tư EB-5; để chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn Visa EB-5.

Làm thế nào để chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn Visa EB-5

 • Một khi Đơn của I-526 của Nhà đầu tư EB-5 đã được USCIS chấp thuận. Nhà đầu tư và bất kỳ thành viên gia đình phụ thuộc nào sống bên ngoài Hoa Kỳ ; có thể nộp đơn xin thị thực nhập cư. Đơn DS-260 này được nộp thông qua Đại sứ quán; hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại nước sở tại của nhà đầu tư.

eb5

 • Sau khi Trung tâm thị thực Hoa Kỳ xem xét đơn đăng ký; nhà đầu tư và gia đình của họ sẽ được thông báo về thời điểm họ sẽ được phỏng vấn ; và họ cần phải cung cấp tài liệu nào. Cuộc phỏng vấn thị thực nhập cư này sẽ được tiến hành tại Đại sứ quán ; hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại nước nhà đầu tư . Nhằm xác định khả năng chấp nhận của người nộp đơn vào Hoa Kỳ.

Người phỏng vấn sẽ xem lại tài liệu do người nộp đơn cung cấp và sẽ hỏi những câu hỏi có liên quan. Do đó, trước cuộc phỏng vấn này, nhà đầu tư nên xem lại tất cả các tài liệu yêu cầu và đảm bảo nó là chính xác. Ngoài ra, người được phỏng vấn phải biết nội dung của tài liệu đang được xem xét và phải được chuẩn bị để trả lời bất kỳ câu hỏi liên quan.

Tài liệu cần thiết cho phỏng vấn Visa EB-5

Mỗi người được phỏng vấn sẽ cần các tài liệu sau, nếu có:

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

 • Giấy khai sinh
 • Giấy chứng nhận kết hôn
 • Nghị định về ly hôn
 • Giấy chứng nhận cảnh sát
 • Ảnh hộ chiếu màu
 • Hộ chiếu (có hiệu lực cho đến ít nhất sáu tháng sau ngày dự định nhập cảnh của Hoa Kỳ)
 • Kết quả khám sức khỏe
 • Một bản sao của Mẫu DS-260 của họ trình
 • Ngoài các tài liệu cá nhân này; nhà đầu tư phải cung cấp bằng chứng cho thấy số tiền vốn thích hợp; đã được giải phóng từ quỹ ủy thác để sử dụng trong dự án EB-5. Thông thường; thư của tổ chức tài chính quản lý tài khoản ủy thác ký quỹ của dự án là bằng chứng đầy đủ.

eb5

Bất kỳ tài liệu nào không được viết bằng tiếng Anh; hoặc ngôn ngữ chính thức của quốc gia người được phỏng vấn; phải kèm theo một bản dịch.

Câu hỏi phỏng vấn EB-5

 • Người nộp đơn có thể bị từ chối thị thực nhập cư ; do nhiều lý do khác nhau, bao gồm sự trình bày sai sự thật của các dữ liệu trong Mẫu DS-260;  trước khi vào Mỹ bất hợp pháp; lịch sử hình sự, v.v …

eb5

 • Người nộp đơn nên chuẩn bị đầy đủ để trả lời các câu hỏi liên quan đến quá khứ của mình; đặc biệt là các mục có thể được coi là cờ đỏ. Cuộc phỏng vấn cũng có thể bao gồm; các câu hỏi về bất kỳ chuyến thăm trước đây đến Hoa Kỳ.
 • Ngoài ra; nhà đầu tư cần chuẩn bị để trả lời các câu hỏi về Đơn của ông I-526 doanh nghiệp thương mại mới . Mà ông ta đã đầu tư. và nguồn vốn sử dụng cho đầu tư EB-5.

Chuẩn bị đầy đủ

 • Sự thành công của thủ tục xin cấp thị thực; không hoàn toàn được xác định bằng cách có tất cả các giấy tờ hợp lệ . Một đương đơn nhập cư phải chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn của họ. Tại thời điểm này trong quá trình phỏng vấn Visa EB-5; một nhà đầu tư nên cân nhắc tìm kiếm lời khuyên của một chuyên gia EB-5 đủ điều kiện. Và có thể giúp nhà đầu tư ; gia đình của họ làm việc thông qua các ứng dụng thị thực nhập cư ;và các cuộc phỏng vấn.

eb5

Vào ngày phỏng vấn, mỗi đương đơn phải đến sớm với tất cả các tài liệu cần thiết. Thông thường, phỏng vấn thị thực di dân mất từ ​​30 đến 45 phút.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc