Số lần di chuyển thuần trong tháng 12 năm 2015 là 10.000 cao hơn so với 323.000 được xuất bản cho tháng 7 năm 2015.

Sự gia tăng di cư thuần là kết quả của sự sụt giảm trong di cư, trong khi nhập cư ở mức tương đương với năm trước. Sự sụt giảm trong di cư đã được thúc đẩy bởi sự sụt giảm về số lượng công dân Anh định cư Châu Âu di cư (xuống 14.000, không có ý nghĩa thống kê).

Định nghĩa Di cư Quốc tế Dài hạn

Di cư di cư thuần của công dân EU ước tính là 184.000 (so với 174.000 vào tháng 12 năm 2014, thay đổi không có ý nghĩa thống kê). Tỷ lệ di cư thuần phi EU là 188.000 ở mức tương đương so với năm trước (194.000).

Ước tính nhập cư cho công dân EU là 270.000, so với 264.000 vào tháng 12 năm 2014 (một thay đổi không có ý nghĩa thống kê). Nhập cư của người không phải là công dân EU  định cư Châu Âu đã giảm từ 287.000 xuống còn 277.000 (không có ý nghĩa thống kê).

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Vào tháng 12 năm 2015, 308.000 người nhập cư làm việc, tăng 30.000 so với năm trước và ước tính cao nhất về kỷ lục. Trong đó, 178.000 (58%) có một công việc nhất định và 130.000 (42%) đã đến tìm việc – con số này tăng đáng kể so với con số 104.000 của năm trước.

Trong số tất cả các công dân EU2 đến Vương quốc Anh vào tháng 12 năm 2015, 52.000 (84%) đến vì lý do công việc, tăng đáng kể về mặt thống kê là 17.000 từ tháng 12 năm 2014. Trong số này, 60% (31.000 người) đến với một công việc nhất định để đi đến, tăng đáng kể về mặt thống kê là 17.000 từ tháng 12 năm 2014.

Sự gia tăng di cư thuần là kết quả của sự sụt giảm trong di cư, trong khi nhập cư ở mức tương đương với năm trước. Sự sụt giảm trong di cư đã được thúc đẩy bởi sự sụt giảm về số lượng công dân Anh định cư Châu Âu di cư (xuống 14.000, không có ý nghĩa thống kê).

Số liệu thống kê việc làm mới nhất của Cuộc Điều tra Lực lượng Lao động cho thấy mức việc làm ước tính của người dân  định cư Châu Âu (trừ Anh) sống ở Anh là 2,1 triệu trong tháng 1 đến tháng 3 năm 2016, cao hơn 224.000 so với cùng kỳ năm ngoái. Các công dân Anh làm việc tăng 185.000 đến 28.2 triệu và người nước ngoài không phải là công dân EU tăng 5.000 đến 1.2 triệu người. Hơn một nửa số việc làm tăng trong năm qua là do người nước ngoài chiếm. (Những con số tăng trưởng này đại diện cho sự thay đổi của NET trong số người đang làm việc, chứ không phải là tỷ lệ công việc mới mà công nhân không phải người Anh đã làm).

Có 630.000 đăng ký số Bảo hiểm Quốc gia (NINo) của các công dân EU vào tháng 3 năm 2016, tăng 1.000 (0%) so với năm trước. Đối với người không phải là công dân EU, đã có 195.000 đăng ký NINo vào tháng 3 năm 2016, tăng 2.000 (1%) vào năm trước.

Vào tháng 3 năm 2016, thị thực cấp visa (không phải là EU, các ứng viên chính) đã tăng 1,316 (+ 2%) lên 54,961. Tổng số visa lao động được cấp giảm 1,609 (-1%) xuống còn 121,639.

Nhập cư dài hạn cho nghiên cứu ước tính là 167.000 vào tháng 12 năm 2015, so với 191.000 vào tháng 12 năm 2014 (không có ý nghĩa thống kê). Điều này đã được điều khiển bởi một sự sụt giảm đáng kể về mặt thống kê 22.000 đối với công dân không phải là công dân EU (112.000).

Có 41.563 đơn xin tị nạn (kể cả người phụ thuộc) vào tháng 3 năm 2016, tăng 30% so với năm trước (32.036). Đây là năm thứ năm liên tiếp trong đó các đơn xin t as nạn đã tăng lên, mặc dù số lượng ứng dụng thấp so với đỉnh cao năm 2002 (103.081).

Số liệu thống kê việc làm mới nhất của Cuộc Điều tra Lực lượng Lao động cho thấy mức việc làm ước tính của người dân  định cư Châu Âu (trừ Anh) sống ở Anh là 2,1 triệu trong tháng 1 đến tháng 3 năm 2016, cao hơn 224.000 so với cùng kỳ năm ngoái.

Số lượng lớn nhất các đơn xin tị nạn, kể cả người phụ thuộc, đến từ các công dân Iran (4,811; +2,324), tiếp theo là Pakistan (3,511; -1), Irac (3,374, +2,367), Eritrea (3,340; -270) và Afghanistan (3,133; +1,423). Có 2,235 (+680) người Syria được cấp tị nạn hoặc là một hình thức bảo vệ thay thế vào tháng 3 năm 2016 và thêm 1.667 người Syria đã được bảo vệ nhân đạo theo Kế hoạch Tái định cư dành cho Người dễ bị tổn thương của người Sy-ri.

Ước tính di cư quốc tế ngắn hạn cho Anh và xứ Wales, giữa năm 2014

Ước tính di cư quốc tế ngắn hạn cho Anh và Wales, giữa năm 2014 cũng được công bố vào ngày hôm nay (26 tháng 5 năm 2016) và bao gồm ba định nghĩa về người di cư ngắn hạn: Định nghĩa của Liên Hợp Quốc (UN) là từ 3 đến 12 tháng đối với mục đích của công việc hoặc học tập; 3 đến 12 tháng bao gồm tất cả các lý do; và định nghĩa rộng nhất là từ 1 đến 12 tháng bao gồm tất cả các lý do di cư.

Sử dụng định nghĩa của Liên Hợp Quốc vào năm kết thúc (YE) tháng 6 năm 2014 có 165.000 người nhập cư ngắn hạn, tăng đáng kể về mặt thống kê (43.000) so với 122.000 trong tháng 6 năm 2013. Có 44.000 lượt truy cập so với 39.000 năm trước.

Vào tháng 6 năm 2014, nhập cư Châu Âu ngắn hạn từ 3 đến 12 tháng, vì tất cả các lý do, từ tháng 6 năm 2013 là 877.000 (có ý nghĩa thống kê). Trong số 37% (118.000) này là do “khác” (bao gồm các hoạt động chẳng hạn như: nghỉ lễ và đi du lịch, thăm viếng gia đình và bạn bè và nghỉ lễ). Sự di cư ngắn hạn từ 3 đến 12 tháng cho tất cả các lý do là 399.000 so với 384.000 vào tháng Sáu năm 2013.

Điều này cho thấy tác động của di cư ngắn hạn trung bình làm giảm dân số ở Anh  định cư Châu Âu và xứ Wales theo định nghĩa từ 1 đến 12 tháng hoặc từ 3 đến 12 tháng.

Nhập cư ngắn hạn từ 1 đến 12 tháng cho tất cả các lý do trong tháng 6 năm 2014 là 1,2 triệu người, tăng đáng kể về số lượng 110.000 lượt người thăm so với năm trước. Trong số 62% (719.000) là vì lý do “khác”. Gần 3 trong số 4 (73%) người di cư ngắn hạn từ 1 đến 12 tháng nghỉ phép trong vòng ba tháng và tất cả đều nghỉ trong vòng 12 tháng. Di cư ngắn hạn từ 1 đến 12 tháng vì tất cả các lý do là 2,4 triệu, tương tự như tháng 6 năm 2013.

Đã có hơn hai lần chuyến thăm từ Anh và xứ Wales (từ 1 đến 12 tháng) so với Anh và Xứ Wales (từ 1 đến 12 tháng) và mô hình này đã nhất quán từ giữa năm 2004. Có một mô hình tương tự cho người di cư từ 3 đến 12 tháng nhưng khoảng cách gần hơn rất nhiều. Đây là điều ngược lại khi sử dụng định nghĩa của Liên Hợp Quốc về di cư ngắn hạn.

Vào tháng 6 năm 2014, ước tính của các cổ phiếu cho thấy trung bình trong năm có 420.000 người di cư ngắn hạn so với 241.000 người nhập cư ngắn hạn sử dụng định nghĩa từ 1 đến 12 tháng. Các con số sử dụng định nghĩa từ 3 đến 12 tháng là 159.000 và 129.000. Điều này cho thấy tác động của di cư ngắn hạn trung bình làm giảm dân số ở Anh  định cư Châu Âu và xứ Wales theo định nghĩa từ 1 đến 12 tháng hoặc từ 3 đến 12 tháng. Tuy nhiên, sử dụng định nghĩa của Liên Hợp Quốc ngược lại là trường hợp nhưng con số này nhỏ hơn nhiều: 19.000 người di cư ngắn hạn so với 72.000 người nhập cư ngắn hạn.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc